Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast

Závod 19.09.2015

Pořadatel:
MF289 (EQUICENTRUM - Fassati)
Datum konání:
19.09.2015
Místo konání:
Jaroměř - Josefov

Discipliny:

Drezura:
Z-S

Rozpis:

Rozpis drezurních závodů v Jaroměři – Josefově 19. 9. 2015
1. Základní údaje:
1.1.   Název                       Drezurní závody, součástí jsou i vložené hobby soutěže
1.2.   Číslo závodu:          919F2
1.3.   Pořadatel:                Equicentrum Jaroměř, MF 289 a Sokol Josefov
1.4.   Datum:                      sobota 19.9. 2015
1.5.   Místo konání:           Jaroměř – Josefov, Tyršova 274
 1.6.1.  Kolbiště:                 2x  drezurní obdélník 20x60 m a  20 x 40m povrch písčitý – kropené !!
 1.6.2.  Opracoviště:          písčité 30x70 m / kropené/
2.      Funkcionáři závodů:
2.1.   Ředitel:                     Miroslav Fassati
2.2.   Sekretář:                   Gabriela Fassati
2.3.   Výpočetní středisko: Ing. Vladimír Zvěřina
2.4.   Hlavní rozhodčí:     p. Jan Tvarůžek
2.5.   Rozhodčích:            Jaroslava Haškovcová, Dis.Jana Kejklíčková, Bohdaský Václav
2.6.   Dozor na opracovišti: určí hlavní rozhodčí
2.7.   Hlasatel:                   Miroslav Fassati
3.      Technické údaje:
3.1.  Předpisy: VP, PJS, Veterinární pravidla a ustanovení tohoto rozpisu
3.2.   Soutěže:
Hobby Soutěž č. 1 Hobby drezúra stupně „Z“ – Z1/2014 úloha je čtená
            Obdélník 20x40 m, soutěž je přístupná pro všechny koně a jezdce s licencí i bez.
            hodnocení dle čl.432-N.34, 2 rozhodčí,hodnocení jednou známkou
Hobby Soutěž č. 2 Hobby drezúra stupně „Z“ – DU/A 2015 úloha je čtená
Obdélník 20x60 m, soutěž je přístupná pro všechny koně a jezdce s licencí i bez.
            hodnocení dle čl.432-N.34, 2 rozhodčí,hodnocení jednou známkou
Závody - 
 Soutěž č. 3 Drezúrní úloha „Z“ – DU/B 2015 úloha je čtená
soutěž je přístupná pro všechny koně a jezdce s licencí      
hodnocení dle čl. 432-N.34, 2 rozhodčí, hodnocení jednou známkou
 Soutěž č. 4 Drezúra stupně „L“ – L0/2013 úloha je čtená
            soutěž je přístupná pro všechny koně a jezdce s licencí
            hodnocení dle čl. 432-N.34, 2 rozhodčí, hodnocení jednou známkou
 Soutěž č. 5 Drezúra stupně „L“ – DD/2015 úloha je čtená
            soutěž je přístupná pro všechny koně a jezdce s licenc
            hodnocení dle čl. 437-N. 40, 3 rozhodčí,
 Soutěž č. 6 Drezúra stupně „L“ – DJ/2015 úloha je čtená
            soutěž je přístupná pro všechny koně a jezdce s licencí
            hodnocení dle čl. 437-N.40, 3 rozhodčí,
 Soutěž č. 7 Drezúra stupně „L“ – L5/2013 úloha je čtená
            soutěž je přístupná pro všechny koně a jezdce s licencí
            hodnocení dle čl. 437-N.40, 3 rozhodčí
4.      Ceny a peněžitá plnění:
4.1.   Ve všech soutěžích budou vítěz a umístění dekorováni floty, dle VP čl. 126
4.2.   Startovné bude vybíráno podle jmenovitých přihlášek při prezentaci a je stanoveno ve výši
                            Soutěž hobby      č. 1 - 2                         250 Kč
Oficiální závody soutěže                č. 3 – 7                       300 Kč
4.3.   Věcné ceny na 1 - 3 místě    Sponzor: Equicentrum jezdecké potřeby Jaroměř - poháry
5.      Předběžný časový harmonogram:
5.1.   Prezentace se koná pod tribunou pro soutěže č. 1, 2, od 7:30 – 8:00 hod, ostatní do 10:00 hod, možno i telefonicky na tel. 608 811 309
5.2.   Časový rozvrh soutěží: zahájení hobby soutěže v 9:00 hod a následně další soutěže
      Při velkém počtu startujících je možné, že se bude soutěžit na dvou obdélnících současně, sledujte předběžné startovní listiny na www.paradiso.7x.cz 17.9. večer
6.      Všeobecné údaje:
6.1.   Jmenovité přihlášky včetně čísel licencí zasílejte::
6.1.1.     E-mailem na : drezury@equicentrum.com
6.1.2.     Elektronicky na:  stránkách ČJF PŘIHLÁŠKY
6.1.3.     Telefonem pouze sms : 608 811 309
6.1.4.     Každá přihláška bude potvrzena.
Uzávěrka přihlášek  17. 9 2015 do 19.hod, aktuální informace na webových stránkách www.equicentrum-jaromer.com     a      www.paradiso.7x.cz
V případě startů jezdce s více koňmi, uvádějte jména koní v pořadí, v jakém chcete startovat.
 6.2.   Námitky a stížnosti v souladu s PJS
6.3.   Parkování vozidel na vyhrazeném místě
6.4.   Veškeré náklady spojené s účastí na závodech hradí vysílající složka, pořadatel neručí za ztráty a újmy na majetku a zdraví účastníků
 
7.      Veterinární předpisy
7.1.Před vyložením koní předloží platné veterinární doklady požadované SVS ČR pro přesun sportovních koní v roce 2015 ( upozorňuje na zpřísnění veterinárních podmínek z důvodů rozšíření infekční anémie: „kůň od 24měsíců stáří byl laboratorně vyšetřen s negativním výsledkem;                                  na infekční anémii,vyšetření nesmí být starší 6 měsíců   
7.2.   Účastníci jsou povinni řídit se pokyny pořadatele.
8.      Poskytované služby
8.1.   zdravotní služba dle VP ČJF 2015 DiS. Monika Braunová
8.2.   veterinární službu zajišťuje MVDr. Michal Novák
8.3.   podkovářská služba zajištěna za úplatu kovář Marek Fassati (mobil 774 811 309 )
9. Stravování    Je zajištěno v jezdeckém areálu
10. Ostatní ustanovení
10.1.Pořadatel nepřebírá v žádném případě odpovědnost za nehody nebo nemoci,
které by postihli účastníky závodů nebo jejich koně.
10.2.Pořadatel si vyhrazuje právo na omezení přihlášek a na změnu časového 
 programu.
10.3.Po celou dobu závodů bude otevřena prodejna jezdeckých potřeb.
10.4Pořadatel upozorňuje všechny účastníky, že po celou dobu závodů je do areálu
zákaz vstupu se psy.
10.5.Jezdecký areál je nekuřácký, kouření je povoleno jen na vyhrazených místech.
10.7.Předběžné startovní listiny budou vyvěšeny v pátek 17. 9. 2015 na webových
 stránkách pořadatele: www.equicentrum-jaromer.comwww.paradiso.7x.cz
 
 
 
Akci finančně podporuje - Město Jaroměř
 
Zpracoval: Miroslav Fassati dne:18.8.
 
Schválil: Za OV VčO J. Hupka dne: 21.8.2015

© 2004-2011 Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast | All rights reserved! | Site engine by Andrej Ramašeuski