Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast

Závod 26.09.2015

Pořadatel:
MF265 (Dostihový spolek a.s.)
Datum konání:
26.09.2015
Místo konání:
Pardubice - dostihové závodiště

Discipliny:

Skoky:
ZM-L*

Rozpis:

 CENA MĚSTA PARDUBICE
Parkurové závody 26.9. 2015
Pořadatel: MF265 (Dostihový spolek a.s.) – č.závodů 926 F2
Kategorie C
1.      Základní údaje:
 
1.1.    Pořadatel :               Dostihový spolek a.s.
1.2.    Termín :                  26. Září 2015
1.3.    Místo konání :         Dostihové závodiště Pardubice
1.4.    Kolbiště :                 travnaté (70x70 m )
1.5.    Opracoviště :           pískové(70 x 70 m), travnaté (30x60)
1.6.    Funkcionáři závodů :
·         Ředitel                        Ing. Michale Skalický, Ph.D.
·         Tajemník                    Sylva Novotná
·         Hlavní rozhodčí         Ing. Vladimír Zvěřina
·         Sbor rozhodčích          Oldřich Sojka, Martina Malinská, Jana Kotvová
                                      ( dozor na opracovišti bude vybrán ze sboru rozhodčích hlavním rozhodčím)
-          Stavitel                           Falta Roman      
·         Hlasatel                       Jiří Soukup
·        Výsledky                  Tereza Břízová
 
2.      Technické údaje
 
2.1.    Předpisy : Předpisy: VP, PJS, Veterinární pravidla a ustanovení tohoto rozpisu
     
SOUTĚŽE :
 
Soutěž č. 1 : Skoková soutěž st. „ HOBBY - Z“
                     pro koně a jezdce bez omezení. Rozhodování dle tab.A , čl.238.2.2.,
                     následné rozeskakování na čas dle čl. 245.3
                     V hobby soutěži platné členství v ČJF
   
Soutěž č. 2 : Skoková soutěž st. „ Z “
                     pro koně a jezdce bez omezení. Rozhodování dle tab.A , čl.238.2.2.,
                     následné rozeskakování na čas dle čl. 245.3
 
Soutěž č. 3 : Skoková soutěž st. „ ZL “ 
                      pro koně a jezdce bez omezení. Rozhodování dle tab.A , čl.238.2.1. na čas                 
 
Soutěž č. 4 : Skoková soutěž st. „ L * “ 
                     pro koně a jezdce bez omezení. Rozhodování dle tab.A , čl.238.2.2.
                     s rozeskakováním na čas
 
3.   Předběžný časový harmonogram
 
3.1.    Jmenovité přihlášky zasílejte na : 
Kateřina Mandysová, Dostihový spolek a.s., Pražská 607,530 02 Pardubice
Mobil:: +420 777 750 922
E.mail: mandysova@pardubice-racecourse.cz
Potvrzení přihlášek v den závodů: Sylva Novotná +420 737 109 691
 
 
3.2.    Uzávěrka přihlášek : jmenovitých do 21.9. 2015 do 24 hodin
U každé přihlášky je nutno uvést čísla licencí jezdců, koní, oddílů a kontaktní telefonní čísla, jinak nebudou akceptovány.
 
8,00 – 9,00  hod - prezentace
10,00 hod - soutěž č. 1, a následně soutěž 2, 3, 4
 
4.    Ceny a peněžité plnění
                Peněžitá plnění : splatné při prezentaci
soutěž č. 1                                              200,- Kč / start
soutěž č. 2,3                                           300,- Kč / start
soutěž č. 4,                                             400,- Kč / start
Ceny budou uděleny podle čl.127 VP.
Soutěž č. 1    1-5 místo - věcné ceny v hodnotě               2.000,- Kč (600 – 500 – 400 –300 - 200)
Soutěž č. 2    1-5 místo - věcné ceny v hodnotě              3.000,- Kč (1100 - 700 – 500 – 400 - 300)
Soutěž č. 3    1-5 místo - ceny vyplacené v penězích     4.000,- Kč (1300- 1000 – 700 – 600 – 400) Soutěž č. 4    1-5 místo – ceny vyplacené v penězích      5.000,- Kč (1600 -1200 –1000 – 700 – 500)
 
5.    Všeobecné údaje
Pořadatel neručí za úrazy jezdců a koní, za nehody a onemocnění, za ztráty předmětů a jejich poškození.
Veškeré náklady spojené s účastí na závodech hradí vysílající složka.
Prezentace: dle časového programu v sekretariátu závodů
Ubytování : pořadatel nezajišťuje
Ustájení    : pořadatel nezajišťuje
Příjezd na soutěže : přední (hlavní) branou
 
 
6.          Veterinární předpisy :
 Veterinární předpisy jsou stanoveny v platných Metodických pokynech SVS ČR. Před 
  vyložením koní je nutno odevzdat příslušné veterinární doklady v souladu s těmito
  pokyny. Kontrolu provede pověřený veterinární lékař.
 
7          Poskytované služby :
7.1.    Lékařská služba       :     MUDr. Tomáš Brož
7.2.    Veterinární služba    :   MVDr. Petr Přikryl
7.3. Podkovářskou službu:   nezajišťuje
 
8.          Ostatní ustanovení :
8.1.    Dekorování a floty dle VP čl 126 vždy po skončení příslušné soutěže.
8.2.    Stížnosti a námitky v souladu s PJS.
8.3.    Startovní listiny budou vyvěšeny vždy 30 minut před zahájením příslušné soutěže.
8.4.    Pořadatel si vyhrazuje právo omezení počtu startujících v soutěžích dle došlých přihlášek.
a rovněž právo změny časového harmonogramu.
V případě zrušení soutěže nezaviněného pořadatelem bude navráceno pouze 50% startovného.
 
 
Kateřina Mandysová
manager dostihového a sportovního provozu
 

© 2004-2011 Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast | All rights reserved! | Site engine by Andrej Ramašeuski