Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast

Závod 03.10.2015

Pořadatel:
MF150 (J K Hřebčín Suchá)
Datum konání:
03.10.2015
Místo konání:
Suchá u Litomyšle

Discipliny:

Skoky:
ZM - S*

Rozpis:

    Rozpis jezdeckých závodů č. A03 F1 kat.B 
           PODZIMNÍ JEZDECKÉ ZÁVODY A OM VČO mužů a žen
 
1. Základní údaje:
1.1.        Pořadatel:                                           JK Hřebčín Suchá MF 150
1.2.        Datum konání:                          Sobota 3. října 2015
1.3.        Místo konání:                                    Jezdecký areál Hřebčín Suchá
1.4.1.     Kolbiště:                                              Pískové s geotextilií 65 x 70 m
1.4.2.     Opracoviště:                                      Pískový povrch 23 x 65 m
1.5.      Ředitel:                                                                Jiří Skřivan
                Sekretář:                                             Dana Brůnová
                Hlavní rozhodčí:                                Jaroslav Hupka
                Rozhodčí:                                          Vladimír Zvěřina, Magdalena Peterková, Sylva Fendrychová
              Stavitel parkurů:                              Roman Falta
                Zpracování výsledků:                     Vladimír Zvěřina
                Hlasatel:                                              Magdalena Peterková  
            Rozhodčí na opracovišti:               Miroslava Skřivanová                             
   
2. Technické údaje:
2.1. Předpisy: VP, PJS, jejich doplňky, Veterinární pravidla a ustanovení tohoto rozpisu
 
2.2. Soutěže:
2.2.1. Soutěž č.1           Parkur s postupnou obtížností do 90 cm
Rozhodování dle PJS čl. 269
Startovné: 250,- Kč
                                   Ceny:    na 1.- 3. místě ceny věcné krmení pro koně Energys
 
2.2.2. Soutěž č.2           Parkur stupně „ Z “
Rozhodování dle PJS čl. 298.2.1, na limitovaný čas bez rozeskakování
Startovné: 300,- Kč
                                   Ceny 3 000,- Kč ( 800, 600, 400, 300, 300, 300, 300)                                   
 
2.2.3. Soutěž č.3           Parkur s postupnou obtížností do 115 cm se žolíkem  
 Rozhodování dle PJS čl. 269
 Startovné: 300,- Kč
                                   Ceny 3 600,- Kč ( 1 000, 800, 600, 300, 300, 300, 300)                                         
 
2.2.4. Soutěž č.4           Parkur stupně „L**“ Mistrovství východočeské oblasti žen+otevřená soutěž
Rozhodování dle PJS čl. 238.2.2 s jedním rozeskakováním
Startovné: mistrovská soutěž     0,- Kč
                 otevřená soutěž   400,- Kč
Příspěvek OM: 6 000,-Kč ( 2 000, 1 500, 1 000, 800, 700)
            Ceny otevřená: 6 800,- Kč ( 2 000, 1 600, 1 200, 800, 400, 400, 400)
 
2.2.5. Soutěž č.5           Parkur stupně „S*“ Mistrovství východočeské oblasti mladých jezdců
Rozhodování dle PJS čl. 238.2.2 s jedním rozeskakováním
Startovné : mistrovská soutěž    0,- Kč
Příspěvek OM: 7 000,-Kč (2 500, 2 000, 1 000, 900, 600)
 
2.2.6. Soutěž č.5           Parkur stupně „S**“ Mistrovství východočeské oblasti seniorů+otevřená soutěž
Rozhodování dle PJS čl. 238.2.2 s jedním rozeskakováním
Startovné : mistrovská soutěž    0,- Kč
                 otevřená soutěž   450,- Kč
Příspěvek OM: 8 000,-Kč (3 000, 2 000, 1 500, 1 000, 500)
            Ceny otevřená: 8 300,- Kč ( 2 500, 2 000, 1 500, 800, 600, 450, 450)
                                                    
Jezdec se smí OM účastnit maximálně se dvěma koňmi. OM bude hodnoceno, pokud se zúčastní min. tři různí jezdci ze dvou klubů.
 
2.3. Ćasový rozvrh:
Sobota 3.října 2015 do 7.30 hod. ukončení prezentace, možné i telefonicky V.Zvěřina 777907039. Začátek soutěže č. 1 v 8.30 hod., následně další
 
3. Všeobecné údaje:
3.1. Jmenovité přihlášky: do 1.10.2015 pouze prostřednictvím webu http://prihlasky.cjf.cz. Rozpisy závodů a výsledky najdete na www.stajmanon.cz, jezdci.cz
3.2. Konečné přihlášky při prezentaci
3.3. Peněžité plnění viz soutěže
3.4. Ustájení mobilní boxy v ceně 500 Kč.
3.5. Veškeré náklady spojené s účastí na závodech hradí vysílající složka
 3.6. Námitky a stížnosti v souladu s PJS
 
4. Veterinární předpisy:
Před vyložením koní je nutno odevzdat příslušné veterinární doklady v souladu s veterinárními podmínkami, které byly pro tyto závody stanoveny před 4.6.2015 s platností vyšetření na AIE 24 měsíců. Kontrolu provede pověřený veterinární lékař.
 
5. Poskytované služby:
5.1. Lékařská služba je zabezpečena přítomným lékařem MUDr. Kristýna Novotná
5.2. Veterinární službu zajistí pořadatel proti úhradě - MVDr. Iva Benešová
5.3. Podkovářskou službu zajistí pořadatel proti úhradě
 
6. Ostatní ustanovení:
6.1. Ceny a floty: dle VP čl. 126, 127
6.2. Pořadatel neručí za ztráty a poškození věcí, za úrazy koní a jezdců
 
 
Rozpis byl schválen OV ČJF dne 27.8.2015 Jaroslav Hupka    

Úprava schválena 17.9.2015   15.9.2015    Jaroslav Hupka      

© 2004-2011 Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast | All rights reserved! | Site engine by Andrej Ramašeuski