Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast

Závod 17.10.2015 - 18.10.2015

Pořadatel:
MF037 (TJ Equus Kinsky)
Datum konání:
17.10.2015 - 18.10.2015
Místo konání:
Hradišťko

Discipliny:

Skoky:
Z-ST**

Rozpis:

Skokové závody
„ Champions Tour 2015 “
CENA LAND ROVER – TOP TEN CUP
16. - 18. října 2015    Hradištko
 
ROZPIS JEZDECKÝCH SKOKOVÝCH   ZÁVODŮ:   č.   A17F1
Kategorie B
 
Základní údaje
 
Pořadatel:           
TJ   EquusKinsky
Datum konání :
16. – 18.   října 2015
Místo konání:    
Areál Jezdecké školy EquusKinsky - Hradištko u Sadské
Kolbiště:            
venkovní kolbiště 50 x 90 m, povrch písčitý s geotextilií, v případě nepříznivého počasí hala 29 x 60 m, povrch písčitý- hipotex
Opracoviště:      
venkovní 50 x 50 m, povrch písčitý s geotextilií, hala 22x 50 m, povrch písčitý – hipotex,
 
 
 
Funkcionáři závodů :
 
Ředitel závodů              
Petr Půlpán ml.
Sekretářka závodů               
Libuše Půlpánová
Hlavní rozhodčí
Ing. Marcela Šímová
Rozhodčí
Klára Damborská, Ing. Jiří Gotvald, Tereza Šrámková, Jiří Stříbrský, Michal Novotný, Magda Formandlová, Štěpánová Hana, dozor na opracovišti určí hlavní rozhodčí ze sboru rozhodčích
Zpracování výsledků
Petr Půlpán ml.
Stavitel parkurů
Ing. Jan Šíma
Ozvučení
Miroslav Huk
Hlasatel
Aleš Suchánek
Zdravotní služba
Dana Švejdová
Veterinární služba
MVDr. Alena Černá
 
 
Technické údaje
Předpisy: VP, PJS,Veterinární pravidla a ustanovení tohoto rozpisu
 
 
SOUTĚŽE :    
Čtěte prosím pozorně, kdy je prezence do soutěží !!
Pátek 16. 10. 2015
 
 
č. 1.
Skoková soutěž do 80 cm  
Hobby soutěž, přístupná pro všechny jezdce a koně bez omezení. Jezdci i koně nemusí mít licenci ale jezdci musí být členy ČJF. 
Rozhodování dle PJS, tab. A, čl. 298.2.1. – na limitovaný čas 
Startovné: 300,- Kč.
Ceny: vítěz a umístění budou dekorování floty dle VP čl. 126 a na prvních třech místech poháry.
 
č. 2.
Skoková soutěž „ZM“  
Soutěž je přístupná pro všechny koně a jezdce s platnou licencí ČJF.
Rozhodování dle PJS tab. A, čl. 238.2.2, návazné rozeskakování čl. 298.2.4
Startovné: 300,- Kč.
Ceny: Vítěz a umístění budou dekorováni floty dle VP čl.126 a do 3 místa obdrží věcné ceny dle VP čl.127
 
č. 3.
Skoková soutěž „Z“  
Soutěž je přístupná pro všechny koně a jezdce s platnou licencí ČJF.
Rozhodování dle PJS tab. A, čl. 238.2.2, návazné rozeskakování čl. 298.2.4
Startovné: 300,- Kč.
Ceny: Vítěz a umístění budou dekorováni floty dle VP čl.126 a do 3 místa obdrží věcné ceny dle VP čl.127
 
č. 4.
Skoková soutěž „ZL“ 
Soutěž je přístupná pro všechny koně a jezdce s platnou licencí ČJF. 
Rozhodování dle PJS tab. A, čl. 238.2.2., návazné rozeskakování čl. 298.2.4.
Startovné: 300,- Kč.
Ceny:  Vítěz a umístění budou dekorováni floty dle VP čl.126 a do 3 místa obdrží věcné ceny dle VP čl.127
 
 
Sobota 17. 10. 2015
č. 5.
Stupňovaná obtížnost do 110 cm                                                                     
Soutěž je přístupná pro všechny koně a jezdce.
Rozhodování dle PJS čl. 269, rozhodují body a čas. 8 překážek se žolíkem.
Startovné: 300,- Kč
Ceny: 2.800,-Kč pro 1. až 5. místo (900, 700, 500, 400, 300)
 
č. 6.
Stupňovaná obtížnost do 120 cm                                                                     
Soutěž je přístupná pro všechny koně a jezdce.
Rozhodování dle PJS čl. 269, rozhodují body a čas. 8 překážek se žolíkem.
Startovné: 300,- Kč
Ceny: 2.800,-Kč pro 1. až 5. místo (900, 700, 500, 400, 300)
č. 7.
Skoková soutěž „L** “  
Soutěž je přístupná pro všechny koně a jezdce.
Rozhodování dle PJS, tab. A čl. 238.2.1., bez rozeskakování, rozhodují body a čas
Startovné: 350,- Kč
Ceny: 5.000,-Kč pro 1. až 5. místo (1.400 – 1.200 – 1.000 – 800 – 600)
 
č. 8.
Skoková soutěž „S* “ 
Soutěž je přístupná pro všechny koně a jezdce.
Rozhodování dle PJS, tab. A čl. 238.2.2. – v případě rovnosti bodů na prvním místě jedno rozeskakování na čas
Startovné: 350,- Kč
Ceny: 4.000,-Kč pro 1. až 5. místo (1.200 – 1.000 - 800 – 600 – 400)
 
Neděle 6. 9. 2015
 
č. 9.
Skoková soutěž „L** “  
Soutěž je přístupná pro všechny koně a jezdce.
Rozhodování dle PJS, tab. A čl. 238.2.1., bez rozeskakování, rozhodují body a čas
Startovné: 350,- Kč
Ceny: 5.000,-Kč pro 1. až 5. místo (1.400 – 1.200 – 1.000 – 800 – 600)
 
č. 10.
Skoková soutěž „S** “
Soutěž je přístupná pro všechny koně a jezdce.
Rozhodování dle PJS, tab. A, čl. 238.2.1., bez rozeskakování, rozhodují body a čas  
Startovné: 400,- Kč
Ceny: 7.000,-Kč pro 1. až 5. místo (2.300 - 2.000 - 1.300 – 900 – 500)
 
č.11.
Skoková soutěž ST** - Cena Land Rover – Top Ten Cup - s finálem pro 10 nejlepších dvojic
Soutěž je přístupná pro finalisty Champions Tour 2015 (jezdci umístění v sérii sk. závodů Champions Tour 2015 na prvých třech místech) a Top Ten Cup jezdců (prvních deset jezdců z Poháru Jezdectví)
Jezdci mohou startovat s koněm dle svého uvážení, není podmínkou startovat s koněm, s kterým se umístili v Champions Tour nebo bodovali v poháru Jezdectví.
Ostatním jezdcům je soutěž přístupná po zakoupení divoké karty za 1.000 Kč
Rozhodování dle PJS, tab. A, čl. 276.2N
Startovné: se neplatí  
Ceny: 100.000,-Kč pro 1 až 10.místo (33.000 - 23.000 - 17.000 - 10.000 - 5.000 - 3.500 - 3.000 - 2.500-  
                                                                    2.000-1.000)
 
Ve všech soutěžích budou vítěz a umístění dekorováni floty, dle VP čl. 126
Předběžný časový harmonogram závodů
Pátek     16. 10. 2015     11:00 hod. začátek soutěže č. 1, následují soutěže č.2, 3 a 4
Sobota   17. 10. 2015      8:00 hod. začátek soutěže č. 5, následují soutěže č. 6, 7 a 8
Neděle  18. 10. 2015      9:00 hod. začátek soutěže č. 9, následují soutěže č. 10 a 11
Prezence mailem je možná:
-                     Ve čtvrtek 15.10. po celý den , maximálně do 22.00 hod.
 
Prezentovat telefonem je možné pouze:
-                     ve čtvrtek 15.10. od   16.00 - do   22.00   hod. na pátek 776 057 706
-                     v pátek    16.10. od   16.00 - do   22.00   hod. na sobotu 776 057 706 , (724 026 464)
-                     v sobotu 17.10. od   14.00 - do   19.00   hod. na neděli 776 057 706 , (724 026 464)
Pořadatel si vyhrazuje právo omezení počtu startujících v soutěžích.
 
 
Všeobecné údaje :
Přihlášky zasílejte prostřednictvím webu ČJF: prihlasky.cjf.cz
ve výjimečných případech a pro soutěž č.1  přihlášky zasílejte na adresu :   js@equus-kinsky.cz
V přihláškách prosíme uvádějte svoje telefoní číslo.
 
Uzávěrka jmenovitých přihlášek: středa 14. 10. 2015 ( do 24.00 hod. )
 
Sekretariát závodů – pracuje 16-18.10. od 7 hod– do 1 hod po ukončení soutěží na věži rozhodčích
Parkování vozidel – parkoviště za malou halou
Kontaktní osoba po celou dobu závodů: Jméno Petr Půlpán ml. tel. 724 026 464
Sázky nejsou povoleny
Námitky a stížnosti v souladu s PJS
 
Jak na závody nejrychleji dojedete
Popis cesty i s mapkou najdete na internetových stránkách : www.equus-kinsky.cz
 
Podmínky účasti při závodech
Pro soutěž č.1 je podmínkou být členem ČJF a mít zaplacený členský příspěvek na rok 2015.
Od soutěže č. 2 platné licence jezdců a koní.
Prezentace provedená dle časového rozvrhu.
 
Ustájení - objednání na   js@equus-kinsky.cz , L.Půlpánová 776 057 706
Možnost ustájení v turnajových boxech:
Cena za box včetně slámy a sena za každý započatý den ustájení: 350,- Kč + 21 % DPH
Pozvaní jezdci do finále Campions Tour 2015 mají ustájení zdarma.
 
Ubytování – objednání na js@equus-kinsky.cz , L.Půlpánová 776 057 706
Možnost ubytování pro jezdce a doprovod v penzionu Caesar přímo v areálu.
Cena za ubytování (dle kategorie) 250 - 350,- Kč / noc + 15 % DPH, jedna noc o 100,- Kč dražší.
Elektrické připojení karavanu/kamionu - 200,- Kč/den.
 
Veterinární předpisy
Veterinární předpisy jsou stanoveny v platných Metodických pokynech SVS ČR. Před
vyložením koní je nutno odevzdat příslušné veterinární doklady v souladu s těmito
pokyny. Kontrolu provede pověřený vet. lékař. ( upozorňuje na zpřísnění veterinárních podmínek z
důvodů rozšíření infekní anémie: kůň od 24 měsíců stáří byl laboratorně vyšetřen s negativním
výsledkem Podle platných směrnic SVS a OVS platných v roce 2015
 
Poskytované služby
lékařskou službu zabezpečuje : MUDr. Dana Švejdová
veterinární službu zabezpečuje : MVDr. Alena Černá
podkovářskou službu zabezpečuje: Tomáš Novák
Veterinární služba za úhradu vykonaných úkonů.
 
Správní poplatky
Veškeré změny po potvrzení přijetí přihlášky za poplatek 100,-Kč
 
 
Ostatní ustanovení
Pořadatel nepřebírá zodpovědnost za nehody nebo nemoci, které by postihly účastníky závodů nebo jejich koně při konání akce. Případné ztráty nebo škody pořadatel nehradí.
Veškeré náklady spojené s účastí na závodech hradí vysílající složky.
 
 
Za pořadatele: Petr Půlpán                                                Rozpis schválil dne: 14.9.2015 J. Hupka     
Partneři:
 
 
 

© 2004-2011 Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast | All rights reserved! | Site engine by Andrej Ramašeuski