Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast

Závod 31.10.2015 - 01.11.2015

Pořadatel:
MF265 (Dostihový spolek a.s.)
Datum konání:
31.10.2015 - 01.11.2015
Místo konání:
Pardubice - dostihové závodiště

Discipliny:

Spřežení:
CAN1*
Všestrannost:
CNC*

Rozpis:

 
Rozpis jezdeckých závodů
ROZLUČKOVÁ VŠESTRANNOST A ZÁVODY SPŘEŽENÍ
Číslo závodů A31F1
1. Základní ustanovení:
 
1.1.         Pořadatel:                            Dostihový spolek, a.s.
1.2.         Datum konání:                   30.10. – 1.11.2015
1.3.         Místo konání:                     dostihové závodiště Pardubice
1.4.         Kolbiště:                               pískové 70×70 m – drezurní , travnaté 100x40
                                                               travnaté 100 x 60 m - parkurové
1.5.         Opracoviště:                        písčito-hlinité 20×60m
                                                               travnaté 50×40 m

1.6.         Ředitel závodů:                  Ing.Michael Skalický, Ph.D., MBA
1.7.        Sbor rozhodčích                  Všestrannost
                Hlavní rozhodčí:                                Ing. Jan Paleček
Sbor rozhodčích:                               Ing.Markéta Kvapilová, Jana Kotvová,Ing. O. Vondrouš, J.Tvarůžek
              Rozhodčí na opracovišti:   Mgr. Marcela Betlachová                                  
Tajemník závodů:             Sylva Novotná
Technický delegát:            Ing. Milan Theimer
Autor tratí:                          Petr Veselovský
              Výpočetní středisko:          Jana Bambuchová, Ing. V.Zvěřina
                Hlasatel:                                             Jiří Soukup

1.8.        Sbor rozhodčích                   Spřežení
              Hlavní rozhodčí:                  Ila Hrdličková
Sbor rozhodčích:                               Václav Novotný st., Ing. Lenka Gotthardová Csc, , Ing. Regner
              Rozhodčí na opracovišti:   Heřman Hrdlička                                  
Tajemník závodů:             Karolína Mandysová
Technický delegát:            František Slavík
Autor tratí:                          Petr Vozáb
              Výpočetní středisko:          Jaroslav Kosař
                Hlasatel:                                             Jiří Soukup

2. Technické údaje – soutěže všestrannosti:
 
2.1.         Předpisy:Předpisy: VP, PJS, Veterinární pravidla a ustanovení tohoto rozpisu
2.2.        Soutěže:
 
2.2.1. Soutěž všestrannosti st. CNC2* - bez omezení
Drezurní zkouška: FEI 2015 A2*
Terénní zkouška: D – 3025-3575m, 550m/min, 27-32 skoků, výška do 115 cm
Skoková zkouška: max. 600m, 350m/min, př./skoky, 10-11/14, výška 120 cm
Uzávěrka přihlášek je pro tuto soutěž 23.10.2015.
 
2.2.2. Soutěž všestrannosti st. CNC1* - bez omezení
Drezurní zkouška: FEI 2015 A1*
Terénní zkouška: D – 2600-3120m, 520m/min, 25-30 skoků, výška do 110 cm
Skoková zkouška: max. 600m, 350m/min, př./skoky, 10-11/13, výška 115cm
 
2.2.3. Soutěž všestrannosti st. „L“ – bez omezení
Drezurní zkouška: CN 6/2014
Terénní zkouška: D – 2200-3000m, 500m/min, max. 25 skoků, výška do 105 cm
Skoková zkouška: max. 500m, 350m/min, př./skoky, 9-10/12, výška 110cm
 
2.2.4. Soutěž všestrannosti „ZL“ – bez omezení
Drezurní zkouška: CN 4/2014
Terénní zkouška: D – 2000-2500m, 480m/min, max. 20 skoků, výška do 100 cm
Skoková zkouška: max. 500m, 350m/min, př./skoky, 9/10, výška 100cm

2.2.5. Soutěž všestrannosti „Z“ – bez omezení

Drezurní zkouška: CN 2/2014
Terénní zkouška: D – 1200-1800m, 450m/min, max. 15 skoků, výška do 90 cm
Skoková zkouška: max. 500m, 350m/min, př./skoky 8-9/8-9, výška 90cm
 
2.2.6. Soutěž všestrannosti „Z - hobby“ – bez omezení
Drezurní zkouška: CN 2/2014
Terénní zkouška: D – 1200-1800m, 450m/min, max. 15 skoků, výška do 90 cm
Skoková zkouška: max. 500m, 350m/min, př./skoky 8-9/8-9, výška 90cm
3. Technické údaje – soutěže spřežení:
3.1.         Předpisy:Předpisy: VP, PJS, Veterinární pravidla a ustanovení tohoto rozpisu
3.2.        Soutěže:
 
3.2.1. Čtyřspřeží : H4 – obtížnost – CAN2*
Drezurní zkouška: FEI č.8A (test 3* C H4)
Maraton: A: cca 4000-6000m, 11-13 km/hod
                  B: cca 4000-6000m, 14 km/hod, 5 překážek
Překážková jízda: cca 700 m, 240 m/min, 18 překážek, 2 kombinace, branky 190 cm
3.2.2. Dvojspřeží : H2 – obtížnost – CAN2*
Drezurní zkouška: FEI č.8B (test 3* C HP2)
Maraton: A: cca 4000-6000m, 11-13 km/hod
                  B: cca 4000-6000m, 14 km/hod, 5 překážek
Překážková jízda: cca 700 m, 250 m/min, 18 překážek, 2 kombinace, branky 170 cm
3.2.3. Jednospřeží : H1 – obtížnost – CAN2*
Drezurní zkouška: FEI č.9 (test 3* C HP1)
Maraton: A: cca 4000-6000m, 11-13 km/hod
                  B: cca 4000-6000m, 14 km/hod, 5 překážek   
Překážková jízda: cca 700 m, 250 m/min, 18 překážek, 2 kombinace, branky 160 cm
3.2.4. Dvojspřeží PONY : P2 – obtížnost – CAN2*
Drezurní zkouška: FEI č.6A (test 2* C )
Maraton: A: cca 4000-6000m, 10-12 km/hod
                  B: cca 4000-6000m, 13 km/hod, 5 překážek
Překážková jízda: cca 700 m, 250 m/min, 18 překážek, 2 kombinace, branky 160 cm
3.2.5. Hobby Dvojspřeží : H2 – obtížnost – CAN1*
Drezurní zkouška: FEI č.8B (test 3* C HP2)
Kombinovaný maraton: 8-12 kuželů 2 maratonové překážky
Drezura a kombinovaný maraton budou vyhodnoceny zvlášť
3.2.6. Hobby Jednospřeží : H1 – obtížnost – CAN1*
Drezurní zkouška: FEI č.7A
Kombinovaný maraton: 8-12 kuželů 2 maratonové překážky
Drezura a kombinovaný maraton budou vyhodnoceny zvlášť
4. Předběžný časový harmonogram:
 
              Časový rozvrh: čtvrtek 29.10. 2015
              Prezentace pro soutěže spřežení: 14:00 – 18:00 hod - kancelář závodů-dostihová vážnice
              Technická porada pro soutěže spřežení   19:00 hodin ve vestibulu tribuny D
               
             Časový rozvrh: pátek 30.10. 2015
Drezura spřežení od 10 hodin – hobby, P2,H1,H2,H4
              Prezentace pro všestrannost: 14:00 – 18:00 hod - kancelář závodů-dostihová vážnice
              prohlídka tratí:                        14 hod individuálně pro všestranost, spřežení (upřesnění na technické            poradě)   
              Technická porada pro všestrannost:                    19:00 hodin ve vestibulu tribuny D
           
Časový rozvrh: sobota 31.10. 2015
zahájení soutěží všestrannosti: 8:00 hod drezurní zkouška na pískovém kolbišti, následně parkur
              pro soutěže spřežení maraton ( dostihové dráha) od 10 hodin – hobby, P2, H1, H2, H4
               
Časový rozvrh: neděle 1.11. 2015
Všestrannost - cross zahájení soutěží: 8:00 hod - pořadí určí hl.rozhodčí
               Spřežení – parkur od 10 hodin - hobby, P2, H1, H2, H.
               Dekorování všestrannost: dopoledních soutěží v polední přestávce,odpoledních soutěží po 
                                                             ukončení poslední soutěže
Dekorování proběhne v dekorovacím paddocku bez koní v korektním jezdeckém úboru PRO SOUTĚŽE VŠESTRANNOSTI A PRO SPŘEŽENÍ NA KOLBIŠTI PO DOKONČENÍ PARKURU..
Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu časového programu v závislosti na počtu došlých přihlášek.
 
5. Ceny a peněžitá plnění
 
5.1.Startovné:      soutěž č. 2.2.1. – 800 Kč,
                             soutěž č. 2,2.2. – 700,- Kč.
               soutěž č. 2.2.3. – 600,- Kč.
                             soutěž č. 2.2.4 – 2.2.6. - 500,- Kč
                             soutěž č. 3.2.1. - 3.2.2. – 1000,- Kč.       
                             soutěž č. 3.2.3. – 3.2.4. – 700,- Kč.       
               soutěž č. 3.2.5. – 3.2.6. – 500,- Kč. 
     
 5.2.Ceny:           Soutěž č. 2.2.1. - finanční ceny 10000 Kč (3000-2500-2000-1500-1000)+ věcné ceny
                            Soutěž č. 2.2.2. - finanční ceny 5000 Kč (1400-1100-1000-800-700)+ věcné ceny
                            Soutěž č. 2.2.3. - finanční ceny 5000 Kč (1400-1100-1000-800-700)
                            Soutěž č. 2.2.4. - finanční ceny 4000 Kč (1000-900-800-700-600)
              Soutěž č. 2.2.5. - věcné ceny 3000 Kč (700-650-600-550-500)
              Soutěž č. 2.2.6. - věcné ceny 3000 Kč (700-650-600-550-500)
                            Soutěž č. 3.2.1. - finanční ceny 6000 Kč (1400-1300-1200-1100-1000)+ věcné ceny
                            Soutěž č. 3.2.2. - finanční ceny 6000 Kč (1400-1300-1200-1100-1000)+ věcné ceny
                            Soutěž č. 3.2.3. - finanční ceny 4000 Kč (900-850-800-750-700)+ věcné ceny
              Soutěž č. 3.2.4. - finanční ceny 4000 Kč (900-850-800-750-700)+ věcné ceny     
             Soutěž č. 3.2.5. - věcné ceny 3000 Kč (700-650-600-550-500)
                            Soutěž č. 3.2.6. - věcné ceny 3000 Kč (700-650-600-550-500)
 
6. Všeobecné údaje:
 
6.1. Jmenovité přihlášky (písemně): Kateřina Mandysová, Dostihový spolek a.s., Pražská 607, 530 02 Pardubice
       Tel: 777 750 922 , e-mail: mandysova@pardubice-racecourse.cz
       V přihlášce uvádějte svá kontaktní tel.čísla a požadavek na ustájení - nutné!!!.
 
6.2.       Uzávěrka přihlášek:      26. 10. 2015   24:00 hod.
6.3.         Konečné přihlášky:            při prezentaci
6.4.         Prezentace:                          v kanceláři závodů 
6.5.         Námitky a stížnosti:          v souladu s PJS
6.6.         Veškeré náklady spojené s účastí na závodech hradí vysílající organizace.
6.7.        Zápisné se zvýší o 100% v případě nedodržení termínu jmenovité přihlášky
                Pořadatel si vymezuje omezený počet přihlášek.
6.8.         Ubytování: Pořadatel nezajišťuje
6.9.         Parkování vozidel: v areálu závodíště
6.10.       Ustájení : cena ustájení včetně elektrické přípojky, sena, slámy , pilin a vody – 1500 Kč za box.
 
 
7. Veterinární předpisy:
 
7.1.     Veterinární předpisy: vedoucí transportu předloží před vyložením koní příslušná    
            veterinární potvrzení podle směrnic SVS a OVS platných v roce 2015. Upozorňujeme na zpřísnění               veterinárních podmínek z důvodů zvýšeného výskytu infekční anemie: („ kůň od 24 měsíců stáří byl  laboratorně vyšetřen s negativním výsledkem na infekční anemii, vyšetření nesmí být starší 6 měsíců).
 
8. Poskytované služby:
 
8.1.         Lékařská služba:                              MUDr. Tomáš Brož
8.2.         Veterinární služba:             MVDr. Petr Přikryl
8.3.         Podkovářská služba:         Ing. Václav Ráliš
8.4.         Ustájení – areál stájí, podrobnosti uvádějte v přihlášce
8.5.         Stravování – v prostorách závodiště
 
 
9. Ostatní ustanovení:
 
9.1.         Pořadatel neručí za ztráty a poškození věcí, za úrazy koní, jezdců a diváků.
9.2.         Informace na www.pardubice-racecourse.cz
9.3.         Vjezd s koňmi pouze zadní branou. Přední branou nebude umožněn.
9.4.         Všechny drezurní úlohy se jezdí zpaměti.
9.5.         Každý účastník závodů bude mít svoji sadu identifikačních čísel.
9.6.         Zákaz volného pobíhání psů – pouze na vodítku.
9.7.         V případě zrušení závodů, nezaviněného pořadatelem, bude vráceno pouze 50% startovného.
 
V Pardubicích dne 20.9.2015                                                 
                                                                                              
Kateřina Mandysová
manager dostihového a sportovního provozu
 
Schválil dne v 5.10.2015 J. Hupka

© 2004-2011 Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast | All rights reserved! | Site engine by Andrej Ramašeuski