Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast

Závod 18.04.2015 - 19.04.2015

Pořadatel:
MF265 (Dostihový spolek a.s.)
Datum konání:
18.04.2015 - 19.04.2015
Místo konání:
Pardubice - dostihové závodiště

Discipliny:

Všestrannost:
CNC*

Rozpis:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Závodiště Pardubice, číslo závodů 418 F1
Zlatá podkova 2015
 
1.Základní údaje
1.1. Pořadatel: Dostihový spolek a.s.,,ČJF, „Soutěže podkovy“ o.p.s.
1.2. Technické zajištění: Dostihový spolek a.s. Pardubice
1.3. Termín: 18 – 19. 4. 2015
1.4. Místo konání: závodiště Pardubice
1.5. Kolbiště: travnaté 88x64 – parkur, pískové 70x70 – drezura
1.6. Opracoviště: travnaté, pískové 90x45
1.7. Funkcionáři závodů:
                Hlavní rozhodčí – Ing. Markéta Kvapilová
                Tajemník závodů – Sylva Novotná       
                Sbor rozhodčích – Ing. Otakar Vondrouš, Jan Tvarůžek, Veronika Müllerová,
                                         Ing. Jan Paleček, Eva Palečková, Antonín Klauz, Oldřich Sojka
        Steward: Mgr. Marcela Betlachová
        Technický delegát – Dr. , Ing. Jaroslav Staněk
        Autor tratí – Petr Veselovský
        Asistent – František Slavík
        Hlasatel -   Jiří Soukup
        Výpočetní středisko – Ing. Vladimír Zvěřina, Jana Bambuchová

2. Technické údaje

2.1. Předpisy: PJS, jejich doplňky a ustanovení tohoto rozpisu

2.2. Postupové soutěže:

2.2.1. Zlatá podkova, CNC*
Soutěž pro všechny jezdce, případné omezení dle PJS
Drezurní zkouška: FEI *A 2015
Terénní zkouška: D – 2600-3120m, 520m/min, 25-30 skoků, výška do 110 cm
Skoková zkouška: max. 500m, 350m/min, př./skoky, 10-11/13, výška 115cm

2.2.2. Stříbrná podkova, „L“
Soutěž pro všechny jezdce, případné omezení dle PJS

Drezurní zkouška: CN 6/2014
Terénní zkouška: D – 2200-3000m, 500m/min, max. 25 skoků, výška do 105 cm
Skoková zkouška: max. 500m, 350m/min, př./skoky, 9-10/12, výška 110cm

2.2.3. Bronzová podkova „ZL“
Soutěž pro děti (12-14 let) a juniory ( 14-18 let)

Drezurní zkouška: CN 4/2014
Terénní zkouška: D – 2000-2500m, 480m/min, max. 20 skoků, výška do 100 cm
Skoková zkouška: max. 500m, 350m/min, př./skoky, 9/10, výška 100cm
2.2.4. Soutěž nadějí „ZL“
Soutěž pro 4. A 5. – ti leté koně a starší koně s licencí sportovního koně
vystavenou poprvé v roce 2015.
Drezurní zkouška: CN 4/2014
Terénní zkouška: D – 2000-2500m, 460m/min, 20 skoků, výška do 100 cm
Skoková zkouška: max. 500m, 350m/min, př./skoky, 9/10, výška 100cm
2.2.5. Soutěž všestrannosti „Z“ – bez omezení
Drezurní zkouška: CN 2/2014
Terénní zkouška: D – 1200-1800m, 450m/min, max. 15 skoků, výška do 90 cm
Skoková zkouška: max. 500m, 350m/min, př./skoky 8-9/8-9, výška 90cm
2.2.6. Soutěž všestrannosti „ZL“ – bez omezení
Drezurní zkouška: CN 4/2014
Terénní zkouška: D – 2000-2500m, 480m/min, max. 20 skoků, výška do 100 cm
Skoková zkouška: max. 500m, 350m/min, př./skoky, 9/10, výška 100cm
2.2.7. Soutěž všestrannosti „hobby - Z“
Drezurní zkouška: CN 2/2014
Terénní zkouška: D – 1200-1800m, 450m/min, 15 skoků, výška do 90 cm
Skoková zkouška: max. 500m, 350m/min, př./skoky 8-9/8-9, výška 90cm
2.2.8. Soutěž všestrannosti „hobby ZK“
Drezurní zkouška: CN 2/2014
Terénní zkouška: D – 1000-1600m, 450m/min, 15 skoků, výška do 80 cm
Skoková zkouška: max. 500m, 350m/min, př./skoky 8-9/8-9, výška 80cm
2.2.9. Soutěž všestrannosti „ ZK“ - bez omezení
Drezurní zkouška: CN 2/2014
Terénní zkouška: D – 1000-1600m, 450m/min, 15 skoků, výška do 80 cm
Skoková zkouška: max. 500m, 350m/min, př./skoky 8-9/8-9, výška 80cm
 
 
3.Všeobecné údaje

3.1.Přihlášky: Kateřina Mandysová, +420 777 750 922, e-mail:
mandysova@pardubice-racecourse.cz
                         V přihlášce uvádějte telefonní číslo a požadavek na ustájení – nutné!!!

3.2. Uzávěrka přihlášek: jmenovitých – 13. 4. 2015, konečných při prezentaci
 
 
Zápisné:

soutěž 2.2.1. – 700,- Kč
soutěž 2.2.2. - 600,- Kč
soutěž 2.2.3. – 2.2.9 - 500,- Kč

Zápisné se zvýší o 100 % v případě nedodržení termínu jmenovité přihlášky. Pořadatel si vymezuje právo přijmout omezený počet přihlášek. Při nepřízni počasí a zrušení soutěže vrací pořadatel 40% startovného.

3.3 Prezentace: v pátek 17.4.2015 – kancelář závodů (od 14 – 18 hod)
3.4.Ustájení: boxové: od 17.4. do 19.4.2015, piliny, sláma,voda, elektrická přípojka - 1200,-Kč za pobyt, seno bude možné zakoupit přímo na místě
3.5.Stravování: v prostorách závodiště
3.6.Úhrady: veškeré náklady spojené s účastí na závodech hradí vysílající složka
3.7. Odpovědnost: pořadatel nenese odpovědnost za úrazy jezdců, koní a diváků
3.8. Stížnosti a námitky: v souladu s PJS
3.9. Kancelář závodů: vážnice ve stájích

4.Veterinární předpisy

4.1. Před vyložením koní předloží platné veterinární doklady požadované SVS ČR pro přesun  
        sportovních koní v roce 2015
4.2. Přejímka koní: pátek 17.4.2015 14.00 – 17.00 hodin

5. Poskytované služby

5.1. Lékařská služba: MUDr. Tomáš Brož
5.2. Veterinární dozor: určí KVS
5.3.Veterinární služba: MVDr. Petr Přikryl
5.4.Podkovářská služba: Zdeněk Koten – proti úhradě
6. Ostatní ustanovení

6.1. Peněžité ceny, dekorování dle PJS
ZP – 6.000,-(2000-1500-1000-800-700)

SP – 5.000,- (1600-1200-900-700-600)
BP – 3.500,-(900-800-700-600-500)
SN – 3.500,- (900-800-700-600-500)
ZL – věcné ceny v hodnotě 3.500,- (900-800-700-600-500)
Z – věcné ceny v hodnotě 3.000,- (700-650-600-550-500)
HOBBY Z - věcné ceny v hodnotě 3.000,- (700-650-600-550-500)
HOBBY ZK - věcné ceny v hodnotě 3.000,- (700-650-600-550-500)
ZK - věcné ceny v hodnotě 3.000,- (700-650-600-550-500)


7. Předběžný časový program

Pátek - 17.4.2015
14.00 – 17.00 hod přejímka koní
14.00 – 18.00 hod prezentace
20.00                hod schůzka rozhodčích a závodníků

Sobota - 18.4.2015
8.00 hod drezurní zkouška pro soutěže Zlaté podkovy a ostatní soutěže, následně parkur
10.00 hod prohlídky tratí soutěží Zlaté podkovy a ostatních soutěží

Neděle – 19.4.2015
8.00 hod – terénní zkouška soutěží Zlaté podkovy a ostatních soutěží
 
8. Zvláštní ustanovení

8.1. Všechny drezurní úlohy se jezdí zpaměti
8.2. Každý účastník závodů bude mít svoji sadu identifikačních čísel na koně.
8.3. Zákaz volně pobíhajících psů – pouze na vodítku – bude kontrolovat městská policie

 
V Pardubicích 1. 3. 2015

Kateřina Mandysová
manager dostihového a sportovního provozu
 
Schválil 9,3,2015
Novotný V.

© 2004-2011 Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast | All rights reserved! | Site engine by Andrej Ramašeuski