Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast

Závod 12.09.2015

Pořadatel:
MF037 (TJ Equus Kinsky)
Datum konání:
12.09.2015
Místo konání:
Hradišťko u Sadské

Discipliny:

Drezura:
Z-S

Rozpis:

TJ   Equus Kinsky
zve na:
„Pohodové“ drezurní závody 2015 pro „radost“
Úroveň „Z – S“
Kategorie C
 
V rámci závodů bude vypsána hobby a paradrezurní úloha.
Číslo závodů:   912F3
 
1.     Základní údaje
·        Pořadatel:               TJ   Equus Kinsky (MF0037)
·        Místo konání:                   areál   JŠ   Equus Kinsky   Hradištko u Sadské
·        Datum konání:        12. – 13. září 2015
·        Kolbiště:                  otevřené, písčité s geotextilií
                                 obdélník – 20 x 60 m
                                 paradrezurní obdélník – 20 x 40 m, 20 x 60 m
·        Opracoviště:           otevřené, písčité s textilií
krytá hala – 21 x 50 m
 
·        Funkcionáři závodů:
o   Výkonný ředitel:          Petr Půlpán
o   Čestný ředitel:             Jiří Havelka
o   Sekretář:                      Libuše Půlpánová
o   Hlavní rozhodčí:                   MUDr. Helena Žižková
o   Členové sboru:           Hana Štěpánová, Pavla Loudová,                                                                                Ing.Milena Minářová
o   Komisař:                      určí hlavní rozhodčí
o   Hlasatel:                      Michaela Tauferová
o   Ozvučení závodů:      Miloslav Huk
o   Výpočetní středisko: Petr Půlpán ml.
 
 
 
2.Technické údaje
 
Předpisy:   VP, PJS, Veterinární pravidla a ustanovení tohoto rozpisu
 
·        Soutěže:   Sobota 12. září 2015
 
o   soutěž č. 1: Drezurní úloha DÚ-A/2015 – HOBBY úloha
Ø pro koně a jezdce bez omezení
Ø rozhodují dva rozhodčí z jednoho místa
Ø Ústroj dle pravidel ČJF
Ø rozhodování dle čl. 432, národní úprava N34
 
 
o   soutěž č. 2: Drezurní úloha DÚ-B/2015 -Z
Ø pro koně a jezdce bez omezení
Ø rozhodují dva rozhodčí z jednoho místa
Ø rozhodování dle čl. 432, národní úprava N34
 
o   soutěž č. 3: Drezurní úloha L0/2013 - L
Ø pro koně a jezdce bez omezení
Ø rozhodují dva rozhodčí z jednoho místa
Ø rozhodování dle čl. 432, národní úprava N34
 
o   soutěž č. 4: Drezurní úloha JU/2009 - S
Ø pro koně a jezdce bez omezení
Ø rozhodují tři rozhodčí
Ørozhodování dle čl. 437, národní úprava N40
 
o   soutěž č. 5: Drezurní úloha JD/2009 – S
Ø pro koně a jezdce bez omezení
Ø rozhodují tři rozhodčí
Ørozhodování dle čl. 437, národní úprava N40
 
 
 
 
Neděle 13. září 2015
 
o   soutěž č. 6: Drezurní úloha Freestyle test (kür) – paradrezurní úloha
Soutěž je otevřená pro paradrezurní jezdce všech skupin/ Gradu.
Paradrezurníkür dle klasifikační skupiny jezdce:
ØGrade 1a,b a 2 na obdélníku 20 x 40 m
ØGrade 3 a 4 na obdélníku 20 x 60 m
Ø rozhodují dva rozhodčí z jednoho místa
ØOddělení A – kategorie Z – pro jezdce začínající nebo nejezdící ve své kvalifikační skupině v přihlášce nutno uvést úlohu, které klasif. skupiny jezdce pojede
ØOddělení B – kategorie M – pro jezdce jezdící ve své klasifikační skupině
 
o   soutěž č. 7: Drezurní úloha Z4/2013 - Z
Ø pro koně a jezdce bez omezení
Ø rozhodují dva rozhodčí z jednoho místa
Ø rozhodování dle čl. 432, národní úprava N34
 
o   soutěž č. 8: Drezurní úloha DD/2015 - L
Ø pro koně a jezdce bez omezení
Ø rozhodují tři rozhodčí
Ø rozhodování dle čl. 437, národní úprava N40
 
o   soutěž č. 9: Drezurní úloha vL /2014– L
Ø pro koně a jezdce bez omezení
Ø rozhodují tři rozhodčí
Ø rozhodování dle čl. 437, národní úprava N40
Ø PROSÍME O VČASNÉ PŘEDÁNÍ HUDBY ZVUKAŘI
Ø Soutěž se uskuteční jen v případě dostatečného počtu jezdců
 
o   soutěž č. 10: Drezurní úloha vJ/2009 –S
Ø pro koně a jezdce bez omezení
Ø rozhodují tři rozhodčí
Ø rozhodování dle čl. 437, národní úprava N40
Ø PROSÍME O VČASNÉ PŘEDÁNÍ HUDBY ZVUKAŘI
Ø Soutěž se uskuteční jen v případě dostatečného počtu jezdců
 
Soutěže č. 1 , 2, 7 jsou čtené, každý startující si zajistí vlastního čtenáře. Všechny ostatní soutěže se jedou zpaměti.
 
 
·        Předběžný časový harmonogram:    12. 9. 2015        (sobota)
6:30 - otevření kanceláře závodů
7:00 - ukončení změn a tisk konečných startovních listin pro soutěže   č. 1, 2, 3,4,5
8:00 - start soutěže č. 1 >> následují nadcházející soutěže
 
 
        13. 9. 2015 (neděle)
6:30 otevření kanceláře závodů
7:00 ukončení změn a tisk konečných startovních listin pro soutěže č. 6, 7, 8, 9,10
8:00 start soutěže č. 6 >> následují nadcházející soutěže
 
 
Změna časového harmonogramu vyhrazena!
 
3. Všeobecné údaje
Čtěte prosím pozorně, kdy je prezence do soutěží !!
 
·         Přihlášky zasílejte prostřednictvím webu ČJF:   prihlasky.cjf.cz
 
·         UZÁVĚRKA   JMENOVITÝCH   PŘIHLÁŠEK (vč. telefonního kontaktu)
7. 9. 2015 (do 24:00 hod.)
 
Prezence vždy den dopředu    !!!!!!!!!!!!!!!
 
mailem je možná:
 
- v pátek   11.9. po celý den , maximálně do 20.00 hod.
 
Prezentovat telefonem je možné pouze:
 
- v pátek   11.9. od 16.00 - do 20.00 hod. na sobotu 776 057 706 , (724 026 464)
 
- v sobotu 12.9. od 14.00 - do 19.00 hod. na neděli 776 057 706
 
Pořadatel si vyhrazuje právo omezení počtu startujících v soutěžích.
 
·         Převzetí přihlášky potvrdí pořadatel na požádání mailem ( možno zadat v přihlášce prostřednictvím webu ČJF , posléze zveřejněním předběžných startovních listin na adrese www.jezdci.cz. cca 10.9.2015 do   20.00 hod.
 
·         Peněžité plnění:           Zápisné je splatné při prezenci.
 
Výše zápisného je stanovena:
            Soutěže č. 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9      =    350,- Kč
            Soutěže č. 4, 5, 10                      =    450,- Kč
 
·         Změny ve startovních listinách po ukončení prezence za poplatek 100,- ( v pátek do 21.00 hod. , v sobotu a neděli do 7.00 hod. )
·         Stížnosti a námitky v souladu s PJS.
·         Kontaktní osoba: Libuše Půlpánová , 776057706
·         Technická porada se nekoná.
·         Stravování v areálu závodů proti úhradě.
 
·         Zákaz volného pobíhání psů !!!
 
·         Ubytování:         Penzion Caesar přímo v areálu Equus Kinsky
·         (omezená kapacita)
o   pokoj bez koupelny 250,-/ lůžko / noc
o   pokoj s koupelnou 350,-/ lůžko / noc
o   v případě ubytování na jednu noc cena o 100,- navýšena
o   cena je uvedena bez 15 % DPH
o   objednávky na js@equus-kinsky.cz nebo na tel: +420 776 057 706
Dále:                          Hotel Modrá hvězda, Sadská – 5 km od areálu
                                   Penzion Alfa, Lysá nad Labem – 11 km od areálu
 
Kamion/karavan:                                                                   připojení na elektřinu 200,- / den
                                              
·         Ustájení:             Zajišťuje pořadatel přímo v areálu. Pevné turnajové boxy na                             základě došlých přihlášek, nejpozději však do 7. 9. 2015.
Objednávky na js@equus-kinsky.cz, do požadavků na box prosím uvádějte rovnou pohlaví koně   !!!!!!
Cena 350,- / box za každý započatý den + 21 % DPH, cena je včetně sena a slámy.
+ záloha ve výši 100,-Kč za každý box, bude vrácena po předání vyčištěného boxu
 
·         Přepravníky a auta budou zaparkována na určených parkovištích.
·         Sázky nejsou povoleny
·         Veškeré náklady spojené s účastí hradí vysílající složka.
 
·         Veterinární předpisy:Veterinární předpisy jsou stanoveny v platných Metodických pokynech SVS ČR. Před vyložením koní je nutno odevzdat příslušné veterinární doklady v souladu s těmito  pokyny. Kontrolu provede pověřený vet. lékař. ( upozorňuje na zpřísnění veterinárních podmínek z důvodů rozšíření infekční anémie: „kůň od 24 měsíců stáří byl laboratorně vyšetřen s negativním výsledkem na infekční anemii; vyšetření nesmí být starší 6 měsíců).
Dle směrnic platných pro přesun sportovních koní pro rok 2015 (viz. www.cjf.cz)
 
·         Poskytované služby:
Zdravotní služba: MUDr. Dana Švejdová
Veterinární služba: MVDr. Alena Černá
Podkovářská služba: Tomáš Novák   za úhradu                                                       
·         Pořadatel neodpovídá za škody na majetku a újmy na zdraví účastníků závodů, ani jejich koní.
 
·         Ve všech soutěžích bude vítěz a umístění dekorováni floty dle VP čl. 126.
 
·         Ve všech soutěžích obdrží vítěz a umístění do 3. místa věcné ceny dle VP čl. 127.
 
Za pořadatele napsala: Karolína Havelková
 
Schválil:   dne : 19. 7. 2015 Jaroslav Hupka
 

© 2004-2011 Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast | All rights reserved! | Site engine by Andrej Ramašeuski