Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast

Závod 05.09.2015

Pořadatel:
MF192 (JS Pod Kunětickou horou)
Datum konání:
05.09.2015
Místo konání:
Brozany

Discipliny:

Skoky:
ZZ - L**

Rozpis:

ROZPIS JEZDECKÝCH ZÁVODŮ POD KUNĚTICKOU HOROU
 
číslo závodu 509 F2
Kategorie C.
 
Pořadatel: Jezdecká společnost Pod Kunětickou horou, o.s.
 
 
Datum:                                  5. 9. 2015        SOBOTA                   Začátek v 9,30          
 
Místo:                                     Brozany.
Kolbiště:                                 travnaté 85 x 55 m.
Opracoviště:                           travnaté 60 x 35 m.
Ředitel:                                  Josef Němec.
Tajemník:                               Ing. Zdeněk Sláma.
Hlasatel:                                 Jaroslav Houdek.
Stavitel parkurů:                     Václav Žižka.
Hlavní rozhodčí:                    Ing. Vladimír Zvěřina.
Rozhodčí:                               Ing. Květa Krupková, Mgr. Martina Malínská,
                                               Bc. Veronika Müllerová.
Komisař na opracovišti:          určí hlavní rozhodčí
Výpočetní středisko:             Zuzana Zvěřinová
 
Technické údaje:
 
Předpisy: VP, PJS, Veterinární pravidla a ustanovení tohoto rozpisu
V hobby soutěžích platné členstí v ČJF
 
Soutěže:
 
Č. 1 -                             hobby soutěž.
                                      skoková soutěž do 80 cm s následným rozeskakováním,
                                      Přístupná pro všechny koně a jezdce bez omezení.
                                      Hodnocení podle čl. 238.2.2 rezeskakování dle čl. 245.3.
                                      Startovné 200 Kč.
                                      Za 1. – 3. místo věcné ceny vcelkové hodnotě 1000 Kč,
 
Č 2 -                              hobby soutěž tupňovaná obtížnost do 90 cm s žolíkem,
                                      Přístupná pro všechny koně a jezdce bez omezení.
                                      Hodnocení podle čl. 269.
                                      Startovné 200 Kč.
                                      Za 1. – 3. místo věcné ceny v celkové hodnotě 1200 Kč,
 
Č 3 -                              hobby soutěž skoková soutěž „Z“
                                      Přístupná pro všechny koně a jezdce bez omezení.
                                      Hodnocení podle čl. 238.2.2 s jedním rozeskakováním.
                                      Startovné 250 Kč.
                                      Za 1. – 3. místo věcné ceny v hodnotě 1400Kč,
 
Č 4 -                              skoková soutěž „Z“
                                      Přístupná pro všechny koně a jezdce s licencí.
                                      Hodnocení podle čl. 238.2.2 s jedním rozeskakováním.
                                      Startovné 250 Kč.
                                      Za 1. místo pohár, za 1. – 3. místo věcné ceny v celkové hodnotě 1400Kč,
 
Č 5 -                              skoková soutěž „ZL“
                                      Přístupná pro všechny koně a jezdce s licencí.
                                      Hodnocení podle čl. 238.2.2 s jedním rozeskakováním.
                                      Startovné 300 Kč.
                                      Za 1.místo pohár, za 1.– 3. místo věcné ceny v celkové hodnotě
                                      1600 Kč,
 
Č 6 -                              skoková soutěž „L**“
                                      Přístupná pro všechny koně a jezdce s licencí.
                                      Hodnocení podle čl. 238.2.2 s jedním rozeskakováním.
                                      Startovné 350 Kč.
                                      Finanční dotace 4000 Kč (1200, 1000, 800, 600, 400).
 
 
Ceny a peněžité plnění:       
Ve všech soutěžích dekorování floty dle VP čl. 126, ceny uvedeny u soutěží rozdělení
dle VP čl. 127
 
Předběžný časový rozvrh:   Prezentace pro 1. soutěž do 8,30, pro ostatní hobby soutěže alespoň 1 hodinu před začátkem soutěže.
                                               Začétek hobby soutěží v 9,30
                                               Začátek závodů od 13 hodin, prezentace do 12 hodin.
                                               Potvrdit start a získat informace o průběhu závodů můžete získat na telefonu 724255762.
                                              
Přihlášky posílejte na adresu:         Josef Němec
                                                           Studánecká 1279
                                                           530 03 Pardubice
                                                           724255762
                                                           E-mail: j.nemecpce@seznam. Cz
                                               Uzávěrka přihlášek: 3. 9. 2015.
 
Všeobecné údaje:                  Námitky a stížnosti v souladu s PJS.
                                               Veškeré náklady spojené s účastí na závodech hradí vysílající složka / přihlašovatel
 
 
Veterinární předpisy:           Před vyložením koní předložit platné veterinární doklady požadované SVS ČR pro přesun sportovních koní v roce 2015 ( upozorňuje na zpřísnění veterinárních podmínek z důvodů rozšíření infekční anémie: kůň od 24 měsíců stáří byl laboratorně vyšetřen s negativním výsledkem na infekční anemii; vyšetření nesmí být starší 6 měsíců)
 
Poskytované služby.
Lékařská služba:                     MUDr. Vladimír Cibrik.
Veterinární služba:                 MVDr. Jiří Rajman.
Podkovářskou službu:            pořadatel nezajišťuje
 
Pořadatel nepřebírá v žádném případě odpovědnost za nehody nebo nemoci, které by postihli účastníky závodů, nebo jejich koně.
Pořadatel neodpovídá za ztráty a poškození věcí.
 
Zpracoval:                              Josef Němec
 
Schválil dne:                           Jaroslav Hupka.

© 2004-2011 Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast | All rights reserved! | Site engine by Andrej Ramašeuski