Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast

Závod 13.02.2016

Pořadatel:
MF140 (Národní hřebčín Kladruby n/L.s.p.)
Datum konání:
13.02.2016
Místo konání:
Slatiňany - hala

Discipliny:

Spřežení:
CAN1*

Rozpis:

 
Zimní Jezdecký pohár spřežení 2016

                                         Slatiňany - 13. 2. 2016
 
                                          
 
 
Rozpis halových jezdeckých závodů ve spřežení
          
 
 
 
1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
1.1. Základní informace
1.1.1.     Kategorie závodů:                          CAN1* Indoor
1.1.2.     Číslo závodů ČJF:                            213F1
1.1.3.     Název závodů:                                 Zimní Jezdecký pohár spřežení 2016
1.1.4.     Pořadatel:                                          NH Kladruby nad Labem (MF0140) – www.jezdeckypohar.cz
1.1.5.     Datum závodů:                                13. 2. 2016
1.1.6.     Místo konání:                                   Slatiňany
                               
 
1.2. Funkcionáři závodů
Ředitel závodů:                                               Ing. Jiří Machek
Sekretář závodů:                            Ing. Kateřina Neumannová
Kontaktní osoba:                            Ing. Kateřina Neumannová   tel. 725 780 401
Hlavní rozhodčí:                               Ila Hrdličková                    F0007   
Sbor rozhodčích:                             Václav Novotný st. F0256 , Jana Bouzková B0412
Technický delegát:                         Jaroslav Kosař                   F0512
Stavitel tratě:                                   František Slavík                               F0391
Asistent stavitele:                           Petr Vozáb                         F0554
Komisař na opracovišti:                                Heřman Hrdlička              F0006
Hlasatel:                                             Aleš Suchánek 
Výpočetní středisko:                     Jana Kosařová
Lékařská služba:                              PDT Chrudim (Pavel Malý)
Veterinární služba:                         MVDr. Ivan Jeník
Podkovářská služba:                      Radek Nesvačil
 
1.3. Technické parametry
1.3.1.   Kolbiště:                                               hala 55 x 25 m, povrch písek     
1.3.2.   Opracoviště:                                      venkovní 100 x 100 m, povrch tráva
1.3.3    Opracování:                                        průběžně před soutěží
 
2. PŘIHLÁŠKY A ČASOVÝ ROZVRH
2.1.        Uzávěrka přihlášek:                       3. 2. 2016
2.2.        Přihlášky:                                           dle PJS výhradně přes Online přihláškový systém ČJF
                                                                              http://prihlasky.cjf.cz
 
2.3.        Prezentace:                                      sobota 13. 2. 2016 – 7.30 – 8.45 hodin   
 
2.4.        Technická porada:                          sobota 13. 2. 2016 – 9.00 hodin
 
 
 
2.5.        Start soutěží:                                    sobota                 13. 2. 2016
soutěž                 č. 5 – 10.00 hodin
soutěže                              č. 1 – 4 návazně
 
2.6.        Sekretariát závodů: Sekretariát závodů je umístěn v kanceláři hřebčína Slatiňany. Otevřen bude vždy 90 minut před začátkem první soutěže a uzavřen 60 minut po ukončení poslední soutěže.
 
2.7.        Další důležité informace:             zápisné se hradí na místě při prezentaci
 
3. PŘEHLED KOL SOUTĚŽÍ
 
4. SOUTĚŽE
 
Sobota – 13. února 2016
4.1.1. Soutěž č. 1:                                           překážková jízda dvojspřeží pony
Celkem 11 překážek
1 maratonová překážka, 10 branek ohraničených kužely,
šířka branek je 180 cm, rychlost 220m/min.
Zápisné: 400,- Kč
Ceny: 2.000,- Kč pro 1. až 3. místo (1.000 – 600 – 400)
 
 
4.1.2. Soutěž č. 2:                                           překážková jízda jednospřeží
                                                                              je zařazena do zimního Jezdeckého poháru
Celkem 11 překážek
1 maratonová překážka, 10 branek ohraničených kužely,
šířka branek je 180 cm, rychlost 220m/min.
                                                                              Zápisné: 600,- Kč
Ceny: 3.000,- Kč pro 1. až 3. místo (1.400 – 1.000 – 600)
                                              
 
4.1.3. Soutěž č. 3:                                           překážková jízda dvojspřeží
                                                                              soutěž je zařazena do zimního Jezdeckého poháru
Celkem 11 překážek
1 maratonová překážka, 10 branek ohraničených kužely,
šířka branek je 180 cm, rychlost 220m/min.
Zápisné: 800,- Kč
Ceny: 5.000,- Kč pro 1. až 3. místo (2.500 - 1.700 - 800)
 
 
4.1.4. Soutěž č. 4:                                           překážková jízda čtyřspřeží
                                                                              soutěž je zařazena do zimního Jezdeckého poháru
Celkem 11 překážek
1 maratonová překážka, 10 branek ohraničených kužely,
šířka branek je 200 cm, rychlost 220m/min.
Zápisné: 1000,- Kč
Ceny: 8.000,- Kč pro 1. až 3. místo (4.000 – 3.000 – 1.000)
 
 
 
 
 
4.1.5. Soutěž č. 5:                                           překážková jízda hobby jednospřeží
Celkem 11 překážek
1 maratonová překážka, 10 branek ohraničených kužely,
šířka branek je 180 cm, rychlost 220m/min.
Zápisné: 400,- Kč
Věcní ceny: do 3. místa v celkové hodnotě 2000,- Kč
 
 
Soutěže spřežení jsou dvoukolové, na čas, shození míčku, shoditelného prvku nebo převrácení nebo shození jakékoli části maratonové překážky penalizace +5 sekund. Je-li shozena nebo významně posunuta překážka, kterou ještě spřežení neprojelo, zazvoní se, zastaví čas a překážka bude opravena, penalizace 5 sekund shození + 5 sekund za opravu překážky. Opravený omyl v maratonové překážce +20 sekund. Ostatní penalizace dle čl. 996.7 – 996.8. Povinné ochranné jezdecké přilby, maratonový kočár – dle čl. 996.5.1 Hodnocení dle pravidel soutěží spřežení v hale čl. 996
 
5. TECHNICKÁ USTANOVENÍ
5.1. Předpisy
5.1.1.     Závody se řídí Všeobecnými pravidly platnými pravidly jezdeckého sportu (PJS), veterinárními pravidly, pravidly Zimního Jezdeckého poháru a tímto rozpisem závodů.
5.1.2.    Účastníci budou dekorování dle PJS čl. 126
5.1.3.     Ceny budou udíleny dle PJS čl. 127 a 128
5.1.4.     Námitky a stížnosti v souladu s PJS
5.1.5.     Sázky nejsou povoleny
 
5.2. Veterinární předpisy
5.2.1.                     Účast na závodech se řídí platnými veterinárními předpisy pro přesun sportovních koní pro letošní rok, veterinární přejímka probíhá před vyložením koní, během prezentace jezdců.
5.2.2.     Účastníci závodů jsou povinni se řídit pokyny určeného pracovníka – pořadatele a to včetně vyložení koní do příchodu veterinárního lékaře.
5.2.3.                    Průkazy koní musí být po celou dobu konání závodů uschovány v sekretariátu závodů pro případnou kontrolu SVS.
 
 
5.3 Podmínky účasti a kvalifikace
 
6. OBECNÉ INFORMACE
6.1. Odpovědnost pořadatele
 
Pořadatel neručí za úrazy jezdců a koní, jakožto ani za nehody, onemocnění, ztráty předmětů a jejich poškození. Za způsobilost (jezdce i koně) účastnit se příslušné soutěže / ukázky (tedy i za případné úrazy) je dle VPJS odst. 118 plně odpovědný přihlašovatel a u dětí do 18ti let jejich rodiče.
 
 
6.2. Úhrady a platby
                Veškeré náklady spojené s účastí na závodech hradí vysílající složka / přihlašovatel
 
6.3. Informace pro majitele psů
Psy je povoleno vodit v areálu pouze na vodítku. Volným pobíháním psů ohrožujete zdraví a život jezdců v kolbišti a opracovišti!
 
6.4. Ustájení
                Ustájení koní – poplatek 100,-Kč/kůň – pouze 13. 2. 2016 pouze stelivo
 
 
6.5. Ubytování
                Ubytování pořadatel nezajišťuje.
 
 
6.6. Ostatní služby
                Lékařská služba                                –            uvedena v bodě 1.2. tohoto rozpisu, zdarma
                Veterinární služba          –         uvedena v bodě 1.2. tohoto rozpisu Zajištěna proti úhradě
                Podkovářská služba       –            uvedena v bodě 1.2. tohoto rozpisu zajištěna proti úhradě
                Stravování – zajištěno v areálu závodiště proti úhradě
                Parkování vozidel – v areálu
 
7. Partneři závodů
 
8. Schvalovací doložka
 
                Rozpis zpracoval             Ing. Kateřina Neumannová                       
 
Rozpis za OV ČJF schválil dne 8. 1. 2016 J. Hupka

© 2004-2011 Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast | All rights reserved! | Site engine by Andrej Ramašeuski