Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast

Závod 06.05.2016 - 08.05.2016

Pořadatel:
MF037 (TJ Equus Kinsky)
Datum konání:
06.05.2016 - 08.05.2016
Místo konání:
Hradišťko u Sadské

Discipliny:

Skoky:
Z-ST**

Rozpis:

Skokové závody
„ Champions  Tour   2016 “
NutriHorse Cup
 
6. - 8. květen   2016    Hradištko
 
ROZPIS JEZDECKÝCH   SKOKOVÝCH   ZÁVODŮ
 
 
Základní údaje
 
Kategorie závodů:
CSN-B
Číslo závodů:
506F1
Pořadatel:           
TJ   Equus Kinsky
Datum konání :  
6. – 8. květen 2016
Místo konání:    
Areál Jezdecké školy Equus Kinsky - Hradištko u Sadské
 
 
 
Funkcionáři závodů
 
Ředitel závodů              
Petr Půlpán ml.
Sekretářka závodů               
Libuše Půlpánová
Kontaktní osoba
Libuše Půlpánová776 057 706
Hlavní rozhodčí
Ing. Marcela Šímová D0134
Rozhodčí
Jiří Stříbrský B1166,Ing.Jiří Gotvald B0483, Šárka Kitnerová B0249,Ing. Michal Novotný B0470, Klára Damborská A0411, Tereza Šrámková B1887, Hana Štěpánová A0755
Komisař na opracovišti
určí hlavní rozhodčí ze sboru rozhodčích
Zpracování výsledků
Petr Půlpán ml.
Stavitel parkurů
Ing. Jan Šíma D0129
 
 
Ozvučení
Miroslav Huk
Hlasatel
Aleš Suchánek
Zdravotní služba
Dana Švejdová
Veterinární služba
MVDr. Alena Černá
Podkovářská služba
Kastner Martin
 
Technické parametry
 
 
Kolbiště:            
venkovní kolbiště 50 x 90 m, povrch písčitý s geotextilií, v případě nepříznivého počasí hala 29 x 60 m, povrch písčitý- hipotex 
Opracoviště:      
venkovní 50 x 50 m, povrch písčitý s geotextilií, hala 22x 50 m, povrch písčitý – hipotex,
 
 
 
 
Přihlášky a časový rozvrh
 
Uzávěrka jmenovitých přihlášek:    středa 4. 5. 2016 ( do 24.00 hod. )
Pořadatel si vyhrazuje právo omezení počtu startujících v soutěžích.
 
Přihlášky
Přihlášky zasílejte prostřednictvím webu ČJF:prihlasky.cjf.cz
ve výjimečných případech jmenovité přihlášky(včetně čísel licencí, telefonního kontaktu)
zasílejte na adresu :   js@equus-kinsky.cz
 
Prezence mailem je možná:
-          ve čtvrtek 5.5. po celý den , maximálně do 22.00 hod.
-            v pátek 6.5. po celý den , maximálně do 22.00 hod.
 
Prezentovat telefonem je možné pouze: 
-              ve čtvrtek   5.5. od   16.00 - do   22.00   hod. na pátek 776 057 706 , (724 026 464)
-              v pátek    6.5. od   16.00 - do   22.00   hod. na sobotu 776 057 706 , (724 026 464)
-              v sobotu 7.5. od   14.00 - do   19.00   hod. na neděli 776 057 706
 
Předběžný časový harmonogram závodů
 
pátek 6. 5. 2016      12:00 hod. začátek soutěže č. 1, následuje soutěž č. 2 a 3
Sobota 7. 5. 2016      8:00 hod. začátek soutěže č. 4, následují soutěže č. 5, 6 a 7
Neděle 8. 5. 2016      8:00 hod. začátek soutěže č. 8, následují soutěže č. 9, 10 a 11
 
Sekretariát závodů
pracuje 6. - 8. 5. od 7 hod – do 1 hod po ukončení soutěží na věži rozhodčích
 
 
SOUTĚŽE : Čtěte prosím pozorně, kdy je prezence do soutěží !!
 
 
Pátek 6. 5. 2016
 
č. 1.
Skoková soutěž do 90 cm  
Hobby soutěž, přístupná pro všechny jezdce a koně bez omezení. Jezdci i koně nemusí mít licenci, ale jezdci musí být členy ČJF. 
Rozhodování dle PJS, tab. A, čl. 298.2.1. – na limitovaný čas 
Startovné: 300,- Kč.
Ceny: vítěz a umístění budou dekorování floty dle VP čl. 126 a na prvních třech místech poháry.
 
č. 2.
Skoková soutěž „ZM“  
Soutěž je přístupná pro všechny koně a jezdce s platnou licencí ČJF.
Rozhodování dle PJS tab. A, čl. 298.2.1. – na limitovaný čas
Startovné: 300,- Kč.
Ceny: Vítěz a umístění budou dekorováni floty dle VP čl.126 a na prvních třech místech poháry.
č. 3.
Skoková soutěž „Z“  
Soutěž je přístupná pro všechny koně a jezdce s platnou licencí ČJF.
Rozhodování dle PJS tab. A, čl. 238.2.2, návazné rozeskakování čl. 298.2.4
Startovné: 300,- Kč.
Ceny: Vítěz a umístění budou dekorováni floty dle VP čl.126 a na prvních pěti místech věcné ceny v hodnotě 3.000,- Kč
 
Sobota 7. 5. 2016
 
č. 4.
Skoková soutěž „Z“  
Soutěž je přístupná pro všechny koně a jezdce.
Rozhodování dle PJS tab. A, čl. 298.2.1. – na limitovaný čas
Startovné: 300,- Kč.
Ceny: věcné ceny v hodnotě 3.000,-Kč pro 1. až 5. místo věnuje firma Jezdecké potřeby Libich
 
č. 5.
Skoková soutěž „ZL“ 
Soutěž je přístupná pro všechny koně a jezdce. 
Rozhodování dle PJS tab. A, čl. 238.2.2., návazné rozeskakování čl. 298.2.4.
Startovné: 300,- Kč.
Ceny: věcné ceny v hodnotě 3.000,-Kč pro 1. až 5. místo věnuje firma Nutri Hors
 
 
č. 6.
Skoková soutěž 115/120 
Soutěž je přístupná pro všechny koně a jezdce.
Rozhodování dle PJS, tab. A, čl. 274.5.3 – dvoufázové skákání 
Startovné: 300,- Kč
Ceny: 2.800,-Kč pro 1. až 5. místo (900, 700, 500, 400, 300)
 
č. 7.
Skoková soutěž S* 
Soutěž je přístupná pro všechny koně a jezdce.
Rozhodování dle PJS, tab. A čl. 238.2.2. – v případě rovnosti bodů na prvním místě jedno rozeskakování na čas
Startovné: 350,- Kč
Ceny: 4.000,-Kč pro 1. až 5. místo (1.200 – 1.000 - 800 – 600 – 400)
 
 
Neděle 8. 5. 2016
 
č. 8.
Stupňovaná obtížnost do 120 cm                                                                     
Soutěž je přístupná pro všechny koně a jezdce.
Rozhodování dle PJS čl. 269, rozhodují body a čas. 8 překážek se žolíkem.
Startovné: 300,- Kč
Ceny: 2.800,-Kč pro 1. až 5. místo (900, 700, 500, 400, 300)
 
č. 9.
Skoková soutěž L**  
Soutěž je přístupná pro všechny koně a jezdce.
Rozhodování dle PJS, tab. A čl. 238.2.1., bez rozeskakování, rozhodují body a čas
Startovné: 350,- Kč
Ceny: 5.000,-Kč pro 1. až 5. místo (1.400 – 1.200 – 1.000 – 800 – 600)
 
č. 10.
Skoková soutěž S** 
Soutěž je přístupná pro všechny koně a jezdce.
Rozhodování dle PJS, tab. A, čl. 238.2.1., bez rozeskakování, rozhodují body a čas  
Startovné: 400,- Kč
Ceny: 7.000,-Kč pro 1. až 5. místo (2.300 - 2.000 - 1.300 – 900 – 500)
 
č. 11.
Skoková soutěž ST**  - Cena Nutri Horse
Soutěž je přístupná pro všechny koně a jezdce.
Rozhodování dle PJS, tab. A, čl. 238.2.2., v případě rovnosti bodů na prvním místě jedno rozeskakování na čas
Startovné: 400,- Kč 
Ceny: 10.000,-Kč pro 1. až 5. místo (3.300 - 2.500 – 2.000 – 1.500 – 700)
 
 
Technické ustanovení
Předpisy
Závody se řídí platnými Pravidly jezdeckého sportu (PJS), Všeobecnými pravidly ČJF (VP), Veterinárními pravidly, STP a tímto rozpisem závodů.
Účastníci budou dekorování dle VP čl. 126
Ceny budou udíleny dle VP čl. 127 a 128
Námitky a stížnosti v souladu s VP a PJS.
Sázky nejsou povoleny.
 
Veterinární předpisy
Před vyložením koní je nutno odevzdat příslušné veterinární doklady (průkazy koní), které musí obsahovat doklady platné pro přesun koní dle veterinárních směrnic pro rok 2016.
Účastníci závodů jsou povinni se řídit pokyny určeného pracovníka – pořadatele a to včetně vyložení koní do příchodu veterinárního lékaře.
Kontrolu průkazů a zdravotního stavu koní provede veterinární lékař závodů při příjezdu.
 
Obecné informace
Odpovědnost pořadatele
Pořadatel neručí za úrazy jezdců a koní, jakožto ani za nehody, onemocnění, ztráty předmětů a jejich poškození. Za způsobilost (jezdce i koně) účastnit se příslušné soutěže (tedy i za případné úrazy) je dle VP odst. 118 plně odpovědný přihlašovatel.
Veškeré náklady spojené s účastí na závodech hradí vysílací složka / přihlašovatel.
 
Jak na závody nejrychleji dojedete
Popis cesty i s mapkou najdete na internetových stránkách : www.equus-kinsky.cz
 
Podmínky účasti při závodech
Platné licence jezdců a koní.
Prezentace provedená dle časového rozvrhu.
Ustájení - objednání na   js@equus-kinsky.cz , L.Půlpánová 776 057 706
Možnost ustájení v turnajových boxech:
Cena za box za každý započatý den ustájení: 500,- Kč se slámou na podestlání a senem. Při vyčištění boxu bude vráceno 100 Kč/den. Ceny jsou uvedeny bez DPH.
 
Ubytování – objednání na   js@equus-kinsky.cz , L.Půlpánová 776 057 706
Možnost ubytování pro jezdce a doprovod v penzionu Caesar přímo v areálu.
Cena za ubytování (dle kategorie) 250 - 350,- Kč / noc + 15 % DPH, jedna noc o 100,- Kč dražší.
Elektrické připojení karavanu/kamionu - 200,- Kč/den.
 
Poskytované služby
Podkovářská služba a veterinární služba za úhradu vykonaných úkonů.
 
Správní poplatky
Veškeré změny po potvrzení přijetí přihlášky za poplatek 100,-Kč
 
 
Za pořadatele: Petr Půlpán                                Rozpis schválil za OV VčO: Dne 10. 4. 2016 J.Hupka                              
 
 
Partneři:
 
 
 

© 2004-2011 Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast | All rights reserved! | Site engine by Andrej Ramašeuski