Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast

Závod 07.06.2016

Pořadatel:
MF150 (J K Hřebčín Suchá)
Datum konání:
07.06.2016
Místo konání:
Suchá u Litomyšle

Discipliny:

Skoky:
KMK

Rozpis:

Rozpis jezdeckých závodů      
KRITÉRIUM MLADÝCH KONÍ              
 
1.      Základní ustanovení.
1.1.   Základní informace

1.1.1.
Kategorie závodů: CSN- C KMK
 
1.1.2.
Číslo závodů ČJF:  Č 608 F1
 
1.1.3.
Pořadatel:               JK Hřebčín Suchá MF 150
 
1.1.4.
Datum závodů:      Úterý  7. 6. 2016
 
1.1.5.
Místo konání:         Jezdecký areál Hřebčín Suchá
 

           
1.2.   Funkcionáři závodů:

Ředitel závodů:
Jiří Skřivan
Sekretář závodů:
Dana Brůnová 732 204 396
Kontaktní osoba:
Jiří Skřivan
Hlavní rozhodčí:
Jaroslav Hupka F0243
Sbor rozhodčích:
Zdeněk Jílek F0091, Vladimír Zvěřina F2720
Miroslava SkřivanováF0041
Stavitel parkurů:
Roman Falta F0368
Komisař na opracovišti:
Komisař KMK:
určí hlavní rozhodčí
Jan Chýle
Hlasatel:
Zdeněk Jílek                           
Zpracovatel výsledků:
Sylva Fendrychová
Lékařská služba:
MUDr. Kristýna Novotná
Veterinární služba:
MVDr. Iva Benešová
Podkovářská služba:
Karel Píša

 
1.3.   Technické parametry
1.3.1.     Kolbiště:                      Pískové s geotextilií   65 x 70 m
1.3.2.     Opracoviště:               Pískový povrch 23 x 65          
 
2.      Přihlášky a časový rozvrh
2.1.   Uzávěrka
úterý 7. června 2016 do 8.30 hod.
 
2.2.   Přihlášky
Jmenovité přihlášky: do 6. června 2016 12:00
Dle PJS výhradně přes Online přihláškový systém ČJF: http://prihlasky.cjf.cz
 
2.3.   Prezentace
prezentace pouze v případě změn, možné i telefonicky D. Brůnová 732 204 396
 
2.4.   Start soutěží (zkoušek) 
Začátek soutěže č. 1 v 9.00 hod., následně další soutěže
 
3.      Přehled jednotlivých kol soutěží
3.1. Parkur st. „Z“    - KMK pro 4leté klisny      
3.2. Parkur st. „Z“    - KMK pro 4leté hřebce a valachy
3.3. Parkur st. „ZL“   - KMK pro 5leté klisny
3.4. Parkur st. „L*“   - KMK pro 5leté hřebce a valachy           
3.5  Parkur st. „L**“ - KMK pro 6leté klisny
3.6. Parkur st. „L**“ - KMK pro 6leté hřebce a valachy
 
 
Rozhodování dle PJS čl. 298.1.3.
Zahajovací trénink podle VP čl. N9.5. a SP 202 NÚ v délce 90 sekund před každou soutěží.
                     
4.      Technická ustanovení
4.1.   Předpisy
4.1.1.           Závody se řídí platnými Pravidly jezdeckého sportu (PJS), Všeobecnými pravidly (VP), Veterinárními pravidly a tímto rozpisem závodů.
4.1.2.           Účastníci budou dekorování dle VP čl. 126
4.1.3.           Ceny budou udíleny dle VP čl. 127 a 128
4.1.4.           Námitky a stížnosti v souladu s VP a PJS.
4.1.5.           Sázky nejsou povoleny.
 
4.2.   Veterinární předpisy
4.2.1.          Před vyložením koní je nutno odevzdat příslušné veterinární doklady (průkazy koní), které musí obsahovat doklady platné pro přesun koní dle veterinárních směrnic pro rok 2016.
4.2.2.          Účastníci závodů jsou povinni se řídit pokyny určeného pracovníka – pořadatele a to včetně vyložení koní do příchodu veterinárního lékaře.
4.2.3.          Kontrolu průkazů koní provede veterinární lékař závodů při příjezdu.
 
4.3.   Podmínky účasti, kvalifikace
Platná licence ČJF.
 
5.      Obecné informace
5.1.   Odpovědnost pořadatele
Pořadatel neručí za úrazy jezdců a koní, jakožto ani za nehody, onemocnění, ztráty předmětů a jejich poškození. Za způsobilost (jezdce i koně) účastnit se příslušné soutěže (tedy i za případné úrazy) je dle VP odst. 118 plně odpovědný přihlašovatel a u dětí do 18ti let jejich zákonný zástupce.
Veškeré náklady spojené s účastí na závodech hradí vysílací složka / přihlašovatel.
 
5.2.   Informace pro majitele psů
Psy je povoleno vodit v areálu pouze na vodítku. Volným pobíháním psů ohrožujete zdraví a život jezdců v kolbišti a opracovišti !
5.3.   Ustájení
S podestýlkou 500 Kč/box/ započatý den
5.4.   Ostatní služby
Lékařská služba         uvedena v bodě 1.2 (Funkcionáři závodů)
Veterinární služba    zajištěna proti úhradě
Podkovářská služba zajištěna proti úhradě
Občerstvení               zajištěno v areálu závodiště po celý den
Rozpis zpracoval:            Skřivan Jiří                  Rozpis za OV ČJF schválil: Dne 8.5.2016 J. Hupka

© 2004-2011 Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast | All rights reserved! | Site engine by Andrej Ramašeuski