Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast

Závod 11.06.2016

Pořadatel:
MF289 (EQUICENTRUM - Fassati)
Datum konání:
11.06.2016
Místo konání:
Jaroměř - Josefov

Discipliny:

Drezura:
Z-S

Rozpis:

Equicentrum Jaroměř – Josefov
Rozpis jezdeckých závodů ČJF
Sobota 11. 6. 2016
Otevřené mistrovství Východočeské oblasti v drezuře
O pohár města Jaroměř VI. ročník                                                              a hobby soutěž
 
Přihláška na závody: http://prihlasky.cjf.cz
Oblastní mistrovství je finančně podporováno Městem Jaroměř a OV ČJF                                                                           
 
1.      Základní ustanovení.
1.1.   Základní informace
1.1.1.
Kategorie závodů:
CDN-B
1.1.2.
Číslo závodů ČJF:
611F2
1.1.3.
Název závodů:
Drezůra   a OM VČO
1.1.4.
Pořadatel:
Equicentrum Jaroměř (MF0289) a Sokol Jaroměř - Josefov
1.1.6.
Datum závodů:
11. 6. 2016
1.1.7.
Místo konání:
Equicentrum, jezdecký areál Jaroměř - Josefov
  
1.2.   Funkcionáři závodů:
Ředitel závodů:
Miroslav Fassati                mobil 608 811 109
Sekretář závodů:
Monika Praunová
Kontaktní osoba:
Gabriela Fassati                mobil 608 811 309
Hlavní rozhodčí:
Jan Tvarůžek
Sbor rozhodčích:
Ing. Markéta Kvapilová (F0484), Ing. Otakar Vondrouš (F0483), Jaroslava Haškovcová (D1058), Ilona Matoušková (F0576
Komisař na opracovišti:
Určí hlavní rozhodčí
Hlasatel:
Miroslav Fassati
Zpracovatel výsledků:
Jan Urban
Lékařská služba:
Zajištěna přítomným zdravotníkem
Veterinární služba:
MVDr. Michal Novák
Podkovářská služba:
Marek Fassati                      mobil  774 811 309
 
 
 
1.3.   Technické parametry
1.3.1.     Kolbiště:                      Písčité
1.3.2.     Opracoviště:               písek, 70X30m
 
2.      Přihlášky a časový rozvrh
2.1.   Uzávěrka: Uzávěrka přihlášek  středa 8. 6. 2016 do 20:00.
 
2.2.   Přihlášky
Dle PJS výhradně přes Online přihláškový systém ČJF: http://prihlasky.cjf.cz
(výjimku mají pouze zahraniční jezdci, kteří se mohou hlásit na kontaktní osobu a hobby závody na mobil 608 811 309 nebo email: drezura@fassati.cz )
 
2.3.   Prezentacedo 8:00 pro všechny soutěže v kanceláři závodů nebo na tel.: 608 811 309
2.4.   Technická poradaTechnická porada se nekoná, veškeré informace budou dostupné při prezentaci
 
2.5.   Start soutěží: 9:00 začátek první soutěže ostatní následně
 
 
 
 
2.6.   Další důležité informace
    V případě velkého počtu startujících si pořadatel vyhrazuje právo přesunout hobby soutěže na obdélník č. 2. a závody začít souběžně na dvou obdélnících
 
3.      Přehled jednotlivých  soutěží
 
Hobby soutěž      
přihlášky na hobby: mobil 608 811 309 nebo meil: drezura@fassati.cz
 
SOUTĚŽ č.1 Hobby soutěž        Drezurní úloha DU-A/2016   o „Cenu TJ SOKOL Josefov I.“ čtená
Soutěž je přístupná pro jezdce a koně s licencí, nebo s platným průkazem ČJF pro rok 2016
Úloha je čtená, každý účastník si zajistí vlastního čtenáře.
Rozhodování z jednoho místa dvěma rozhodčími. N34 – 2 rozhodčí z jednoho místa
Startovné:   250,- Kč za start    
Poháry a věcné ceny v celkové hodnotě 800, - Kč         pro 1. – 3. místo 
 
SOUTĚŽ č. 2 Hobby soutěž        Drezurní úloha L0 /2016 o „Cenu krmiva PEGUS.cz“     čtená
Soutěž je přístupná pro jezdce a koně s licencí, nebo s platným průkazem ČJF pro rok 2016
Úloha je čtená, každý účastník si zajistí vlastního čtenáře.
Rozhodování z jednoho místa dvěma rozhodčími. N34 – 2 rozhodčí z jednoho místa
Startovné:   250,- Kč za start
Poháry a věcné ceny v celkové hodnotě 800, - Kč         pro 1. – 3. místo 
 
 
Otevřené OM VČO  - ZÁVODY
 
Otevřené Mistrovství Východočeské oblasti v drezůře dětí pro rok 2016
SOUTĚŽ    č. 3  .    Drezúra stupně „Z“ – úloha DU-A/2016  o“ Cenu SaarGumi“   čtená
Rozhodování dle čl.432, národní úprava N40 – třemi rozhodčími
samostatně bude hodnoceno OM a samostatně otevřená soutěž
Startovné:   otevřená soutěž 300,- Kč za start                                                                              Ceny otevřená soutěž: pro 1.-3. místo pohára věcné ceny v celkové hodnotě 1000, - Kč
Oblastní mistrovství - startovné se neplatí, 1 – 3 místo poukázky 2200 (1000,- 700,- 500,-) věnuje VčO ČJF
                                                                            
Otevřené Mistrovství Východočeské oblasti v drezůře kategorie 15 – 21 let pro rok 2016
SOUTĚŽ    č. 4  .    Drezúra stupně „L“ –  úloha DD 2016    o „Cenu EQUICENTRUM jezdecké potřeby“  čtená
Rozhodování dle čl.432, národní úprava N40 – třemi rozhodčími
samostatně bude hodnoceno OM a samostatně otevřená soutěž
Startovné:   otevřená soutěž 300,- Kč za start                                                                    
Ceny otevřená soutěž -   Floty dle VP čl. 126, 1. – 3.místo pohár a věcné ceny v celkové hodnotě 1500,- Kč ( partner - město Jaroměř)                                                                       Oblastní mistrovství - startovné se neplatí 1. – 3. místo poukázky 2200(1000,- 700,- 500,-) věnuje  VčO ČJF                                                                                           
 
 
 
 
SOUTĚŽ  č. 5  Otevřená soutěž o „Cenu firmy ALAVIS“ -  
Drezúra stupně „L“– úloha DJ 2016       čtená
Rozhodování dle čl.432, národní úprava N40 – třemi rozhodčími
Startovné:    otevřená   soutěž 300,- Kč za start                                                                            ceny Floty dle VP čl. 126,
1. – 3.místopohár a věcné ceny od firmy ALAVIS v celkové hodnotě 2100,- Kč           
 
 
Otevřené Mistrovství Východočeské oblasti v drezůře seniorů pro r.2016
SOUTĚŽ   č. 6    Otevřená soutěž - O pohár města Jaroměř
Drezúra stupně „S“– úloha JD 2016        z paměti                                                           
Rozhodování dle čl. 432, národní úprava N40 – třemi rozhodčími
samostatně bude hodnoceno OM a samostatně otevřená soutěž
Startovné:    otevřená soutěž 400,- Kč za start                                                                                                             Ceny otevřená soutěž -   Floty dle VP čl. 126, 1. – 3.místo pohár a věcné ceny v celkové hodnotě 2000,- Kč ( partner - město Jaroměř)
Oblastní mistrovství - startovné se neplatí 1 – 5 místo dotace 6000,-Kč (2000, 1600, 1200, 800, 400,) věnuje VčO ČJF    
 
SOUTĚŽ   č. 7   Drezúrní soutěž stupně „ST“– úloha SG /2016      z paměti                                         
Rozhodování dle čl. 432, národní úprava N40 – třemi rozhodčími                                                                               Startovné:    otevřená soutěž 400,- Kč za start                                                                         ceny Floty dle VP čl. 126,   1. – 3 .místo pohár a věcné ceny v celkové hodnotě 2000,- Kč ( partner - město Jaroměř) Soutěž bude otevřena při min. počtu: 3 jezdecké dvojice.(kvalifikační)
 
4.      Soutěže, startovné / ceny
Soutěž číslo  1 – 2 HOBBY     250,-Kč
Soutěž číslo  3 – 5                   300,-Kč
Soutěž číslo  6 – 7                   400,-Kč
Neplatící závodníci přihlášení pouze do Oblastního mistrovství nebudou hodnoceni v otevřených soutěžích
Ceny - Oblastní mistrovství - floty dle VP čl. 126    Soutěž č. 3 – 6 Oblastní mistrovství    1 – 3 místo ceny OV ČJF
 
5.      Technická ustanovení
5.1.   Předpisy
5.1.1.           Závody se řídí platnými Pravidly jezdeckého sportu (PJS), Všeobecnými pravidly (VP), Veterinárními pravidly a tímto rozpisem závodů.
5.1.2.           Účastníci budou dekorování dle VP čl. 126
5.1.3.           Ceny budou udíleny dle VP čl. 127 a 128
5.1.4.           Námitky a stížnosti v souladu s VP a PJS.
5.1.5.           Sázky nejsou povoleny.
 
 
 
5.2.   Veterinární předpisy
5.2.1.   Před vyložením koní je nutno odevzdat příslušné veterinární doklady (průkazy koní), které musí obsahovat doklady platné pro přesun koní dle veterinárních směrnic pro rok 2016.
5.2.2.   Účastníci závodů jsou povinni se řídit pokyny určeného pracovníka – pořadatele a to včetně parkování, vyložení koní do příchodu veterinárního lékaře.
5.2.3.   Kontrolu průkazů koní provede veterinární lékař závodů při příjezdu.
 6.      Obecné informace
 
6.1.   Odpovědnost pořadatele
Pořadatel neručí za úrazy jezdců a koní, jakožto ani za nehody, onemocnění, ztráty předmětů a jejich poškození. Za způsobilost (jezdce i koně) účastnit se příslušné soutěže (tedy i za případné úrazy) je dle VP odst. 118 plně odpovědný přihlašovatel a u dětí do 18ti let jejich zákonný zástupce.
Veškeré náklady spojené s účastí na závodech hradí vysílací složka / přihlašovatel.
      Jezdecký areál je NEKUŘÁCKÝ (mimo parkoviště)
 
 
6.2.   Informace pro majitele psů
Zákaz vstupu se psy
 
 
6.3.   Ustájení
Ustájení pořadatel zajišťuje v omezeném počtu
 
6.4.   Ubytování, elektrické přípojky
Ubytování pořadatel zajišťuje dle včasné objednávky
 
6.5.   Ostatní služby
Lékařská služba         uvedena v bodě 1.2 (Funkcionáři závodů) tohoto rozpisu
Veterinární služba       zajištěna proti úhradě
Podkovářská služba  proti úhradě    Marek Fassati (mobil 774 811 309)
Občerstvení                 zajištěno v areálu závodiště po celý den
Parkování vozidel       parkoviště v areálu
V areálu je otevřena prodejna jezdeckých potřeb a krmiv
 
7.      Partneři závodů:
 
Jezdecké potřeby EQUICENTRUM - Choustníkovo Hradiště
Jezdecké potřeby EQUICENTRUM - Jaroměř
www.PEGUS.cz     krmiva pro koně
ALAVIS
SAAR GUMMI CZECH
TJ SOKOL Josefov I.
 
Drezurní závody jsou finančně podporovány   Městem Jaroměř
 
Oblastní mistrovství je finančně podporováno OV ČJF
 
 
Rozpis zpracoval:   Miroslav Fassati   
Rozpis za OV ČJF schválil: Dne 5. 5. 2016 J. Hupka
Úpravu rozpisu schválil za OV VčO: Dne 20. 5. 2016 J. Hupka

© 2004-2011 Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast | All rights reserved! | Site engine by Andrej Ramašeuski