Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast

Závod 16.07.2016

Pořadatel:
MF289 (EQUICENTRUM - Fassati)
Datum konání:
16.07.2016
Místo konání:
Jaroměř - Josefov

Discipliny:

Skoky:
ZZ-L*

Rozpis:

Equicentrum Jaroměř - Josefov–MF 0192
16.7. 2016
Přihláška na závody: http://prihlasky.cjf.cz
 
 
1.      Základní ustanovení.
1.1.   Základní informace
1.1.1.
Kategorie závodů:
CSN - C
1.1.2.
Číslo závodů ČJF:
716F2
1.1.3.
Pořadatel:
Equicentrum Jaroměř MF 0289
1.1.4.
Datum závodů:
16. 7. 2016 sobota
1.1.5.
Místo konání:
Equicentrum – jezdecký areál Jaroměř - Josefov
 
  
1.2.   Funkcionáři závodů:
Ředitel závodů:
Miroslav Fassati
Sekretář závodů:
Gabriela Fassati
Kontaktní osoba:
Gabriela Fassati mobil 608 811 309
Hlavní rozhodčí:
Zvěřina Vladimír F2720
Sbor rozhodčích:
Kvapilová Markéta F0484, Diana Houdová F1570,
Květa Krupková F1806
Stavitel parkurů:
Mundil Michal F1052
Komisař na pracovišti:
Určí hlavní rozhodčí
Hlasatel:
Miroslav Fassati
Zpracovatel výsledků:
Jindřich Urban
Lékařská služba:
Bc. Kupka
Veterinární služba:
MVDr. Michal Novák
Podkovářská služba:
Marek Fassati    mobil 774 811 309
 
 
1.3.   Technické parametry
1.3.1.     Kolbiště: písčité (kropené), 75 x 75 m.                      
1.3.2.     Opracoviště: písčité 70 x 35.                                
 
 
2.      Přihlášky a časový rozvrh
2.1.   Uzávěrka: čtvrtek 14.7. 2016. do 20,00 hod.
 
 
2.2.   Přihlášky
Na oficiální závody: Dle PJS výhradně přes Online přihláškový systém ČJFhttp://prihlasky.cjf.cz
(výjimku mají zahraniční jezdci, kteří se mohou hlásit na kontaktní osobu )
Na hobby závody: na mobil 608 811 309 nebo meil: parkur@fassati.cz
 
2.3.   Prezentace:
do 8:00 pro všechny soutěže v kanceláři závodů nebo mobilem na tel.: 608 811 309
 
 
2.4.   Technická porada: nekoná se. Veškeré informace budou k dispozici při prezentaci.
 
 
 
2.5.   Start soutěží (hobby):  soutěž č.1 začne v 9,00, další následně.
 Start soutěže „ZM“ začne nejdříve ve 12,00, další následně.
 
  
 
3.      Soutěže, startovné a ceny.
 
 
Soutěže 1 – 3 jsou hobby.
Všechny soutěže jsou přístupné pro koně a jezdce bez omezení. Jezdci se musí prokázat platným členským průkazem ČJF pro rok 2016. Pořadatel si vyhrazuje právo změny programu a omezení počtu startujících dle přijatých přihlášek.
 
č. 1 - do 70 cm.                 Na limitovaný čas bez rozeskakování                             
                                                                                             Rozhodování dle PJS čl.298.2.1.,
                                             Startovné 200 Kč.
 
č. 2 – do 80 cm.              Dvoufázová skoková soutěž   
        Rozhodování dle PJS č. 274.5.3.         
 Startovné 250 Kč.
 
č. 3 – do 90 cm.              Dvoufázová skoková soutěž   
        Rozhodování dle PJS č. 274.5.3
        Startovné 250 Kč.
 
V soutěžích 1 až 3 získají jezdci na prvních třech místech věcné ceny v celkové hodnotě
pro soutěž č. 1 – 700 Kč, pro soutěž č. 2 – 800 Kč a pro soutěž č. 3 – 900 Kč.
 
Soutěže č. 4 – 7 jsou oficiální závody
 
č.4   Parkur st. „ZM“, „O pohár firmy SaarGummi“ 
Na limitovaný čas bez rozeskakování
Rozhodování dle PJS čl. 298.2.1.                   
Startovné 250 Kč   
                                                                               
           č.5  Parkur st.  „Z“,   „O pohár značky PEGUS.cz “                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Dvoufázová skoková soutěž  
Rozhodování dle PJS č. 274.5.3        
Startovné 250 Kč   
č.6   Parkur st. „ZL“,   „O cenu jezdeckých potřeb Equicentrum
           Dvoufázová skoková soutěž 
Rozhodování dle PJS č. 274.5.3       
Startovné 300 Kč   
 č.7 Parkur st. „L** “    „ O pohár města Jaroměř“  
            S jedním rozeskakováním,
Rozhodování dle PJS čl. 238.2.2.,
Startovné 300 Kč  
. 4 – „Z
Ceny - závody
V soutěži č. 4 získají jezdci na prvních třech místech věcné (nebo finanční ) ceny v celkové hodnotě 1500 Kč.
V soutěži č. 5  získají jezdci na prvních třech místech věcné (nebo finanční) ceny v celkové hodnotě 2500 Kč.
V soutěži č. 6 získají jezdci na prvních třech místech věcné (nebo finanční) ceny v celkové hodnotě 3000 Kč.
       V soutěži č. 7 získají jezdci na prvních třech místech věcné (nebo finanční) ceny v celkové hodnotě 4000 Kč
 
4.      Technická ustanovení
 
4.1.   Předpisy
4.1.1.          Závody se řídí platnými Pravidly jezdeckého sportu (PJS), Všeobecnými
pravidly (VP), Veterinárními pravidly a tímto rozpisem závodů.
4.1.2.           Účastníci budou dekorování dle VP čl. 126.
4.1.3.           Ceny budou udíleny dle VP čl. 127 a 128.
4.1.4.           Námitky a stížnosti v souladu s VP a PJS.
 
 
5.2.   Veterinární předpisy
5.2.1.       Před vyložením koní je nutno odevzdat příslušné veterinární doklady (průkazy koní), které musí obsahovat doklady platné pro přesun koní dle veterinárních směrnic pro rok 2016.
5.2.2.       Účastníci závodů jsou povinni se řídit pokyny určeného pracovníka – pořadatele a to včetně vyložení koní do příchodu veterinárního lékaře.
5.2.3.       Kontrolu průkazů koní provede veterinární lékař závodů při příjezdu.
 
 
5.3.   Podmínky účasti,
Startující v soutěžích 1 – 3. Koně mohou startovat bez licence, jezdci musí být řádnými členy ČJF pro rok 2016.
Startující v soutěžích 4 – 7. Koně i jezdci musí mít platnou licenci pro rok 2016.
 
 
6.      Obecné informace
6.1.   Odpovědnost pořadatele
Pořadatel neručí za úrazy jezdců a koní, jakožto ani za nehody, onemocnění, ztráty předmětů a jejich poškození. Za způsobilost (jezdce i koně) účastnit se příslušné soutěže (tedy i za případné úrazy) je dle VP odst. 118 plně odpovědný přihlašovatel a u dětí do 18ti let jejich zákonný zástupce.
Veškeré náklady spojené s účastí na závodech hradí vysílací složka / přihlašovatel.
 
 
6.2.   Informace pro majitele psů
Zákaz vstupu se psy do areálu. 
 
6.3.   Ustájení
Ustájení v omezeném počtu.
 
6.4.   Ubytování, elektrické přípojky
Ubytování pořadatel nezajišťuje.
 
6.5.   Ostatní služby
Prodej jezdeckých potřeb a krmiv v areálu
Občerstvení zajištěno v areálu závodiště po celý den
Prodej krmiv zn. Pegus
Podkovář:
Marek Fassati 774 811 309 (za úhradu)
 
7.      Partneři závodů:
     Město Jaroměř
      Jezdecké potřeby Equicentrum Jaroměř
      Jezdecké potřeby Equicentrum Choustníkovo Hradiště
      Krmiva Pegus – www.pegus.cz
      Firma - SaarGummi
 
8.      Schvalovací doložka
 
Rozpis zpracoval:                                                                  Rozpis za OV ČJF schválil:
Miroslav Fassati                                                                     Dne 21. 6.  2016 J. Hupka
 

© 2004-2011 Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast | All rights reserved! | Site engine by Andrej Ramašeuski