Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast

Závod 28.07.2016 - 31.07.2016

Pořadatel:
MF265 (Dostihový spolek a.s.)
Datum konání:
28.07.2016 - 31.07.2016
Místo konání:
Pardubice - dostihové závodiště

Discipliny:

Všestrannost:
MČR

Rozpis:

                                                                                 
Dostihový spolek a.s. – MF0256
Mistrovství české republiky ve všestrannosti
28. – 31. 7. 2016
Přihláška na závody: http//prihlasky.cjf.cz
1.       Základní ustanovení
1.1.   Základní informace
1.1.1          Kategorie závodů:  CNC
1.1.2          Číslo závodů ČJF: 728F1
1.1.3          Název závodů:   Mistrovství České republiky ve všestrannosti
1.1.4          Pořadatel:   Dostihový spolek a.s. z pověření ČJF
1.1.5          Datum závodů: 28. – 31. 7. 2016
1.1.6          Místo konání: dostihové závodiště Pardubice
1.2.   Funkcionáři závodů
          Ředitel závodů: Martin Korba
          Sekretář závodů pořadatele: Sylva Novotná – tel: +420 737 109 691
          Sekretář závodů rozhodčích: Jiřina Deverová – tel: +420 722 944 774
          Kontaktní osoba: Kateřina Mandysová – tel: +420 777 750 922
                                           mandysova@pardubice-racecourse.cz
          Hlavní rozhodčí: Daniela Diringerová(G0438)
          Sbory rozhodčích :
          Senioři + mladí jezdci
          Ing.Markéta Kvapilová (F0484) – předseda sboru rozhodčích
          Dipl. BW. Christian Steiner (AUT), Vaňková Kamila (G1403)
          Děti + družstva:
          Fišarová Věra ( C1010) – předseda sboru rozhodčích
          Ing.Antonín Klaus(B0035), Dana Kuřítková (G0323)
          Pony + junioři:
          Bc.Müllerová Veronika ( F1855) – předseda sboru rozhodčích
          Chmelová Hana( C0466) Otakar Vondrouš (F0483)
          Rozhodčí pro soutěže na styl: Roman Kryzanowski (POL)
          Technický delegát: Zdeněk Ságl (C1005) 
          Asistent technického delegáta: Krobotová Anna (H0060)  
          Stavitel tratí: Marcin Konarski (POL)
          Zastupující stavitel tratí: Simona Heidenreichová (H0362)
          Asistent stavitele tratí: Václav Žižka (F0478)
          Stavitel parkuru: Roman Drahota (C0226)
          Asistent stavitele parkuru: Roman Falta (F0368)
          Hlavní steward: Jan Tvarůžek (F0485)
          Stewardi: Ing.Jan Metelka(E0109), Naděžda Knopová (H0627),
                            Ing. Milan Theimer(H0085)
          Hlasatel: Jiří Soukup
          Zpracovatel výsledků: Vladimír Zvěřina, Jana Bambuchová
 
1.3.  Technické parametry
          1.3.1.  Kolbiště: travnaté 100x64m – parkur, pískové 70x70m - drezura
          1.3.2.  Opracoviště: travnaté, pískové 90x45m
 
   2.  Přihlášky a časový rozvrh
             2.1. Uzávěrka
                      Uzávěrka jmenovitých přihlášek  18. 7. 2016, konečných při prezentaci.
             2.2. Přihlášky
                     (prostřednictvím oblastních sekretariátů ČJF)                    
             2.3. Prezentace
                     Ve středu 27. 7. 2016 – kancelář závodů – tiskové středisko (od 14-16 hodin) – pouze
                     prostřednictvím vedoucích ekip.
                     Ustájení, platby, a ostatní – sekretariát závodů dostihové vážnice ve stájích (10-18 hodin).
             2.4. Technická porada
                      Ve středu 27. 7. 2016 v dostihovém klubu tribuny D – 19.00 hod (pouze vedoucí ekip).
                      Vedoucího ekipy určí konkrétní oblast, ten pak bude po celou dobu konání závodů
                      zodpovědný za komunikaci s pořadatelem a sborem rozhodčích. Proběhne losování
                      pořadí na drezurní zkoušky. Před technickou poradou proběhne zahájení MČR
                      s  „Welcome drinkem“ od 18 hodin.
              2.5. Start soutěží  
                      Čtvrtek       28. 7. 2016  od 9.00 hod drezurní zkouška soutěž 4.4.3 družstva

                      Pátek          29. 7. 2016    od 9.00 hod drezurní zkouška soutěž 4.4.8. – 4.4.4., 4.4.2., 4.4.1.
                                            Pořadí soutěží nebo rozdělení startů v soutěži na 2 dny může být změněno         podle počtu přihlášených koní.  
                      Sobota        30. 7. 2016    od 9.00 hod terénní zkouška 4.4.8. – 4.4.1.
                                            Pořadí soutěží může být změněno s ohledem na klimatické podmínky

                      Neděle       31.7.2016      od 7.00 hod. kondiční zkoušky
                                                                     od 10.00 hod skoková zkouška soutěže 4.4.8. – 4.4.1.                                            dekorování po každé soutěži                                            
              2.6. Sekretariát závodů
                       Dostihová vážnice (ustájení, kovář, veterinář) – objekt stájí. Každý den od 7 - 19hodin.
                       Tiskové středisko (rozhodčí, TD, výp. středisko) – mezi tribunou D a B. Každý den
                        od 7 - 19hodin.
              2.7. Přejímka tratí
                       Přejímka tratí sborem rozhodčích, technickým delegátem a stavitelem tratí ve středu
                       27.7.2016 ve 12 hodin. Trať bude jezdcům zpřístupněna až po jejím oficiálním otevření
                       – viz. čl. 538.2 pravidel všestrannosti.
 
3.  Přehled jednotlivých kol soutěží -    Nejsou více kolové soutěže
 
4. Soutěže, startovné/ zápisné a ceny
          4.1. Startovné – neplatí se

                  4.2. Ceny pořadatel:
                  4.4.1.  MČR senioři                      20.000,- Kč (6500-5000-4000-3000-1500)
                  4.4.2.  MČR mladí jezdci            10.000,- Kč (3000-2500-2000-1500-1000)
                  4.4.3.  MČR družstva                   40.000,- Kč (13000-10000-8000-5000-4000)
                  4.4.4.1 MČR starší junioři          15.000,- Kč (5000-4000-3000-2000-1000)
                  4.4.5.1 MČR mladší junioři        15.000,- Kč (5000-4000-3000-2000-1000)
                  4.4.6.1 MČR děti                           10.000,- Kč - věcné ceny (3000-2500-2000-1500-1000)
                  4.4.7.1 MČR pony L                  6.000,-  Kč - věcné ceny (2000-1600-1000-800-600)
                  4.4.8.1 MČR pony ZL                   6.000,- Kč - věcné ceny (2000-1600-1000-800-600)
                  4.4.4. - 8.2.                 Pro všechny stylové soutěže 2500,- Kč (500-500-500-500-500)    
      4.3. Ceny ČJF:
                4.4.1. MČR senioři                         18.000,- Kč (9000-6000-3000)
                4.4.2. MČR mladí jezdci               9.000,- Kč (4500-3000-1500)
                4.4.3. MČR družstva                      23.000,- Kč (12000-7000-4000)
                4.4.4. MČR starší junioři              5.000,- Kč (2500-1500-1000)
                4.4.5. MČR mladší junioři            5.000,- Kč (2500-1500-1000)
                4.4.6. MČR děti                               5.000,- Kč (2500-1500-1000)
                4.4.7. MČR pony L                          5.000,- Kč (2500-1500-1000)
                4.4.8. MČR pony ZL                       5.000,- Kč (2500-1500-1000)
      
 4.4. Soutěže
 
         4.4.1.  „ST“ - CNC2* - Mistrovství České republiky seniorů
                      Drezurní zkouška: FEI 2*B 2015
                      Kvalifikace: 2 kvalifikační výsledky ze soutěže CNC* a vyšších        
 
         4.4.2.  „S“ - CNC1* - Mistrovství České republiky mladých jezdců
                     Drezurní zkouška: FEI 1*A 2015
                     Kvalifikace: 2 kvalifikační výsledky minimálně: 1 ze soutěže „L“ a 1 ze soutěže „CNC*“                   nebo vyšších 
 
         4.4.3.  „L“ - Mistrovství České republiky družstev
                      Drezurní zkouška: CN 6/14
                      Oblastní družstva 3-4 členná, mohou být smíšená (J,Y,Sen.). Započítávají se výsledky 3
                      nejlepších v družstvu. Družstva nominuje příslušná oblast a garantuje splnění kvalifikací
                      všech členů družstva.
                         Kvalifikace: 2 kvalifikační výsledky minimálně: 1 ze soutěže „ZL“ a 1 ze soutěže „L“ nebo  vyšších         
 
        4.4.4.1.  „L“ - Mistrovství České republiky starších juniorů (17-18 let)
                      Drezurní zkouška: CN 6/14
                      Kvalifikace: 2 kvalifikační výsledky minimálně: 1 ze soutěže „ZL“ a 1 ze soutěže „L“ nebo              vyšších  
        4.4.4.2. „L“ - Soutěž všestrannosti na styl jezdce při MČR starších juniorů
                       Hodnocení dle přílohy L odst.1) pravidel všestrannosti ČJF – do soutěže se samostatně              nepřihlašuje, hodnoceni budou všichni soutěžící startující v soutěži 4.4.4.1.  
 
        4.4.5.1.  „ZL“ - Mistrovství České republiky mladších juniorů (14-16 let)
                     Drezurní zkouška: CN 4/14
                     Kvalifikace: 2 kvalifikační výsledky minimálně: 1 ze soutěže „Z“ a 1 ze soutěže „ZL“ nebo              vyšších
        4.4.5.2.  „ZL“ - Soutěž všestrannosti na styl jezdce při MČR mladších juniorů
                       Hodnocení dle přílohy L odst.1) pravidel všestrannosti ČJF – do soutěže se samostatně              nepřihlašuje, hodnoceni budou všichni soutěžící startující v soutěži 4.4.5.1.  
 
         4.4.6.1.   „Z“ - Mistrovství České republiky dětí (12-14 let)
                      Drezurní zkouška: CN 2/14
                      Kvalifikace: 2 kvalifikační výsledky minimálně: 1 ze soutěže „ZK“ a 1 ze soutěže „Z“ nebo             vyšších   
        4.4.6.2.   „Z“ -  Soutěž všestrannosti na styl jezdce při MČR dětí
                       Hodnocení dle přílohy L odst.1) pravidel všestrannosti ČJF – do soutěže se samostatně              nepřihlašuje, hodnoceni budou všichni soutěžící startující v soutěži 4.4.6.1.  
 
         4.4.7.1.   „Pony L“ - Mistrovství České republiky jezdci pony 13 – 16 let
                       Drezurní zkouška: CN 2/14
                       Kvalifikace: 2 kvalifikační výsledky ze soutěže „Pony L“ a vyšší
         4.4.7.2.   Pony „L“ - Soutěž všestrannosti na styl jezdce při MČR jezdci pony 13-16 let
                       Hodnocení dle přílohy L odst.1) pravidel všestrannosti ČJF – do soutěže se samostatně              nepřihlašuje, hodnoceni budou všichni soutěžící startující v soutěži 4.4.7.1.  
 
         4.4.8.1.   „Pony ZL“ - Mistrovství České republiky jezdci pony 10 – 13 let
                       Drezurní zkouška: CN 2/14
                       Kvalifikace: 2 kvalifikační výsledky ze soutěže „Pony ZL“ a vyšší
         4.4.8.2.  „Pony ZL“ - Soutěž všestrannosti na styl jezdce při MČR jezdci pony 10 – 13 let
                       Hodnocení dle přílohy L odst.1) pravidel všestrannosti ČJF – do soutěže se samostatně              nepřihlašuje, hodnoceni budou všichni soutěžící startující v soutěži 4.4.8.1.   
 
Limity kvalifikace pro všechny kategorie:
Kvalifikační výsledek musí být dosažen ve dvojici (jezdec+kůň) a to i na závodech v zahraničí odpovídajících danému stupni obtížnosti v těchto limitech:
Drezurní zkouška max. 75 tr.bodů
Terénní zkouška (mimo soutěže pony): 1 kvalifikační výsledek bez trestných bodů na překážkách + 1 kvalifikační výsledek s max. 20 tr. body na překážkách
Terénní zkouška (pro soutěže pony): max. 20 trestných bodů na překážkách a max. 2 min. po stanoveném čase
Skoková zkouška max. 16 tr. bodů na překážkách
Kvalifikace musí být dosažena v termínu od 1.7.2015 do uzávěrky přihlášek MČR 2016. Přihlašovatel je povinen zaslat datum, místo a výsledek splnění kvalifikace společně s přihláškou prostřednictvím svého oblastního sekretariátu pořadateli MČR.                    
5.   Technická ustanovení
       5.1. Předpisy
                5.1.1. Závody se řídí platnými Pravidly jezdeckého sportu (PJS), Všeobecnými pravidly ČJF,
                            Veterinárními pravidly, STP a tímto rozpisem závodů.
                5.1.2. Účastníci budou dekorováni dle PJS čl. 126
                5.1.3. Ceny budou udíleny dle PJS čl.127 a 128
                5.1.4. Námitky a stížnosti v souladu s PJS.
                5.1.5. Sázky nebudou povoleny.
      5.2.   Veterinární předpisy

                5.2.1. Před vyložením koní je nutno odevzdat příslušné veterinární doklady (průkazy koní),
                            které musí obsahovat doklady platné pro přesun koní dle veterinárních směrnic pro
                            příslušný rok. Stanoviště veterinární kontroly bude u vjezdu do závodiště, u hlavní
                            brány.
                5.2.2. Účastníci závodů jsou povinni se řídit pokyny určeného pracovníka – pořadatele a to
                            včetně vyložení koní do příchodu veterinárního lékaře.  
                5.2.3. Kontrolu průkazů a zdravotního stavu koní provede veterinární lékař závodů při
                            příjezdu – na označeném místě.
                5.2.4. Průkazy koní musí být po celou dobu konání závodů uschovány v sekretariátu závodů
                            pro případnou kontrolu SVS. 
6. Obecné informace
      6.1. Odpovědnost pořadatele
                Pořadatel neručí za úrazy jezdců a koní, jakožto ani za nehody, onemocnění, ztráty
                předmětů a jejich poškození. Za způsobilost (jezdce i koně) účastnit se příslušné soutěže
               (tedy i za případné úrazy) je dle VPJS odst. 118 plně odpovědný přihlašovatel a u dětí do 18ti
                let jejich rodiče. Veškeré náklady spojené s účastí na závodech hradí vysílací
               složka/ přihlašovatel.
       6.2. Informace pro majitele psů
               Psy je povoleno vodit v areálu pouze na vodítku. Volným pobíháním psů ohrožujete zdraví a
               život jezdců v kolbišti a opracovišti!
       6.3. Ustájení
                Boxové ustájení od 27.7. – 31.7.2016 (piliny, sláma , seno, voda, elektrická  přípojka) 
                2500,-Kč za pobyt na jednoho koně. Platba na účet 275083351/0300,VS–číslo licence
                koně. Ustájení je nutné zaplatit do 18.7.2016.
                Požadavky na ustájení hlaste na e-mail:   mandysova@pardubice-racecourse.cz
       
 
       6.4. Stravování
               Stravování účastníků závodů bude řešeno formou stravenek, zajištěna bude snídaně, oběd,
               večeře (čtvrtek,pátek,sobota) a snídaně, oběd (neděle). Cena za stravování  : 950,- Kč za
               dobu konání závodů. Platba na účet 275083351/0300, VS – číslo licence.
               Stravování objednávejte na e-mail: mandysova@pardubice-racecourse.cz
               Stravování je nutné objednat a zaplatit do 18.7.2016.
               Jídelna bude umístěna v Dostihovém klubu, 1.patro, tribuna D. Zajišťuje : Alfredo catering 
       6.5. Ubytování
                Pořadatel nezajišťuje. http://www.pardubice-racecourse.cz/ubytovani
       6.6. Ostatní služby
                Lékařská služba:   MUDr. Tomáš Brož
                Veterinární služba:   MVDr. Petr Přikryl – proti úhradě
                Podkovářská služba:   Ing. Václav Ráliš – proti úhradě
                Občerstvení:   zajištěno v areálu závodiště po celý den
                Parkování vozidel:   na označeném parkovišti
       6.7. Vizitky jezdců a koní
                Majitelé koní a jezdci dodají podklady pro hlasatele závodů nejpozději do 27. 7. 2016 na
                e-mail: mandysova@pardubice-racecourse.cz   
 
7.   Partneři závodů
 
8.   Schvalovací doložka
1.6.2016
Rozpis zpracovala:                                                                      Rozpis za VV ČJF schválil: J. Hupka
Kateřina Mandysová                                                                  Dne: 19. 6. 2016
manager dostihového a sportovního provozu                   
                    

© 2004-2011 Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast | All rights reserved! | Site engine by Andrej Ramašeuski