Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast

Závod 02.09.2016 - 04.09.2016

Pořadatel:
MF037 (TJ Equus Kinsky)
Datum konání:
02.09.2016 - 04.09.2016
Místo konání:
Hradišťko u Sadské

Discipliny:

Skoky:
Z-ST**

Rozpis:

Skokové závody
„Finále  Champions  Tour   2016 “
v kategoriích:
Šampion juniorů - L*, L**, S*
Šampion jezdců U25 let - S*, ST*, ST*
            Šampion jezdců 40 + (pro jezdce nad 40 let) - L**, S*, ST*
Top Ten Cup - S*, ST*, ST**
 
2. - 4. září   2016    Hradištko
 
ROZPIS   JEZDECKÝCH   SKOKOVÝCH   ZÁVODŮ
 
Základní údaje
 
Kategorie závodu:
CSN
Číslo závodů:
902F1
Pořadatel:           
TJ   Equus Kinsky
Datum konání :
2. – 4. září   2016
Místo konání:    
Areál  Jezdecké  školy   Equus Kinsky - Hradištko u Sadské
 
 
Funkcionáři závodů
 
Ředitel závodů              
Petr Půlpán ml.
Sekretářka závodů               
Libuše Půlpánová
Kontaktní osoba
Libuše Půlpánová 776 057 706
Hlavní rozhodčí
Ing. Marcela Šímová D0134
Rozhodčí
Jiří Stříbrský  B1166,Ing. Jiří Gotvald B0483, Šárka Kitnerová B0249,Ing. Michal Novotný B0470, Ing. Vladimir Zvěřina F2720
Komisař na opracovišti
určí hlavní rozhodčí ze sboru rozhodčích
Zpracování výsledků
Petr Půlpán ml.
Stavitel parkurů
Ing. Jan Šíma D0129
 
 
Ozvučení
Miroslav Huk
Hlasatel
Aleš Suchánek
Zdravotní služba
Dana Švejdová
Veterinární služba
MVDr. Alena Černá
Podkovářská služba
Kastner Martin
 
 
 
Technické parametry
 
 
 
Kolbiště:            
venkovní kolbiště 50 x 90 m, povrch písčitý s geotextilií, v případě nepříznivého počasí hala 29 x 60 m, povrch písčitý- hipotex
Opracoviště:      
venkovní 50 x 50 m, povrch písčitý s geotextilií, hala 22x 50 m, povrch písčitý – hipotex,
 
Uzávěrka objednávek ustájení:         pondělí 22. 8. 2016 ( do 24.00 hod. )
Ustájení - objednání možné přímo na on-line přihlášce ČJF při nahlášení soutěží nebo pro upřesnění na    js@equus-kinsky.cz , každému potvrzujeme objednávku boxů, pokud nepřijde odpověď od pořadatele, prosím pošlete objednávku znovu.
Možnost ustájení v turnajových boxech: závazné objednání boxů do 22.8. 2016   !!!!!!!!!!! , rovněž do tohoto termínu nutno zaplatit zálohu na boxy 1.500,- Kč na účet TJ Equus Kinsky   2600718584/2010 , do variabilního symbolu uvádějte číslo licence jezdce.
Cena za box se slámou na podestlání a senem.
Pá – Ne 1.600 Kč.
So – Ne 1.500 Kč
 Ceny jsou uvedeny bez DPH.
 
Přihlášky a časový rozvrh
 
Uzávěrka jmenovitých přihlášek:    středa 31. 8. 2016 ( do 24.00 hod. )
Pořadatel si vyhrazuje právo omezení počtu startujících v soutěžích.
 
Přihlášky
Přihlášky zasílejte prostřednictvím webu ČJF: prihlasky.cjf.cz
Ve výjimečných případech jmenovité přihlášky (včetně čísel licencí, telefonního kontaktu)
zasílejte na adresu :   js@equus-kinsky.cz
 
Prezence mailem je možná:
-          ve čtvrtek 1. 9. po celý den , maximálně do 22.00 hod.
-               v pátek 2. 9. po celý den , maximálně do 22.00 hod.
 
Prezentovat telefonem je možné pouze: 
-              ve čtvrtek   1. 9. od   16.00 - do   22.00   hod. na pátek  776 057 706 , (724 026 464)
-              v pátek         2. 9. od   16.00 - do   22.00   hod. na sobotu 776 057 706 , (724 026 464)
-              v sobotu      3. 9. od   14.00 - do   19.00   hod. na neděli   776 057 706
 
Prosíme startující, aby všechny nezbytně nutné změny ve startovních listinách prováděli dostatečně včas. Buďte ohleduplní k ostatním startujícím, s pozdními změnami se mění každá startovní listina a vzniká zmatek!
 
Předběžný časový harmonogram závodů
 
pátek      2. 9. 2016       8:00 hod. začátek soutěže č. 1, následuje soutěž č. 2 až 4
Sobota    3. 9. 2016       8:00 hod. začátek soutěže č. 5, následují soutěže č. 6, 7 a 8
Neděle   4. 9. 2016       9:00 hod. začátek soutěže č. 9, následují soutěže č. 10, 11 a 12
                                          Přesné časy budou upraveny podle počtu startů na webu.
 
Sekretariát závodů
pracuje 2.- 4. 9.  od 7 hod– do 1 hod po ukončení soutěží na věži rozhodčích
 
 
SOUTĚŽE : Čtěte prosím pozorně, kdy je prezence do soutěží !!
 
Pátek 2. 9. 2016
 
č. 1.
Skoková soutěž do 80 cm  
Hobby soutěž, přístupná pro všechny jezdce a koně bez omezení. Jezdci i koně nemusí mít licenci, ale jezdci musí být členy ČJF. 
Rozhodování dle PJS, tab. A, čl. 298.2.1. – na limitovaný čas 
Startovné: 300,- Kč.
Ceny: vítěz a umístění budou dekorování floty dle VP čl. 126 a na prvních třech místech poháry.
 
č. 2.
Skoková soutěž „ZM“  
Hobby soutěž, přístupná pro všechny jezdce a koně bez omezení. Jezdci i koně nemusí mít licenci, ale jezdci musí být členy ČJF.
Rozhodování dle PJS tab. A, čl. 298.2.1. – na limitovaný čas
Startovné: 300,- Kč.
Ceny: Vítěz a umístění budou dekorováni floty dle VP čl.126 a na prvních třech místech poháry.
 
č. 3. 
Skoková soutěž „Z“  
Soutěž je přístupná pro všechny koně a jezdce.
Rozhodování dle PJS tab. A, čl. 298.2.1. – na limitovaný čas
Startovné: 300,- Kč.
Ceny: věcné ceny v hodnotě 3.000,-Kč pro 1. až 5. místo věnuje firma Jezdecké potřeby Libich
 
č. 4.
Skoková soutěž „ZL“ 
Soutěž je přístupná pro všechny koně a jezdce. 
Rozhodování dle PJS tab. A na čas, čl. 298.2.4 návazné rozeskakování
Startovné: 300,- Kč.
Ceny: věcné ceny v hodnotě 3.000,-Kč pro 1. až 5. místo věnuje John Deere
 
Sobota 3. 9. 2016
 
č. 5.
Skoková soutěž L* 
Otevřená soutěž  přístupná pro všechny koně a jezdce a zároveň je prvním kolem šampionátu juniorů.
Rozhodování dle PJS, tab. A čl. 238.2.1., bez rozeskakování. 
Startovné: 300,- Kč                                                                                                                                                                   
Ceny: 3.000,-Kč pro 1. až 5. místo (1000, 800, 500, 400, 300)
 
č. 6.
Skoková soutěž L** 
Otevřená soutěž přístupná pro všechny koně a jezdce a zároveň je druhým kolem šampionátu juniorů a prvním kolem jezdců kategorie 40 +.
Rozhodování dle PJS, tab. A čl. 238.2.1., bez rozeskakování.
Startovné: 350,- Kč
Ceny: 4.000,-Kč pro 1. až 5. místo (1.200 – 1.000 - 800 – 600 – 400)
 
 
č. 7.
Skoková soutěž  S*
Otevřená soutěž přístupná pro všechny koně a jezdce a zároveň je prvním kolem šampionátu jezdců U25, druhým kolem jezdců kategorie 40+ a jezdců pozvaných do soutěže TopTen Cup .
Rozhodování dle PJS, tab. A čl. 238.2.1., bez rozeskakování.
Startovné: 400,- Kč
Ceny: 4.000,-Kč pro 1. až 5. místo (1.200 – 1.000 - 800 – 600 – 400)
 
č. 8.
Skoková soutěž ST*
Otevřená soutěž přístupná pro všechny koně a jezdce a zároveň je druhým kolem šampionátu jezdců U25 a jezdců pozvaných do soutěže Top Ten Cup . Rozhodování dle PJS, tab. A čl. 238.2.1., bez rozeskakování.
Startovné: 450,- Kč
Ceny: 5.000,-Kč pro 1. až 5. místo (1.400 – 1.200 – 1.000 – 800 – 600)
 
 
 
 
Neděle 4. 9. 2016
 
č. 9.
Stupňovaná obtížnost do 120 cm                                                                     
Soutěž je přístupná pro všechny koně a jezdce.
Rozhodování dle PJS čl. 269, rozhodují body a čas. 8 překážek se žolíkem.
Startovné: 300,- Kč
Ceny: 2.800,-Kč pro 1. až 5. místo (900, 700, 500, 400, 300)
 
č. 10.
Skoková soutěž S*    
Otevřená soutěž přístupná pro všechny koně a jezdce a zároveň je třetím kolem šampionátu juniorů.
Rozhodování dle PJS, tab. A čl. 238.2.1., bez rozeskakování.
Startovné: 400,- Kč
Ceny: otevřená soutěž 4.000,-Kč pro 1. až 5. místo (1.200 – 1.000 – 800 – 600 – 400)
            Šampionát juniorů po třech kolech   15.000,-Kč (5.000-4.000-3.000-2.000-1.000)
           
 
č. 11.
Skoková soutěž ST*
Otevřená soutěž přístupná pro všechny koně a jezdce a zároveň  je třetím kolem šampionátu mladých jezdců a třetím kolem šampionátu jezdců kategorie 40+
Je hodnocená i jako samostatná soutěž.
Rozhodování dle PJS, tab. A čl. 238.2.1., bez rozeskakování. 
Startovné: 450,- Kč
Ceny: otevřená soutěž 5.000,-Kč pro 1. až 5. místo (1.400 - 1.200 - 1.000 – 800 – 600)
           Šampionát mladých jezdců po třech kolech 20.000,-Kč (8.000-6.000-3.000-2.000-1.000)
           Šampionát jezdců 40+ po třech kolech 15.000,-Kč (5.000-4.000-3.000-2.000-1.000)
 
č. 12.
Skoková soutěž ST**  – Top Ten Cup - s finálem pro 10 nejlepších dvojic
Soutěž je třetím kolem šampionátu Top Ten Cup, přístupná pro finalisty Champions Tour 2016 (jezdci umístění v sérii sk. závodů Champions Tour 2016 na prvých třech místech) a Top Ten Cup jezdců (prvních deset jezdců z Poháru Jezdectví)
Jezdci mohou startovat s koňmi dle svého uvážení, není podmínkou startovat s koněm, s kterým se umístili v Champions Tour nebo bodovali v poháru Jezdectví.
Ostatním jezdcům je soutěž přístupná po zakoupení divoké karty za 1.000 Kč
Rozhodování dle PJS, tab. A, čl. 276.2N
Startovné: se neplatí  
Ceny: 50.000,-Kč pro 1. až 10.místo (15.000-13.000-11.000-1.000-1.000-1.000-1.000-1.000-  
                                                                    1.000-1.000)
 
 
Šampionátové soutěže vypsané dle kategorií jsou soutěže jednotlivců. Tři různá, samostatná kola musí každý soutěžící absolvovat se stejným koněm.
Startovní pořadí v druhém a třetím kole je obrácené pořadí výsledků předchozích kol (od nejhoršího k nejlepšímu).
Celkový výsledek je součtem trestných bodů ze všech tří kol. V případě rovnosti součtu trestných bodů, rozhodne o pořadí soutěžících součet časů ze všech kol.
 
Ceny – šampionátových soutěží
 
Junioři:   15.000,-Kč viz soutěž č. 10
Mladí jezdci U 25: 20.000,-Kč viz soutěž č. 11
Jezdci 40+: 15.000,-Kč viz soutěž č. 11
Top Ten Cup: 50.000,-Kč viz soutěž č. 12
 
Ve všech soutěžích budou vítěz a umístění dekorováni floty, dle VP čl. 126
 
 
 
 
 
Technické ustanovení
Předpisy
Závody se řídí platnými Pravidly jezdeckého sportu (PJS), Všeobecnými pravidly ČJF (VP), Veterinárními pravidly, STP a tímto rozpisem závodů.
Účastníci budou dekorování dle VP čl. 126
Ceny budou udíleny dle VP čl. 127 a 128
Námitky a stížnosti v souladu s VP a PJS.
Sázky nejsou povoleny.
 
Veterinární předpisy
Před vyložením koní je nutno odevzdat příslušné veterinární doklady (průkazy koní), které musí obsahovat doklady platné pro přesun koní dle veterinárních směrnic pro rok 2016.
Účastníci závodů jsou povinni se řídit pokyny určeného pracovníka – pořadatele a to včetně vyložení koní do příchodu veterinárního lékaře.
Kontrolu průkazů a zdravotního stavu koní provede veterinární lékař závodů při příjezdu.
 
 
 
 
 
 
Obecné informace
Odpovědnost pořadatele
Pořadatel neručí za úrazy jezdců a koní, jakožto ani za nehody, onemocnění, ztráty předmětů a jejich poškození. Za způsobilost (jezdce i koně) účastnit se příslušné soutěže (tedy i za případné úrazy) je dle VP odst. 118 plně odpovědný přihlašovatel. Veškeré náklady spojené s účastí na závodech hradí vysílací složka / přihlašovatel.
 
 
Jak na závody nejrychleji dojedete
Popis cesty i s mapkou najdete na internetových stránkách : www.equus-kinsky.cz
 
 
Podmínky účasti při závodech
Platné licence jezdců a koní.
Prezentace provedená dle časového rozvrhu.
 
Ubytování – objednání na js@equus-kinsky.cz , L.Půlpánová 776 057 706
Možnost ubytování pro jezdce a doprovod v penzionu Caesar přímo v areálu. Omezená kapacita.
Cena za ubytování (dle kategorie) 250 - 350,- Kč / noc + 15 % DPH, jedna noc o 100,- Kč dražší.
Elektrické připojení karavanu/kamionu - 250,- Kč/den.
 
 
Poskytované služby
Podkovářská služba a veterinární služba za úhradu vykonaných úkonů.
 
 
Správní poplatky
Veškeré změny po potvrzení přijetí přihlášky za poplatek 100,-Kč
 
 
 
Za pořadatele: Petr Půlpán                                     Rozpis schválil za OV VčO: dne 4.8.2016 J. Hupka                                                                             
 
 
 
 
 
 
Partneři:
 
 
 
 
 
 
 
 

© 2004-2011 Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast | All rights reserved! | Site engine by Andrej Ramašeuski