Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast

Závod 10.09.2016

Pořadatel:
MF057 (JK Bohuslavice nad Metují)
Datum konání:
10.09.2016
Místo konání:
Bolehošť - Lipiny

Discipliny:

Spřežení:
CAN1*, 1,2,4,2P

Rozpis:

                                         Přihláška na závody: http://prihlasky.cjf.cz
 
1.      Základní ustanovení.
1.1.   Základní informace
1.1.1.
Kategorie závodů:
CAN1*
1.1.2.
Číslo závodů ČJF:
910F1
1.1.3.
Název závodů:
XXVI. jezdecké závody a hobby soutěže
1.1.4.
Pořadatel:
JK Bohuslavice nad Metují – MF0057
1.1.5.
Datum závodů:
10.9.2016
1.1.6.
Místo konání:
Bolehošť – Lipiny
 
  
1.2.   Funkcionáři závodů:
 
Ředitel závodů:
Miroslav Máslo st.
Sekretář závodů:
Jana Řeháková
Kontaktní osoba:
Jaroslav Kosař – tel. 603 859 131, email: kosar.jaroslav@tiscali.cz
Hlavní rozhodčí:
Jaroslav Pavel (C0415)
Sbor rozhodčích:
Ing. Lenka Gotthardová (A0286), Jana Kosařová (F0420)
Technický delegát:
Petr Vozáb (F0554)
Stavitel tratí / parkurů:
Jaroslav Kosař (F0512)
Komisař na opracovišti:
Alena Brixí, Mgr.( F1082)
Hlasatel:
Ing. Lenka Gotthardová
Zpracovatel výsledků:
Jaroslav Kosař
Lékařská služba:
MUDr. Miroslav Végso
Veterinární služba:
MVDr. Miroslav Věříš
Podkovář:
SOU Jaroměř – Karel Kysilka
 
1.3.   Technické parametry
1.3.1.      Kolbiště:                      travnaté 100 m x 70 m
1.3.2.      Opracoviště:               travnaté 100 m x 80 m
              
 
2.      Přihlášky a časový rozvrh
2.1.   Uzávěrka
Uzávěrka jmenovitých přihlášek 7.9.2016 v 24,00 hodin.
 
2.2.   Přihlášky
Dle PJS výhradně přes Online přihláškový systém ČJF: http://prihlasky.cjf.cz
´           Účastníci hobby soutěží se hlásí prostřednictvím kontaktní osoby tel. 603 859 131 nebo na email   kosar.jaroslav@tiscali.cz              
 
2.3.   Prezentace
Sobota 10.9.2016 od 8,00 hodin na věži rozhodčích
 
2.4.   Technická porada
Sobota 10.9.2016 od 8,45 hodin na kolbišti Pod Lípou
 
2.5.   Start soutěží (zkoušek) 
10,00 hodin – soutěž č.3, následně soutěže č.4 a soutěž č.5
12,30 hodin – soutěž č.1, následně soutěž č.2
 
2.6.   Sekretariát závodů
Věž rozhodčích na kolbišti od 8,00 hodin
 
2.7.   Další důležité informace
Prohlídka parkuru v sobotu 10.9.2016 od 9,00 – 10,00 hodin.
 
3.      Přehled jednotlivých kol soutěží
 
3.1. Terenní překážková jízda jednospřeží CAN1*
   - pro jezdce starší 14 let a koně 4 leté a starší
   - povolen kočár maratového typu, pevná guma nebo pneu
   - dvoukolová soutěž na čas
   - shození míčku, shoditelného prvku nebo převrácení nebo shození jakékoli části maratonové překážky,
      penalizace +5 sekund. Je-li shozena nebo významně posunuta překážka, kterou ještě spřežení neprojelo,
      zazvoní se, zastaví čas a překážka bude opravena, penalizace 5 sekund za shození + 5 sekund za opravu
      překážky. Opravený omyl v maratonové překážce +20 sekund. Ostatní penalizace dle čl. 981.
      Povinné ochranné jezdecké přilby.
   - peněžité ceny pro umístěné v soutěži na 1. - 3.místě - Kč 3500,-- (1500,1200,800)
   - startovné Kč 500,--
Parkur:
Celkem 16 překážek, z toho 1 maratonová překážka, 1 kombinovaná překážka
šířka branek 180 cm, rychlost 250 m/min.
3.2. Terenní překážková jízda dvojspřeží CAN1*
   - pro jezdce starší 16 let a koně 4 leté a starší
   - povolen kočár maratového typu, pevná guma nebo pneu
   - dvoukolová soutěž na čas
   - shození míčku, shoditelného prvku nebo převrácení nebo shození jakékoli části maratonové překážky,
      penalizace +5 sekund. Je-li shozena nebo významně posunuta překážka, kterou ještě spřežení neprojelo,
      zazvoní se, zastaví čas a překážka bude opravena, penalizace 5 sekund za shození + 5 sekund za opravu
      překážky. Opravený omyl v maratonové překážce +20 sekund. Ostatní penalizace dle čl. 981.
      Povinné ochranné jezdecké přilby.
   - peněžité ceny pro umístěné v soutěži na 1. - 3.místě - Kč 3500,-- (1500,1200,800)
   - startovné Kč 500,--
Parkur:
Celkem 16 překážek, z toho 1 maratonová překážka, 1 kombinovaná překážka
šířka branek 180 cm, rychlost 250 m/min.
3.3. Hobby překážková jízda jednospřeží - pro děti
   - pro jezdce do 14 let s licencí i bez licence a koně 4 leté a starší s licencí i bez licence
   - spolujezdec starší 18 let s platnou licencí pro jezdce spřežení
   - povolen kočár maratového typu, pevná guma nebo pneu, povinné ochranné jezdecké přilby a vesty
   - soutěž na body se stanoveným časem
   - pro umístěné na 1.-3. místě věcné ceny v celkové hodnotě Kč 1500,--
   - startovné se neplatí
Parkur:
Celkem 14 překážek, 1 kombinovaná překážka
šířka branek 180 cm, rychlost 220 m/min.
3.4. Hobby terenní překážková jízda jednospřeží
   - pro jezdce starší 14 let s licencí i bez licence a koně 4 leté a starší s licencí i bez licence
   - spolujezdec starší 18 let s platnou licencí pro jezdce spřežení
   - povolen kočár maratového typu, pevná guma nebo pneu
   - dvoukolová soutěž na čas
   - shození míčku, shoditelného prvku nebo převrácení nebo shození jakékoli části maratonové překážky,
      penalizace +5 sekund. Je-li shozena nebo významně posunuta překážka, kterou ještě spřežení neprojelo,
      zazvoní se, zastaví čas a překážka bude opravena, penalizace 5 sekund za shození + 5 sekund za opravu
      překážky. Opravený omyl v maratonové překážce +20 sekund. Ostatní penalizace dle čl. 981.
      Povinné ochranné jezdecké přilby.
   - pro umístěné na 1.-3. místě věcné ceny v celkové hodnotě Kč 2000,--
   - startovné Kč 500,--
Parkur:
Celkem 16 překážek, z toho 1 maratonová překážka, 1 kombinovaná překážka
šířka branek 180 cm, rychlost 250 m/min.
3.5. Hobby terenní překážková jízda dvojspřeží pony
   - pro jezdce starší 14 let s licencí i bez licence a pony 4 leté a starší s licencí i bez licence
   - u jezdců do 18 let spolujezdec starší 18 let s platnou licencí pro jezdce spřežení
   - povolen kočár maratového typu, pevná guma nebo pneu
   - dvoukolová soutěž na čas
   - shození míčku, shoditelného prvku nebo převrácení nebo shození jakékoli části maratonové překážky,
      penalizace +5 sekund. Je-li shozena nebo významně posunuta překážka, kterou ještě spřežení neprojelo,
      zazvoní se, zastaví čas a překážka bude opravena, penalizace 5 sekund za shození + 5 sekund za opravu
      překážky. Opravený omyl v maratonové překážce +20 sekund. Ostatní penalizace dle čl. 981.
      Povinné ochranné jezdecké přilby.
   - pro umístěné na 1.-3. místě věcné ceny v celkové hodnotě Kč 2000,--
   - startovné Kč 500,--
Parkur:
Celkem 16 překážek, z toho 1 maratonová překážka, 1 kombinovaná překážka
šířka branek 180 cm, rychlost 250 m/min.
 
4.      Soutěže, startovné / zápisné a ceny
    
     Startovné:
soutěž č.1,2,4,5 - Kč 500,--, soutěž č.3 - neplatí
 
 
     Ceny:
čestné floty dle VP čl. 126, peněžité ceny a věcné ceny dle popisu v jednotlivých soutěžích
 
 
5.      Technická ustanovení
5.1.   Předpisy
5.1.1.           Závody se řídí platnými Pravidly jezdeckého sportu (PJS), Všeobecnými pravidly ČJF (VP), Veterinárními pravidly a tímto rozpisem závodů.
5.1.2.           Účastníci budou dekorování dle VP čl. 126
5.1.3.           Ceny budou udíleny dle VP čl. 127 a 128
5.1.4.           Námitky a stížnosti v souladu s VP a PJS.
5.1.5.           Sázky nejsou povoleny.
 
 
5.2.   Veterinární předpisy
5.2.1.          Před vyložením koní je nutno odevzdat příslušné veterinární doklady (průkazy koní), které musí obsahovat doklady platné pro přesun koní dle veterinárních směrnic pro rok 2016.
5.2.2.          Účastníci závodů jsou povinni se řídit pokyny určeného pracovníka – pořadatele a to včetně vyložení koní do příchodu veterinárního lékaře.
5.2.3.          Kontrolu průkazů koní provede veterinární lékař závodů při příjezdu.
5.2.4.           Vedoucí transportu předloží při příjezdu před vyložením průkazy koní, které musí obsahovat záznamy o vakcinaci proti influenze a o serologickém vyšetření na infekční anemii ne starší ne starší 6 měsíců
 
5.3.   Podmínky účasti, kvalifikace
Hobby soutěž pro jezdce a koně s licencí i bez licence. Jezdci bez licence musí mít platné členství v ČJF pro rok 2016.
 
6.      Obecné informace
6.1.   Odpovědnost pořadatele
Pořadatel neručí za úrazy jezdců a koní, jakožto ani za nehody, onemocnění, ztráty předmětů a jejich poškození. Za způsobilost (jezdce i koně) účastnit se příslušné soutěže (tedy i za případné úrazy) je dle VP odst. 118 plně odpovědný přihlašovatel.
Veškeré náklady spojené s účastí na závodech hradí vysílací složka / přihlašovatel.
 
 
6.2.   Informace pro majitele psů
Psy je povoleno vodit v areálu pouze na vodítku. Volným pobíháním psů ohrožujete zdraví a život jezdců v kolbišti a opracovišti !
 
6.3.   Ustájení
Ustájení pořadatel nezajišťuje
 
6.4.   Ubytování, elektrické přípojky
Ubytování pořadatel nezajišťuje
 
6.5.   Ostatní služby
Lékařská služba         uvedena v bodě 1.2 (Funkcionáři závodů) tohoto rozpisu
Veterinární služba    zajištěna proti úhradě
Podkovářská služba zajištěna proti úhradě
Občerstvení               zajištěno v areálu závodiště po celý den
Parkování vozidel     v areálu závodiště
 
7.      Partneři závodů
 
Rozpis zpracoval: Jaroslav Kosař                      Rozpis za OV VčO schválil: dne 19.8.2016 J. Hupka
 
 

© 2004-2011 Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast | All rights reserved! | Site engine by Andrej Ramašeuski