Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast

Závod 10.09.2016

Pořadatel:
MF289 (EQUICENTRUM - Fassati)
Datum konání:
10.09.2016
Místo konání:
Jaroměř - Josefov

Discipliny:

Drezura:
Z-S

Rozpis:

Equicentrum Jaroměř – Josefov
Rozpis jezdeckých drezurních závodů ČJF
a hobby drezury
 Sobota 10.9.2016
 
Přihláška na závody: http://prihlasky.cjf.cz
Závody  jsou podporovány Městem Jaroměř
 
1.      Základní ustanovení.
1.1.   Základní informace
1.1.1.
Kategorie závodů:
CDN-C
1.1.2.
Číslo závodů ČJF:
910F3
1.1.3.
Název závodů:
Drezurní závody a hobby drezura Equicentrum Jaroměř
1.1.4.
Pořadatel:
Equicentrum Jaroměř (MF0289) a Sokol Jaroměř - Josefov
1.1.5.
Datum závodů:
10.9.2016
1.1.6.
Místo konání:
Equicentrum, jezdecký areál Jaroměř - Josefov
  
1.2.   Funkcionáři závodů:
Ředitel závodů:
Miroslav Fassati                mobil 608 811 109
Sekretář závodů:
Monika Praunová
Kontaktní osoba:
Gabriela Fassati                mobil 608 811 309
Hlavní rozhodčí:
Jan Tvarůžek F0485
Sbor rozhodčích:
Jaroslava Haškovcová (D1058) p. Ing. Markéta Kvapilová (F0484), Jana Kotvová (G2392)
Komisař na opracovišti:
Určí hlavní rozhodčí
Hlasatel:
Miroslav Fassati
Zpracovatel výsledků:
Jindřich Urban
Lékařská služba:
dle VP ČJF zajištěná přítomným zdravotníkem Kupka Michal
Veterinární služba:
MVDr. Michal Novák
Podkovářská služba:
Marek Fassati
 
 
 
1.3.   Technické parametry
1.3.1.     Kolbiště:                      Písčité       2 x     obdélník
1.3.2.     Opracoviště:               písek, 70X30m
 
2.      Přihlášky a časový rozvrh
2.1.   Uzávěrka: Uzávěrka přihlášek  čtvrtek 8. 9. 2016 do 19:00.
 
2.2.   Přihlášky
Závody: Dle PJS výhradně přes Online přihláškový systém ČJF: http://prihlasky.cjf.cz
Hobby: meilem  drezura@fassati.cz : nebo na mobil 608 811 309, jezdci s licencí mohou přes http://prihlasky.cjf.cz
 
2.3.   Prezentace: do 8:00 pro všechny soutěžev kanceláři závodů nebo na tel.: 608 811 309
 
2.4.   Technická porada: Technická porada se nekoná, veškeré informace budou dostupné při prezentaci
 
2.5.   Starty obou  soutěží:  9:00 začátek prvních  soutěží, ostatní následně
Závody -  obdélník č.1   .
Hobby soutěže  - obdélník č.2    Pozor - může být upraveno podle počtu startujících
 
 
 
 
 
 
 
2.6.   Další důležité informace: 
V závislosti na  počtu startujících si pořadatel vyhrazuje právo přesunout soutěže na obdélník č. 2. a závody začnou  souběžně na dvou obdélnících
 sledujte předběžné startovní listiny na www.paradiso.7x.cz a na čjf
 
 
 
3.      Přehled jednotlivých  soutěží
 
 
SOUTĚŽ č.1 Hobby soutěž        Drezurní úloha Z1 / 2016    
Soutěž je přístupná pro jezdce a koně bez licence, jezdci musí být řádně
registrovanými členy ČJF pro rok 2016
Úloha je čtená, každý účastník si zajistí vlastního čtenáře.
Hodnocení dle čl.432-N34, 2 rozhodčí, hodnocení jednou známkou z jednoho místa . 
Startovné:   250,- Kč za start    
       Floty dle PJS, věcné ceny na 1.-3. místě v celkové hodnotě 500,-Kč
 
SOUTĚŽ č.2 Hobby soutěž        Drezurní úloha DU-A/2016   
Soutěž je přístupná pro jezdce a koně bez licence, jezdci musí být řádně
registrovanými členy ČJF pro rok 2016
Úloha je čtená, každý účastník si zajistí vlastního čtenáře.
Hodnocení dle čl.432-N34, 2 rozhodčí, hodnocení jednou známkou z jednoho místa 
Startovné:   250,- Kč za start    
       Floty dle PJS, věcné ceny na 1.-3. místě v celkové hodnotě 800,-Kč
 
SOUTĚŽ č. 3 Hobby soutěž        Drezurní úloha L0 /2016        
Soutěž je přístupná pro jezdce a koně bez licence, jezdci musí být řádně registrovanými členy ČJF pro rok 2016
Úloha je čtená, každý účastník si zajistí vlastního čtenáře.
     Hodnocení dle čl.432-N34, 2 rozhodčí, hodnocení jednou známkou z jednoho místa 
     Startovné:   250,- Kč za start
       Floty dle PJS, věcné ceny na 1.-3. místě v celkové hodnotě 1000,-Kč
 
 
ZÁVODY
 
SOUTĚŽ    č.4.    Drezúra stupně „Z“ – úloha DU-A / 2016   
Soutěž je přístupná pro jezdce a koně s licencí
Úloha je čtená, každý účastník si zajistí vlastního čtenáře.
     Hodnocení dle čl.432-N34, 2 rozhodčí, hodnocení jednou známkou z jednoho místa 
    Startovné:   300- Kč za start    
       Floty dle PJS, věcné ceny na 1.-3. místě v celkové hodnotě 1000,-Kč
 
SOUTĚŽ    č.5.    Drezúra stupně „L“ – úloha L0 / 2016    
Soutěž je přístupná pro jezdce a koně s licencí
Úloha je čtená, každý účastník si zajistí vlastního čtenáře.
            Hodnocení dle čl.432-N34, 2 rozhodčí, hodnocení jednou známkou z jednoho místa  Startovné:   300,- Kč za start    
       Floty dle PJS, věcné ceny na 1.-3. místě v celkové hodnotě 1000,-Kč
 
 
 
 
 
SOUTĚŽ    č. 6  .    Drezúra stupně „L“ –úloha DD 2016                                                          
 
Soutěž je přístupná pro jezdce a koně s licencí
Úloha je čtená, každý účastník si zajistí vlastního čtenáře.
Rozhodování dle čl.437, národní úprava N40 – třemi rozhodčími                                      Startovné:   350,- Kč za start                                                                                                     
Floty dle PJS, věcné ceny na 1.-3. místě v celkové hodnotě 1000,-Kč
 
 
SOUTĚŽ   č. 7    Drezúra stupně „S“– úloha JD 2016    jede se zpaměti  
      
Soutěž je přístupná pro jezdce a koně s licencí  
       Rozhodování dle čl.437, národní úprava N39 – třemi rozhodčími
       Startovné 350,- Kč za start                                                                                                                                                                              Floty dle VP čl. 126, peněžité ceny vyplácené penězích (700, 500, 400,)
4.      Soutěže, startovné / ceny
Soutěž číslo 1 – 3      HOBBY     250,-Kč / soutěž
Soutěž číslo 4 – 5                       300,-Kč / soutěž
Soutěž číslo 6 – 7                       350,-Kč / soutěž
 
5.      Technická ustanovení
5.1.   Předpisy
5.1.1.           Závody se řídí platnými Pravidly jezdeckého sportu (PJS), Všeobecnými pravidly (VP),     Veterinárními pravidly a tímto rozpisem závodů.
5.1.2.           Účastníci budou dekorování dle VP čl. 126
5.1.3.           Ceny budou udíleny dle VP čl. 127 a 128
5.1.4.           Námitky a stížnosti v souladu s VP a PJS.
5.1.5.           Sázky nejsou povoleny.
 
5.2.   Veterinární předpisy
5.2.1.    Před vyložením koní je nutno odevzdat příslušné veterinární doklady (průkazy koní), které musí obsahovat doklady platné pro přesun koní dle veterinárních směrnic pro rok 2016.
5.2.2.   Účastníci závodů jsou povinni se řídit pokyny určeného pracovníka – pořadatele a to včetně parkování, vyložení koní do příchodu veterinárního lékaře.
5.2.3.    Kontrolu průkazů a zdravotního stavu koní provede veterinární lékař závodů při příjezdu.
 
 
6.      Obecné informace
 
6.1.   Odpovědnost pořadatele
Pořadatel neručí za úrazy jezdců a koní, jakožto ani za nehody, onemocnění, ztráty předmětů a jejich poškození. Za způsobilost (jezdce i koně) účastnit se příslušné soutěže (tedy i za případné úrazy) je dle VP odst. 118 plně odpovědný přihlašovatel a u dětí do 18ti let jejich zákonný zástupce.
Veškeré náklady spojené s účastí na závodech hradí vysílací složka / přihlašovatel.
 Jezdecký areál je NEKUŘÁCKÝ (mimo parkoviště)
 
6.2.   Informace pro majitele psů
Zákaz vstupu se psy
 
6.3.   Ustájení
Ustájení pořadatel zajišťuje v omezeném počtu
 
 
 
 
 
 
 
 
6.4.   Ubytování, elektrické přípojky
Ubytování pořadatel zajišťuje dle včasné objednávky
 
6.5.   Ostatní služby
Lékařská služba          uvedena v bodě 1.2 (Funkcionáři závodů) tohoto rozpisu
Veterinární služba        zajištěna proti úhradě
Podkovářská služba    zajištěna proti úhradě    (podkovář Marek Fassati mobil 774 811 309)
Občerstvení                  zajištěno v areálu závodiště po celý den
Parkování vozidel        parkoviště v areálu
V areálu je otevřena prodejna jezdeckých potřeb a krmiv
 
 
7.      Partneři závodů:
 
Jezdecké potřeby Equicentrum - Choustníkovo Hradiště
      Jezdecké potřeby Equicentrum - Jaroměř
www.Pegus.cz       krmiva pro koně 
Drezurní závody jsou podporovány   Městem Jaroměř
Drezurní závody jsou podporovány   firmou Saar Gummi
 
Rozpis zpracoval: Miroslav Fassati       Rozpis za OV VčO schválil: Dne 24.8.2016 J. Hupka

© 2004-2011 Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast | All rights reserved! | Site engine by Andrej Ramašeuski