Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast

Závod 24.09.2016

Pořadatel:
MF052 (SJK ŠS Chrudim - Vestec)
Datum konání:
24.09.2016
Místo konání:
ZRUŠENO Vestec

Discipliny:

Skoky:
ZM-L*

Rozpis:

 

!!! ZÁVODY ZRUŠENY !!!

 

Přihláška na závody: http://prihlasky.cjf.cz

 
1.      Základní ustanovení.
1.1.   Základní informace        
1.1.1.
Kategorie závodů:
CSN-C
1.1.2.
Číslo závodů ČJF:
924 F2
1.1.3.
Název závodů:
Podzimní závody
1.1.4.
Pořadatel:
SJK při ŠS Chrudim MF 052
1.1.5.
Datum závodů:
24. 9. 2016
1.1.6.
Místo konání:
Chrudim – Vestec (nové kolbiště)
 
  
1.2.   Funkcionáři závodů:
 
Ředitel závodů:
Ing. Stanislav Valášek
Sekretář závodů:
Iva Kopřivová tel. 725 894 334
Kontaktní osoba:
Jiří Soukup tel. 723 421 036
Hlavní rozhodčí:
Jaroslav Hupka F 0243
Sbor rozhodčích:
Ing.Diana Houdová F1570, Mgr.Martina Malinská F2408,                         Jana Kotvová G2392
 
Stavitel parkurů:
Václav Žižka F 0478
Komisař na opracovišti:
Určí hl.rozhodčí ze sboru rozhodčích
Hlasatel:
Jiří Soukup
Zpracovatel výsledků:
Ing. Jindřich Urban
Lékařská služba:
p.Půlpán – RZ Chrudim
Veterinární služba:
MVDr. Pavel Cykrit
 
 
1.3.   Technické parametry
1.3.1.     Kolbiště:                      pískové 75x45 m
1.3.2.     Opracoviště:               hlinitopísčité 50x50 m
1.3.3.     Opracování:                na ohrazené travnaté ploše
 
 
2.      Přihlášky a časový rozvrh
2.1.   Uzávěrka                                 22. 9. 2016 do 24,00 hod.
 
2.2.   Přihlášky
Dle PJS výhradně přes Online přihláškový systém ČJF: http://prihlasky.cjf.cz
(výjimku mají pouze zahraniční jezdci, kteří se mohou hlásit na kontaktní osobu a hobby závody)
 
2.3.   Prezentace                                               do  9,00 hod          pro soutěže č. 1, 2, 3,
                                                                                  do 12,00 hod.        pro soutěže č. 4, 5.
2.4.   Technická porada                             se nekoná
 
 
 
 
2.5.   Start soutěží                                10,00 soutěž č.1 – v návaznosti soutěze č. 2,3.
                                                                                  13,30 soutěž č.4 – v návaznosti soutěž č.5.
2.6.   Sekretariát závodů                                 věž rozhodčích od 7,30 hod.
 
2.7.   Další důležité informace
 
3.      Přehled jednotlivých soutěží
 
Č.1. skok ZZ           pro všechny koně a jezdce, rozhodování: tab.A čl.238.1.2.
                                  s následným rozeskakováním dle čl. 245.3.
                         Soutěž je zařazena do žebříčku NOVIC CUP
 
       Č.2. skok ZM          pro všechny koně a jezdce, rozhodování: tab.A čl.238.1.2.
                          s následným rozeskakováním dle čl. 245.3..
                          Soutěž je zařazena do žebříčku NOVIC CUP
 
  Č.3. skok Z            pro všechny koně a jezdce, rozhodování: tab.A čl.238.1.2.
                          s následným rozeskakováním dle čl. 245.3.
                          Soutěž je zařazena do žebříčku NOVIC CUP
 
  Č.4. skok ZL          pro všechny koně a jezdce, rozhodování: tab.A čl.238.2.2.
                          s  jedním rozeskakováním na čas.
                          Soutěž je zařazena do žebříčku NOVIC CUP
 
   Č.5. skok L*        pro všechny koně a jezdce, rozhodování: tab.A čl.238.2.2.
                                       s  jedním rozeskakováním na čas
 
4.       Soutěže, startovné a ceny
 
Startovné pro soutěže č.1, 2,  200,- Kč, soutěž č. 3, 250,- Kč, soutěž č.4, 300,- Kč,                                                             soutěž č. 5, 350,- Kč
 
Soutěž č. 1+2       1 – 3 místo věcné ceny v celkové hodnotě 1.500,- Kč /soutěž
Soutěž č.3.           3.000,-Kč (1.000,- 800,- 500,- 400,- 300,- )
Soutěž č.4.           4.000,-Kč (1.200,- 1.000,- 800,- 600,- 400,-)
Soutěž č.5.           6.000,- Kč (2.000,- 1.600,- 1.100,- 800,- 500,-)
 
 
5.      Technická ustanovení
5.1.   Předpisy
5.1.1.           Závody se řídí platnými Pravidly jezdeckého sportu (PJS), Všeobecnými pravidly ČJF (VP), Veterinárními pravidly a tímto rozpisem závodů.
5.1.2.           Účastníci budou dekorování dle VP čl. 126
5.1.3.           Ceny budou udíleny dle VP čl. 127 a 128
5.1.4.           Námitky a stížnosti v souladu s VP a PJS.
5.1.5.           Sázky nejsou povoleny.
 
 
5.2.   Veterinární předpisy
5.2.1.          Před vyložením koní je nutno odevzdat příslušné veterinární doklady (průkazy koní), které musí obsahovat doklady platné pro přesun koní dle veterinárních směrnic pro rok 2016.
5.2.2.          Účastníci závodů jsou povinni se řídit pokyny určeného pracovníka – pořadatele a to včetně vyložení koní do příchodu veterinárního lékaře.
5.2.3.          Kontrolu průkazů koní provede veterinární lékař závodů při příjezdu.
 
 
5.3.   Podmínky účasti, kvalifikace
 
6.      Obecné informace
6.1.   Odpovědnost pořadatele
Pořadatel neručí za úrazy jezdců a koní, jakožto ani za nehody, onemocnění, ztráty předmětů a jejich poškození. Za způsobilost (jezdce i koně) účastnit se příslušné soutěže (tedy i za případné úrazy) je dle VP odst. 118 plně odpovědný přihlašovatel.
Veškeré náklady spojené s účastí na závodech hradí vysílací složka / přihlašovatel.
 
 
 
6.2.   Informace pro majitele psů
Psy je povoleno vodit v areálu pouze na vodítku. Volným pobíháním psů ohrožujete zdraví a život jezdců v kolbišti a opracovišti !
 
6.3.   Ustájení
Ustájení pořadatel nezajišťuje
 
6.4.   Ubytování, elektrické přípojky
Ubytování pořadatel nezajišťuje
 
6.5.   Ostatní služby
Lékařská služba         uvedena v bodě 1.2 (Funkcionáři závodů) tohoto rozpisu
Veterinární služba    zajištěna proti úhradě
Podkovářská služba pořadatel nezajišťuje
Občerstvení               zajištěno v areálu závodiště po celý den
Parkování vozidel     na louce před kolbištěm, upraveno směrovkami
 
7.      Schvalovací doložka
 
Rozpis zpracoval:            Jiří Soukup                 Rozpis za VčO schválil: dne 15.8.2016 J. Hupka
 

© 2004-2011 Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast | All rights reserved! | Site engine by Andrej Ramašeuski