Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast

Závod 01.10.2016 - 02.10.2016

Pořadatel:
MF150 (J K Hřebčín Suchá)
Datum konání:
01.10.2016 - 02.10.2016
Místo konání:
Suchá u Litomyšle

Discipliny:

Skoky:
ZM-S**

Rozpis:

Rozpis jezdeckých závodů      
PODZIMNÍ JEZDECKÉ ZÁVODY A OM VČO Y/M/Ž
                  DRUŽSTVA A PONY           
 
1.      Základní ustanovení.
1.1.   Základní informace
1.1.1.
Kategorie závodů: CSN-C
 
1.1.2.
Číslo závodů ČJF:  Č A01 F1
 
1.1.3.
Pořadatel:              JK Hřebčín Suchá MF 150
 
1.1.4.
Datum závodů:     1. - 2.října 2016
 
1.1.5.
Místo konání:      Jezdecký areál Hřebčín Suchá
 
           
1.2.   Funkcionáři závodů:
Ředitel závodů:
Jiří Skřivan
Sekretář závodů:
Dana Brůnová 732 204 396
Kontaktní osoba:
Jiří Skřivan
Hlavní rozhodčí:
Jaroslav Hupka F0243
Sbor rozhodčích:
Magdalena PeterkováF1181 ,Sylva Fendrychová F1768
Miroslava Skřivanová F0041, Zdeněk Jílek F0091
Stavitel parkurů:
Roman Falta F0368
Komisař na opracovišti:
určí hlavní rozhodčí
Hlasatel:
Magdalena Peterková                           
Zpracovatel výsledků:
Sylva Fendrychová
Lékařská služba:
MUDr. Kristína Novotná
Veterinární služba:
MVDr. Iva Benešová
Podkovářská služba:
Karel Píša
 
1.3.   Technické parametry
1.3.1.     Kolbiště:                      Pískové s geotextilií   65 x 70 m
1.3.2.     Opracoviště:               Pískový povrch 23 x 65          
 
2.      Přihlášky a časový rozvrh
2.1.   Uzávěrka
Sobota 1. října  2016 do 8.00 hod.
Neděle 2. října 2016 do 8.00 hod
 
2.2.   Přihlášky
Jmenovité přihlášky: do 30. září 2016 12 00 hod
Dle PJS výhradně přes Online přihláškový systém ČJF: http://prihlasky.cjf.cz
 
2.3.   Prezentace
prezentace pouze v případě změn, možné i telefonicky D. Brůnová 732 204 396
 
2.4.   Start soutěží 
Začátek soutěže č. 1 sobota 1. října v 9.00 hod., následně další soutěže 2-6
Začátek soutěže č. 7 neděle 2. října v 9.00 hod., následně další soutěže 8-12
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.      Přehled jednotlivých kol soutěží
Sobota 1.října 2016
 
3.1. Soutěž č.1   Parkur s postupnou obtížností do 90 cm
Rozhodování dle PJS čl. 269
Startovné: 250,- Kč
                                  Ceny:     na 1.- 3. místě věcné ceny krmení pro koně Energys v hodnotě 800,-Kč
 
3.2. Soutěž č.2     Parkur stupně „ Z “
Rozhodování dle PJS čl. 298.2.1, na limitovaný čas bez rozeskakování
Startovné: 250,- Kč
                                 Ceny:     na 1.- 3. místě věcné ceny krmení pro koně Energys v hodnotě 800,-Kč
 
3.3. Soutěž č.3   Parkur stupně „ZL“           Mistrovství východočeské oblasti družstva I.kolo +otevřená soutěž
Startují 3 nebo 4 členná oblastní družstva, čtvrtý nejhorší výsledek se do součtu      nezapočítává. Družstva nemusí kopírovat kluby ani okresy. Složení družstva nahlásí jezdci před prvním kolem
                                   Rozhodování dle PJS čl. 238.2.1
Startovné: mistrovská soutěž     0,- Kč
                      otevřená soutěž   300,- Kč
                                  Ceny 3 300,- Kč (1 000, 800, 600, 300, 300, 300)
 
3.4. Soutěž č.4    Parkur stupně „L**“ Mistrovství východočeské oblasti žen+otevřená soutěž
Rozhodování dle PJS čl. 238.2.2 s jedním rozeskakováním
Startovné: mistrovská soutěž     0,- Kč
                 otevřená soutěž   400,- Kč
Příspěvek VčO OM: 6 000,-Kč ( 2 000, 1 600, 1 200, 800, 400)
            Ceny otevřená: 6 800,- Kč ( 2 000, 1 600, 1 200, 800, 400, 400, 400)
 
 3.5 Soutěž č.5    Parkur stupně „S*“ Mistrovství východočeské oblasti mladých jezdců
Rozhodování dle PJS čl. 238.2.2 s jedním rozeskakováním
Startovné : mistrovská soutěž    0,- Kč
Příspěvek VčO OM: 6 000,-Kč (2 000, 1 600, 1 200, 800, 400)
 
3.6. Soutěž č.6   Parkur stupně „S**“ Mistrovství východočeské oblasti seniorů+otevřená soutěž
Rozhodování dle PJS čl. 238.2.2 s jedním rozeskakováním
Startovné : mistrovská soutěž    0,- Kč
                 otevřená soutěž   450,- Kč
            Příspěvek VčO OM: 8 000,-Kč (2 600, 2 100, 1 600, 1 000, 600)
            Ceny otevřená: 8 300,- Kč ( 2 500, 2 000, 1 500, 800, 600, 450, 450)
 
 
Neděle 2.října 2016
 
3.7. Soutež č.7    Pony handicap „ZP“  
                                         Rozhodování dle PJS čl. 298.2.1, na limitovaný čas bez rozeskakování
                                         Startovné : 200,- Kč
                                         Ceny: na 1.- 3. místě věcné ceny krmení pro koně Energys v hodnotě 500,-Kč
 
 
 
 
 
 
 
3.8..Soutěž č.8   Pony handicap „ZP“ Mistrovství východočeské oblasti pony 
                                         Pro jezdce pony děti 8 - 12 let.
                                         Rozhodování dle PJS čl. 238.2.2
                                                       Startovné : 0,- Kč
                                         CenyVčO OM: věcné ceny ve formě poukázek ve výši 1 000, 700, 500,-
 
3.9.Soutěž č.9    Pony handicap „ZLP“ Mistrovství východočeské oblasti pony    
                                          Pro jezdce pony děti 13 - 16 let.
                                          Rozhodování dle PJS čl. 238.2.2
                                                        Startovné : 0,- Kč
                                          Ceny VčO OM: věcné ceny ve formě poukázek ve výši 1 000, 700, 500,-
 
3.10.Soutěž č.10 Parkur stupně „Z“       
                                           Rozhodování dle PJS čl. 298.2.1, na limitovaný čas bez rozeskakování
                                                        Startovné : 300,- Kč
                                                        Ceny: 2 400,- Kč ( 600, 500, 400, 300, 300, 300)
 
3.11. Soutěž č.11 Parkur stupně „ZL“Mistrovství východočeské oblasti družstva II.kolo +otevřená sout
V případě rovnosti součtu bodů družstev  z obou kol na medailových místech jedno rozeskakování na čas. Umístění na ostatních místech dle součtu tr.bodů z obou kol a součtu časů druhého kola. Jezdci otevřené soutěže budou startovat na začátku startovního pole.
Rozhodování dle PJS čl. 238.2.1
Startovné: mistrovská soutěž     0,- Kč
                      otevřená soutěž   300,- Kč
 Příspěvek VčO OM: 6 000,-Kč (3 000, 2 000, 1 000,)
                                   Ceny 3 300,- Kč (1 000, 800, 600, 300, 300, 300)
                                       
3.12. Soutěž č.12  Parkur stupně „L*“
                                            Rozhodování PJS čl.238.2.2 s jedním rozeskakováním
                                            Startovné : 350,-Kč                  
                                                         Ceny otevřená: 5 450,- Kč( 1 600, 1 300, 1 000, 800, 400, 350)
                     
4.      Technická ustanovení
4.1.   Předpisy
4.1.1.           Závody se řídí platnými Pravidly jezdeckého sportu (PJS), Všeobecnými pravidly (VP), Veterinárními pravidly, STP a tímto rozpisem závodů.
4.1.2.           Účastníci budou dekorování dle VP čl. 126
4.1.3.           Ceny budou udíleny dle VP čl. 127 a 128
4.1.4.           Námitky a stížnosti v souladu s VP a PJS.
4.1.5.           Sázky nejsou povoleny.
4.2.   Veterinární předpisy
4.2.1.          Před vyložením koní je nutno odevzdat příslušné veterinární doklady (průkazy koní), které musí obsahovat doklady platné pro přesun koní dle veterinárních směrnic pro rok 2016.
4.2.2.          Účastníci závodů jsou povinni se řídit pokyny určeného pracovníka – pořadatele a to včetně vyložení koní do příchodu veterinárního lékaře.
4.2.3.          Kontrolu průkazů koní provede veterinární lékař závodů při příjezdu.
 
 
 
 
 
 
4.3.   Podmínky účasti, kvalifikace
Platná licence ČJF.
 
5.      Obecné informace
5.1.   Odpovědnost pořadatele
Pořadatel neručí za úrazy jezdců a koní, jakožto ani za nehody, onemocnění, ztráty předmětů a jejich poškození. Za způsobilost (jezdce i koně) účastnit se příslušné soutěže (tedy i za případné úrazy) je dle VP odst. 118 plně odpovědný přihlašovatel a u dětí do 18ti let jejich zákonný zástupce.
Veškeré náklady spojené s účastí na závodech hradí vysílací složka / přihlašovatel.
 
5.2.   Informace pro majitele psů
Psy je povoleno vodit v areálu pouze na vodítku. Volným pobíháním psů ohrožujete zdraví a život jezdců v kolbišti a opracovišti !
 
5.3.   Ustájení
podestýlka, seno  500 Kč/box/ započatý den
 
5.4.   Ostatní služby
Lékařská služba         uvedena v bodě 1.2 (Funkcionáři závodů)
Veterinární služba    zajištěna proti úhradě
Podkovářská služba zajištěna proti úhradě
Občerstvení               zajištěno v areálu závodiště po celý den
Parkování vozidel     vyhrazené parkoviště
 
Rozpis zpracoval:                                    Rozpis za OV VčO schválil: dne 28.08.2016 J. Hupka
 
 

© 2004-2011 Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast | All rights reserved! | Site engine by Andrej Ramašeuski