Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast

Závod 14.10.2016 - 15.10.2016

Pořadatel:
MF153 (Jezdecký spolek Kolesa)
Datum konání:
14.10.2016 - 15.10.2016
Místo konání:
Kolesa

Discipliny:

Vytrvalost:
Z-S

Rozpis:

Přihláška na závody: http://prihlasky.cjf.cz
 
1.      Základní ustanovení.
1.1.   Základní informace      
1.1.1.
Kategorie závodů:
CEN
1.1.2.
Číslo závodů ČJF:
A14F8
1.1.3.
Název závodů:
Podzimní vytrvalost Kolesa
1.1.4.
Pořadatel:
JS Kolesa o.s MF 153
1.1.5.
Spolupoř. subjekt:
Stáj Vasury MF 135
1.1.6.
Datum závodů:
14.-15.10.2016
1.1.7.
Místo konání:
Dostihové závodiště Kolesa
  
1.2.   Funkcionáři závodů:
 
Ředitel závodů:
Sůrová Pavlína, tel.602 55 45 99
Sekretář závodů:
Deverová Jiřina,tel.722 94 47 74
Kontaktní osoba:
Sůrová Pavlína, tel.602 55 45 99
Hlavní rozhodčí:
Ing.Miřátská Kristýna PhD.(A0704)
Sbor rozhodčích:
Palečková Jana(D0157),Ing.Paleček Jan(D0158), Matoušková Ilona(F0576)  
Předseda vet.komise:
MVDr. Petr Jahn                                                                                                                                                                                                        
Sbor veterinární komise:
Technický delegát:                                                                 
Mag. med. vet. Ines Králová, MVDr.Mojmír Dvořák
Novotná Marina(A0918)
Autor tratě :
Sůrová Pavlína (F0565)
Časoměřiči:
Šmerdová Hana, Charouzová Anežka, Svobodová Nikola, Matoušková Markéta, Strakošová Sára, Novotná Sylvie
Zpracovatel výsledků:
Ing.Kristýna Miřátská, PhD.
Lékařská služba:
MUDr. Brož Tomáš
Veterinární služba:
MVDr. Bartúnková Hana
Podkovář:
Kysilka Karel, tel. 608 615 165 proti úhradě

1.3.   Technické parametry
1.3.1.     Terén :                        travnato- písčité polní a lesní cesty, místy silnice(včetně přechodu)  
1.3.2.     Převýšení:                   0
1.3.3.     Obtížnost terénu:       1A
 
 
2.      Přihlášky a časový rozvrh:
2.1.   Uzávěrka:
2.2.    jmenovité přihlášky : nejpozději do 7.10.2016
              
Přihlášky
Dle PJS výhradně přes Online přihláškový systém ČJF: http://prihlasky.cjf.cz
(výjimku mají pouze zahraniční jezdci, kteří se mohou hlásit na kontaktní osobu a hobby závody)
Hobby závody hlásit na email: vasury@tiscali.cz
 
 
 
2.3.   Prezentace: 14. 10. 2016 od 13.00 – 17.00 hod.
 
2.4.   Technická porada: 14.10.2016 od 17.30 hod.
 
2.5.   Start soutěží: viz. Tab.bod 3.
 
2.6.   Závěrečná vet.prohlídka: do 30 min. od projetí cílem
 
2.7.   Vyhlášení: cca 18.30hod. (dle příjezdu posledních jezdců)   
 
2.8.   Vstupní vet. kontrola:
V pátek 14.10.2016 od 14.00 – 17.00 pro Hobby ZM, Z, L, S
V sobotu 15.10.2016 od 8.00 – 9.00 pro Hobby ZM
 
2.9.   Další důležité informace :
       Jezdci v hobby soutěžích se musí prokázat platným členským průkazem ČJF pro rok 2016.         
 
                                                                                                                                                                
3.      Přehled jednotlivých soutěží:
 
Soutěž
Délka etapy
Povinná přestávka
Povinné RE
Minimální rychlost závodu
Čas 16km/h (minuty) *
Čas 12km/h  (minuty)
Maximální limit (minuty)
Start
Uzávěrka vet gate
ZM hobby
20
40
 
10
75
100
120
10:00
12:00
Z
20
20
40
 
10
150
200
240
9:30
14:40
L
20
20
20
40
40
 
10
225
300
360
9:00
16:50
S
20
20
20
20
40
40
50
 
 
RE
12
300
400
400
8:00
17:20
* - maximální rychlost pro hobby a u Z a L pro kategorie A a B
 
4.      Soutěže, startovné / zápisné a ceny
 
Soutěž
Floty
Věcné *
Peněžité
Poháry
Startovné
Poznámka
ZM Hobby
Dle VP čl. 126
1.-5. místo
Ne   
1.místo
500,-
 
Z
Dle VP čl. 126
1.-5. místo
Ne
1.místo
500,-
Oblastní mistrovství
Juniorů
L
Dle VP čl. 126
1.-5.
místo
Ne
1.místo
600,-
 
S
Dle VP čl. 126
1.-5.
místo
Ne
1.místo
1.000,-
Cena kondice
1.000,-Kč
*věcné ceny v minimální hodnotě 1.000,-Kč pro soutěž
Ceny věnované VčO pro OM Juniorů poukázky v hodnotě 2 200,-Kč ( 1 000,- 700,- 500,- )
 
5.      Technická ustanovení
            Podmínky účasti, kvalifikace
 
Soutěž
Min. věk koně
Min. věk jezdce
Váha
Způsob startu
Hobby ZM
4
12
Ne
Hromadně
Z
5
12
Ne
Hromadně
L
5
14
Ne
Hromadně
S
6
14
Ne
Hromadně
     
 Hodnocení Hobby ZM:
O umístění rozhoduje čas vstupu do veterinární kontroly (VK). Jestliže soutěžící absolvuje trasu rychlostí 12 až 16 km/h, není k času vstupu do veterinární kontroly připočtena žádná penalizace.
Jestliže soutěžící absolvuje trasu rychlostí 8 až 11,99 km/h je k času vstupu do veterinární kontroly připočtena penalizace 10 min. Rozhoduje čas vstupu do VK.
Pokud soutěžící absolvuje trasu rychlostí vyšší nežli 16 km/h, je diskvalifikován.
 
5.1.Předpisy
5.1.1.      Závody se řídí platnými Pravidly jezdeckého sportu (PJS), Všeobecnými pravidly (VP),                                                                                            Veterinárními pravidly a tímto rozpisem závodů.
5.1.2.      Účastníci budou dekorování dle VP čl. 126
5.1.3.      Ceny budou udíleny dle VP čl. 127 a 128
5.1.4.      Námitky a stížnosti v souladu s VP a PJS.
5.1.5.      Sázky nejsou povoleny.
 
                       Veterinární předpisy
5.1.1.      Před vyložením koní je nutno odevzdat příslušné veterinární doklady (průkazy koní), které musí obsahovat doklady platné pro přesun koní dle veterinárních směrnic pro rok 2016.
5.1.2.      Účastníci závodů jsou povinni se řídit pokyny určeného pracovníka – pořadatele a to včetně vyložení koní do příchodu veterinárního lékaře.
5.1.3.      Kontrolu průkazů a zdravotního stavu koní provede veterinární lékař závodů při příjezdu.
 
 
6.   Obecné informace
 
6.1.   Odpovědnost pořadatele
Pořadatel neručí za úrazy jezdců a koní, jakožto ani za nehody, onemocnění, ztráty předmětů a jejich poškození. Za způsobilost (jezdce i koně) účastnit se příslušné soutěže (tedy i za případné úrazy) je dle VP odst. 118 plně odpovědný přihlašovatel.
Veškeré náklady spojené s účastí na závodech hradí vysílací složka / přihlašovatel.
 
6.2.   Informace pro majitelé psů:    
Psy je povoleno vodit v areálu pouze na vodítku. Volným pobíháním psů ohrožujete zdraví a život jezdců v kolbišti a na opracovišti! Pořadatel si vyhrazuje právo při porušení tohoto ustanovení pokutovat majitele psa částkou 500,- Kč.
 
 
 
7.      Ustájení
  Ustájení zajišťuje pořadatel na základě závazné přihlášky a zaplacení.
        Uzávěrka objednání ustájení : zároveň s přihláškou 7.10.2016.
               Cena ustájení činí 1.000,-Kč/kůň a pobyt. Boxy budou otevřeny od 14.10. – 16.10.2016
Objednávka boxů včetně úhrady do 7.10.2016!!! Boxy budou rezervovány, jen pokud budou předem zaplaceny na účet: 1200614319/0800 jako VS uveďte číslo licence koně pro kterého bude box zaplacen. U hobby soutěže uveďte jméno koně do zprávy.
               Vlastní ohrádka 400,-Kč/kůň.   Seno, podestýlka v ceně ustájení.
 
 
 
8.      Ubytování, elektrické přípojky
Ubytování na základě přihlášky nebo na tel. 724 969 544
        Elektrická přípojka se hradí při prezentaci. Cena 200,-Kč
 
9.      Ostatní služby
Lékařská služba         MUDr. Brož Tomáš
Veterinární služba    MVDr.Bartúnková Hana
Podkovářská služba Kysilka Karel - proti úhradě
Občerstvení               zajištěno v areálu závodiště po celý den
              Parkování vozidel  v hospodářském dvoře
 
 
Schvalovací doložka
 
Rozpis zpracoval:           
Sůrová Pavlína                                                                           Rozpis za OV ČJF schválil:
 

© 2004-2011 Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast | All rights reserved! | Site engine by Andrej Ramašeuski