Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast

Závod 13.10.2016 - 15.10.2016

Pořadatel:
MF037 (TJ Equus Kinsky)
Datum konání:
13.10.2016 - 15.10.2016
Místo konání:
Hradišťko u Sadské

Discipliny:

Skoky:
ZM-S**

Rozpis:

      Skokové závody
      „ Podzimní cena “
 
 
14. - 16. října   2016    Hradištko
 
ROZPIS JEZDECKÝCH   SKOKOVÝCH   ZÁVODŮ
 
 
Základní údaje
 
Kategorie závodů:
CSN-B
Číslo závodů:
930F1
Pořadatel:           
TJ   Equus Kinsky
Datum konání :
14. – 16. října   2016
Místo konání:    
Areál Jezdecké školy  Equus Kinsky - Hradištko u Sadské
 
 
 
Funkcionáři závodů
 
Ředitel závodů              
Petr Půlpán ml.
Sekretářka závodů               
Libuše Půlpánová
Kontaktní osoba
Libuše Půlpánová 776 057 706
Hlavní rozhodčí
Ing. Marcela Šímová D0134
Rozhodčí
Jiří Stříbrský  B1166,Ing. Jiří Gotvald B0483, Šárka Kitnerová B0249,Ing. Michal Novotný B0470,
Komisař na opracovišti
určí hlavní rozhodčí ze sboru rozhodčích
Zpracování výsledků
Petr Půlpán ml.
Stavitel parkurů
Ing. Jan Šíma D0129
Ozvučení
Miroslav Huk
Hlasatel
Michael Beneš, Aleš Suchánek
Zdravotní služba
Dana Švejdová
Veterinární služba
MVDr. Alena Černá
Podkovářská služba
Kastner Martin
 
 
 
 
Technické parametry
 
 
 
Kolbiště:            
venkovní kolbiště 50 x 90 m, povrch písčitý s geotextilií, v případě nepříznivého počasí hala 29 x 60 m, povrch písčitý- hipotex
Opracoviště:      
venkovní 50 x 50 m, povrch písčitý s geotextilií, hala 22x 50 m, povrch písčitý – hipotex,
 
 
 
 
Přihlášky a časový rozvrh
 
Uzávěrka jmenovitých přihlášek:    středa 12. 10. 2016 ( do 24.00 hod. )
Pořadatel si vyhrazuje právo omezení počtu startujících v soutěžích.
 
Přihlášky
Přihlášky zasílejte prostřednictvím webu ČJF:prihlasky.cjf.cz
Ve výjimečných případech jmenovité přihlášky(včetně čísel licencí, telefonního kontaktu)
zasílejte na adresu :   js@equus-kinsky.cz
 
Prezence mailem je možná:
-           ve čtvrtek 13. 10. po celý den , maximálně do 22.00 hod.
-           v pátek 14. 10. po celý den , maximálně do 22.00 hod.
 
Prezentovat telefonem je možné pouze: 
-              ve čtvrtek   13. 10. od   16.00 - do   22.00   hod. na pátek    776 057 706 , (724 026 464)
-              v pátek         14. 10. od   16.00 - do   22.00   hod. na sobotu 776 057 706 , (724 026 464)
-              v sobotu      15. 10. od   14.00 - do   19.00   hod. na neděli    776 057 706
 
Prosíme startující, aby všechny nezbytně nutné změny ve startovních listinách prováděli dostatečně včas. Buďte ohleduplní k ostatním startujícím, s pozdními změnami se mění každá startovní listina a vzniká zmatek!
 
Předběžný časový harmonogram závodů
 
pátek    14. 10. 2016      12:00 hod. začátek soutěže č. 1, následuje soutěž č. 2 a 3
sobota 15. 10. 2016       8:00 hod. začátek soutěže č. 4, následují soutěže č. 5, 6 a 7
neděle 16. 10. 2016       9:00 hod. začátek soutěže č. 8, následují soutěže č. 9, 10 a 11
 
 
Sekretariát závodů
pracuje 14. - 16. 10.  od 7 hod– do 1 hod po ukončení soutěží na věži rozhodčích
 
 
 
SOUTĚŽE : Čtěte prosím pozorně, kdy je prezence do soutěží !!
 
Pátek 14. 10. 2016
 
č. 1.
Skoková soutěž do 80 cm  
Hobby soutěž, přístupná pro všechny jezdce a koně bez omezení. Jezdci i koně nemusí mít licenci, ale jezdci musí být členy ČJF. 
Rozhodování dle PJS, tab. A, čl. 298.2.1. – na limitovaný čas 
Startovné: 300,- Kč.
Ceny: vítěz a umístění budou dekorování floty dle VP čl. 126 a na prvních třech místech poháry.
 
 
č. 2.
Skoková soutěž „ZM“  
Hobby soutěž, přístupná pro všechny jezdce a koně bez omezení. Jezdci i koně nemusí mít licenci, ale jezdci musí být členy ČJF.
Rozhodování dle PJS tab. A, čl. 298.2.1. – na limitovaný čas
Startovné: 300,- Kč.
Ceny: Vítěz a umístění budou dekorováni floty dle VP čl.126 a na prvních třech místech poháry.
 
č. 3.
Skoková soutěž „Z“  
Hobby soutěž, přístupná pro všechny jezdce a koně bez omezení. Jezdci i koně nemusí mít licenci, ale jezdci musí být členy ČJF.
Rozhodování dle PJS tab. A, čl. 238.2.2, návazné rozeskakování čl. 298.2.4
Startovné: 300,- Kč.
Ceny: Vítěz a umístění budou dekorováni floty dle VP čl.126 a na prvních třech místech poháry.
 
 
 
Sobota 15. 10. 2016
 
č. 4.
Skoková soutěž „Z“  
Soutěž je přístupná pro všechny koně a jezdce.
Rozhodování dle PJS tab. A, čl. 298.2.1. – na limitovaný čas
Startovné: 300,- Kč.
Ceny: věcné ceny v hodnotě 3.000,-Kč pro 1. až 5. místo věnuje firma Jezdecké potřeby Libich
 
č. 5.
Skoková soutěž „ZL“ 
Soutěž je přístupná pro všechny koně a jezdce. 
Rozhodování dle PJS tab. A, čl. 238.2.2., návazné rozeskakování čl. 298.2.4.
Startovné: 300,- Kč.
Ceny: věcné ceny v hodnotě 3.000,-Kč pro 1. až 5. místo věnuje Th horse
 
 
č. 6.
Skoková soutěž 115/120 
Soutěž je přístupná pro všechny koně a jezdce.
Rozhodování dle PJS, tab. A, čl. 274.5.3 – dvoufázové skákání 
Startovné: 300,- Kč
Ceny: 2.800,-Kč pro 1. až 5. místo (900, 700, 500, 400, 300)
 
č. 7.
Skoková soutěž S* 
Soutěž je přístupná pro všechny koně a jezdce.
Rozhodování dle PJS, tab. A čl. 238.2.2. – v případě rovnosti bodů na prvním místě jedno rozeskakování na čas
Startovné: 350,- Kč
Ceny: 4.000,-Kč pro 1. až 5. místo (1.200 – 1.000 - 800 – 600 – 400)
 
Neděle 16. 10. 2016
 
č. 8.
Stupňovaná obtížnost do 120 cm                                                                     
Soutěž je přístupná pro všechny koně a jezdce.
Rozhodování dle PJS čl. 269, rozhodují body a čas. 8 překážek se žolíkem.
Startovné: 300,- Kč
Ceny: 2.800,-Kč pro 1. až 5. místo (900, 700, 500, 400, 300)
 
č. 9.
Skoková soutěž L**  
Soutěž je přístupná pro všechny koně a jezdce.
Rozhodování dle PJS, tab. A čl. 238.2.1., bez rozeskakování, rozhodují body a čas
Startovné: 350,- Kč
Ceny:  4.000,-Kč pro 1. až 5. místo (1.200 – 1.000 – 800 – 600 – 400)
 
č. 10.
Skoková soutěž S** 
Soutěž je přístupná pro všechny koně a jezdce.
Rozhodování dle PJS, tab. A, čl. 238.2.1., bez rozeskakování, rozhodují body a čas  
Startovné: 400,- Kč
Ceny: 6.000,-Kč pro 1. až 5. místo (2.000 - 1.600 - 1.200 – 800 – 400)
 
č. 11.
Skoková soutěž ST*
Soutěž je přístupná pro všechny koně a jezdce.
Rozhodování dle PJS tab. A, čl. 238.2.2. – v případě rovnosti bodů na prvním místě jedno rozeskakování na čas
Startovné: 400,- Kč 
Ceny: 8.000,-Kč pro 1. až 5. místo (2.500 - 2.000 – 1.600 – 1.200 – 700)
 
 
 
 
Technické ustanovení
Předpisy
Závody se řídí platnými Pravidly jezdeckého sportu (PJS), Všeobecnými pravidly ČJF (VP), Veterinárními pravidly a tímto rozpisem závodů.
Účastníci budou dekorování dle VP čl. 126
Ceny budou udíleny dle VP čl. 127 a 128
Námitky a stížnosti v souladu s VP a PJS.
Sázky nejsou povoleny.
 
Veterinární předpisy
Před vyložením koní je nutno odevzdat příslušné veterinární doklady (průkazy koní), které musí obsahovat doklady platné pro přesun koní dle veterinárních směrnic pro rok 2016.
Účastníci závodů jsou povinni se řídit pokyny určeného pracovníka – pořadatele a to včetně vyložení koní do příchodu veterinárního lékaře.
Kontrolu průkazů koní provede veterinární lékař závodů při příjezdu.
 
 
Obecné informace
Odpovědnost pořadatele
Pořadatel neručí za úrazy jezdců a koní, jakožto ani za nehody, onemocnění, ztráty předmětů a jejich poškození. Za způsobilost (jezdce i koně) účastnit se příslušné soutěže (tedy i za případné úrazy) je dle VP odst. 118 plně odpovědný přihlašovatel.
Veškeré náklady spojené s účastí na závodech hradí vysílací složka / přihlašovatel.
 
 
Jak na závody nejrychleji dojedete
Popis cesty i s mapkou najdete na internetových stránkách : www.equus-kinsky.cz
 
 
Podmínky účasti při závodech
Platné licence jezdců a koní.
Prezentace provedená dle časového rozvrhu.
Ustájení - objednání přes on-line systém ČJF nebo najs@equus-kinsky.cz , 776 057 706
Možnost ustájení v turnajových boxech:
Cena za box za každý započatý den ustájení: 500,- Kč se slámou na podestlání a senem.
Bonus - při vyčištění boxu bude vráceno 100,- Kč/den. Ceny jsou uvedeny bez DPH.
 
 
Ubytování – objednání na js@equus-kinsky.cz , L.Půlpánová 776 057 706
Možnost ubytování pro jezdce a doprovod v penzionu Caesar přímo v areálu.
Cena za ubytování (dle kategorie) 250 - 350,- Kč / noc + 15 % DPH, jedna noc o 100,- Kč dražší.
Elektrické připojení karavanu/kamionu - 200,- Kč/den.
 
 
Poskytované služby
Podkovářská služba a veterinární služba za úhradu vykonaných úkonů.
 
 
Správní poplatky
Veškeré změny po potvrzení přijetí přihlášky za poplatek 100,-Kč
 
 
 
Za pořadatele: Petr Půlpán                           Rozpis schválil za OV VčO: dne 14.09.2016 J. Hupka                                                                                 
 

© 2004-2011 Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast | All rights reserved! | Site engine by Andrej Ramašeuski