Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast

Závod 28.09.2016

Pořadatel:
MF153 (Jezdecký spolek Kolesa)
Datum konání:
28.09.2016
Místo konání:
!!! Změněno na hobby soutěž !!! Kolesa

Discipliny:

Drezura:
Z-S

Rozpis:

 

Vzhledek k malému počtu přihlášených se závody uskuteční jako hobby soutěž. Jednotné startovné 150,-Kč. Jeden rozhodčí - paní Ilona Matoušková. Začátek ve 13,00 hod.

 

Přihláška na závody: http://prihlasky.cjf.cz

 
1.      Základní ustanovení.
1.1.   Základní informace      
1.1.1.
Kategorie závodů:
CDN-C
1.1.2.
Číslo závodů ČJF:
928F1
1.1.3.
Název závodů:
Drezura Kolesa
1.1.4.
Pořadatel:
JS Kolesa o.s MF 153
1.1.5.
Spolupoř. subjekt:
Stáj Vasury MF 135
1.1.6.
Datum závodů:
28. 09. 2016
1.1.7.
Místo konání:
Dostihové závodiště Kolesac
 
  
1.2.   Funkcionáři závodů:
 
Ředitel závodů:
Sůrová Pavlína, tel.602 55 45 99 …
Sekretář závodů:
Deverová Jiřina,tel.722 94 47 74…
Kontaktní osoba:
Sůrová Pavlína, tel.602 55 45 99…
Hlavní rozhodčí:
Tvarůžek Jan(F0485)
Sbor rozhodčích:
Haškovcová Jaroslava(D1058), Loudová Pavla(B0549), Matoušková Ilona(F0576),MUDr.Létal Lukáš(G1066)
Komisař na opracovišti:
Určí sbor rozhodčí
Hlasatel:
Deverová Jiřina
Zpracovatel výsledků:
Kosařová Jana…
Lékařská služba:
Nemocnice Pardubice, MUDr.Brož Tomáš…
Veterinární služba:
MVDr. Musílková Kateřina, tel.607 873 750…
Podkovář:
Kysilka Karel, tel. 608 615 165…
 
 
1.3.   Technické parametry
1.3.1.     Kolbiště:                      písčité…drezurní obdélník 20x40m, 20x60m
1.3.2.     Opracoviště:               travnato-písčité…
1.3.3.     Opracování:                travnato-písčité…
 
 
2.      Přihlášky a časový rozvrh
2.1.   Uzávěrka            24.09.2016 do 23.00hod.
              
 
2.2.   Přihlášky
Dle PJS výhradně přes Online přihláškový systém ČJF: http://prihlasky.cjf.cz
(výjimku mají pouze zahraniční jezdci, kteří se mohou hlásit na kontaktní osobu a hobby závody)
Hobby závody hlásit na email: vasury@tiscali.cz
 
 
 
 
2.3.   Prezentace27. 09. 2016 od 17.0020.00 hod.na tel.602 55 45 99
 
2.4.   Technická porada : se nekonná
 
2.5.   Start soutěží (zkoušek) : začátek soutěží 28.9. od 8.30hod. soutěží č.1. Přesný čas jednotlivých soutěží a jejich pořadí bude upřesněno po prezentaci. 27.09.2016 na web.www.cjf-vco.cz, www.vasury.cz   
 
2.6.   Sekretariát závodů : v restauraci 28.9.2016 od 7.30 hod. do 19.00hod.
 
2.7.   Další důležité informace :
       Každý účastník závodů bude mít svoji sadu identifikačních čísel na koně!!! 
                                                                                                                                                                                                                
 
3.      Přehled jednotlivých kol soutěží: soutěže jsou jednokolové
1.)    Soutěž v paradrezuře Team Test
          Soutěž je otevřená pro paradrezurní jezdce všech skupin/Gradu.
          Paradrezurní úlohy platné pro rok 2016. Úlohy jsou čtené.
          Rozhodují 2 rozhodčí z jednoho místa. Obdelník 20x40m
          Vyhodnocení pořadí v jednotlivých odděleních dle dosažených procent.
          V přihlášce nutno uvést úlohu, které klasif. skupiny jezdec pojede.   
  
2.)    Hobby drezura Z1/2016
         Soutěž pro koně a jezdce s licencí i bez licence.
         Úloha je čtená, každý účastník si zajistí svého čtenáře.
         Rozhodování N34-2 rozhodčí z jednoho místa.
 
3.)    Pony drezura P4/2016
          Soutěž je přístupná pro jezdce na pony.
          Úloha je čtená, každý účastník si zajistí svého čtenáře.
          Rozhodování N34-2 rozhodčí z jednoho místa.
 
4.)    Drezurní úloha DU-A/2016
          Soutěž je přístupná pro koně a jezdce s licencí.
          Úloha se jede z paměti.
          Rozhodování N34-2 rozhodčí z jednoho místa.
 
5.)    Drezurní úloha DD/2016
         Soutěž je přístupná pro koně a jezdce s licencí.
         Úloha se jede z paměti.
         Rozhodování N40-3 rozhodčí ze tří míst
 
6.)    Drezurní úloha JU/2016
         Soutěž je přístupná pro koně a jezdce s licencí.
         Úloha se jede z paměti.
         Rozhodování N40-3 rozhodčí ze tří míst.
   
 
4.      Soutěže, startovné / zápisné a ceny
Soutěž
Floty
Věcné
Peněžité
Poháry
Startovné
Poznámka
1.     para
Ano
1-3.místo
Ne   
1-místo
Se neplatí
Cena pro nejlépe upraveného koně
2.     Z-hobby
Ano
1-3.místo
Ne
1-místo
300
Cena pro nejlépe upraveného koně
3.     P4
Ano
1-3.místo
Ne
1.-místo
300
Cena pro nejlépe upraveného koně
4.     DU/A
Ano
1-3.místo
Ne
1.-místo
300
 
5.     DD
Ano
1-3.místo
Ne   
1.-místo
300
 
6.     JU
Ano
Ne
Ano   
 
350
3050/900-750-600-450-350,-
*nejlépe upraveného koně vybere sponzor závodů
*věcné ceny v celková hodnotě 1.000,- Kč v soutěži
       
5.      Technická ustanovení
5.1.   Předpisy
5.1.1.           Závody se řídí platnými Pravidly jezdeckého sportu (PJS), Všeobecnými pravidly ČJF (VP), Veterinárními pravidly, STP a tímto rozpisem závodů.
5.1.2.           Účastníci budou dekorování dle VP čl. 126
5.1.3.           Ceny budou udíleny dle VP čl. 127 a 128
5.1.4.           Námitky a stížnosti v souladu s VP a PJS.
5.1.5.           Sázky nejsou povoleny.
 
5.2.   Veterinární předpisy
5.2.1.          Před vyložením koní je nutno odevzdat příslušné veterinární doklady (průkazy koní), které musí obsahovat doklady platné pro přesun koní dle veterinárních směrnic pro příslušný rok 2016.
5.2.2.          Účastníci závodů jsou povinni se řídit pokyny určeného pracovníka – pořadatele a to včetně vyložení koní do příchodu veterinárního lékaře.
5.2.3.          Kontrolu průkazů a zdravotního stavu koní provede veterinární lékař závodů při příjezdu.
 
5.3.       Podmínky účasti, kvalifikace
Hobby soutěž pro jezdce a koně s licencí i bez licence. Jezdci bez licence musí mít platné členství v ČJF pro rok 2016.
 
6.      Obecné informace
6.1.   Odpovědnost pořadatele
Pořadatel neručí za úrazy jezdců a koní, jakožto ani za nehody, onemocnění, ztráty předmětů a jejich poškození. Za způsobilost (jezdce i koně) účastnit se příslušné soutěže (tedy i za případné úrazy) je dle VP odst. 118 plně odpovědný přihlašovatel.
Veškeré náklady spojené s účastí na závodech hradí vysílací složka / přihlašovatel.
 
6.2.      Informace pro majitelé psů:    
Psy je povoleno vodit v areálu pouze na vodítku. Volným pobíháním psů ohrožujete zdraví a život jezdců v kolbišti a opracovišti! Pořadatel si vyhrazuje právo při porušení tohoto ustanovení pokutovat majitele psa částkou 500,- Kč.
 
6.3.   Ustájení
Ustájení: uzávěrka objednání ustájení : zároveň s přihláškou 24.09.2016.
Cena ustájení činí 250,-Kč/kůň a den. Boxy budou otevřeny od 27.09.2016 – 28.09.2016     Ustájení zajišťuje pořadatel na základě závazné přihlášky.
 
6.4.   Ubytování, elektrické přípojky
Ubytování na základě přihlášky nebo na tel. 724 969 544
        Elektrická přípojka se hradí při prezentaci. Cena 200,-Kč
 
6.5.   Ostatní služby
Lékařská služba         NemocnicePardubice, MUDr.Brož Tomáš
Veterinární služba    MVDr. Musílková Kateřina - proti úhradě
Podkovářská služba Kysilka Karel - proti úhradě
Občerstvení               zajištěno v areálu závodiště po celý den
Parkování vozidel     v hospodářském dvoře
 
7.      Partneři závodů :   Jezdecké potřeby Kalenda
 
8.      Schvalovací doložka
 
Rozpis zpracoval:           
Sůrová Pavlína                           Rozpis za OV VčO schválil: dne 22.8.2016 J. Hupka
 

© 2004-2011 Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast | All rights reserved! | Site engine by Andrej Ramašeuski