Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast

Závod 26.03.2005 - 27.03.2005

Pořadatel:
MF060 (TJ Krakonoš Trutnov)
Datum konání:
26.03.2005 - 27.03.2005
Místo konání:
Nová Amerika

Discipliny:

Skoky:
Z-S

Rozpis:

Rozpis jezdeckých závodů 327F2
Velikonoční halové závody

1.1. Pořadatel : JK Nová Amerika a TJ Krakonoš Trutnov
1.2. Datum konání : 26.-27.3. 2005
1.3. Místo konání : jezdecký areál Nová Amerika
1.4. Kolbiště : jezdecká hala 30 x 60 m
1.5. Opracoviště : písek 60 x 70 m
1.6. Funkcionáři závodů :
• ředitel : Ivan Černoch
• hlavní rozhodčí : Antonín Jeřábek
• rozhodčí : Mgr. Svatava Juhazsová
• rozhodčí : Jiří Káva
• autor parkurů : Alek Pejos
• tech. delegát : Luděk Horký
• správce opracoviště : Jindřich Šolc
• hlasatel : Milada Barešová

Technické údaje:

2.1. Předpisy: PJS, skoková pravidla a tento rozpis
2.2. Soutěže:
č.1. Soutěž ve skoku stupně "Z"
Rozhodování podle stupnice A článek 238.1.2.Soutěž ne na čas, ale se stanoveným časem. V případě stejného počtu trestných bodů na prvním místě jedno rozeskakování na čas. Soutěž je přístupná pro všechny jezdce a koně.

č.2. Soutěž ve skoku stupně "ZL"
Rozhodování podle stupnice A článek 238.2.2. Základní parkur rozhodují body a čas. V případě stejného počtu trestných bodů na prvním místě jedno rozeskakování na čas. Soutěž je přístupná pro všechny jezdce a koně.

č.3. Soutěž ve skoku stupně "L*"
Rozhodování podle stupnice A článek 238.2.2. Základní parkur rozhodují body a čas. V případě stejného počtu trestných bodů na prvním místě jedno rozeskakování na čas. Soutěž je přístupná pro všechny jezdce a koně.

č.4. Soutěž se stupňovanou obtížností do 110 cm
Rozhodování podle stupnice A článek 269, osm překážek bez kombinace na čas se žolíkem.

č.5 Soutěž ve skoku stupně "L*"
Rozhodování podle stupnice A článek 238.2.2. Základní parkur rozhodují body a čas. V případě stejného počtu trestných bodů na prvním místě jedno rozeskakování na čas. Soutěž je přístupná pro všechny jezdce a koně.
č.6 Soutěž ve skoku stupně "S*"
Rozhodování podle stupnice A článek 238.2.2. Základní parkur rozhodují body a čas. V případě stejného počtu trestných bodů na prvním místě jedno rozeskakování na čas. Soutěž je přístupná pro všechny jezdce a koně.

2.3. Předběžný časový rozvrh závodů:
sobota 26.3.2005 ukončení prezentace v 9:00 h, začátek soutěží č.1, v 10:00 h a následně soutěže č. 2,3.
neděle 27.3.2005 ukončení prezentace v 9:00 h, začátek soutěží č.4, v 10:00 h a následně soutěže č. 5,6.

Časový program soutěží bude upraven a upřesněn podle počtu přihlášek do jednotlivých soutěží. Případné změny budou oznámeny při prezentaci.

3.1. Přihlášky : na adresu Jana Pejosová, ul. 5. května 512,
542 24 Svoboda nad Úpou, tel. 499 871 204
605 502 725
e-mail: Pejosova.Alex@centrum.cz nebo J.Dolezelovi@centrum.cz

3.2. Uzávěrka přihlášek: 21.3.2005 (pondělí)

3.3. Peněžitá plnění:
Startovné za přihlášeného koně do soutěže č.1,2,4 200,-Kč soutěž č.3,5, 250,-Kč, soutěž č.6 300,-Kč

3.4. Prezentace : od 8.00 hod v baru na Nové Americe
3.5. Protesty : v souladu s PJS "Stížnosti a námitky"
3.6. Ustájení : zajišťuje p. Černoch 602 612 543
3.7. Ubytování : zajišťuje Nová Amerika 499 694 320
3.8 Pořadatel neodpovídá za poškození a ztráty věcí, za úrazy jezdců a koní.
3.9 Účastníci závodů jsou povinni se řídit pokyny pořadatelů při pohybu v areálu.

3.10. Ceny :
č.1 – věcné ceny v hodnotě 3.000,--
č.2 – 3.100,-- (1000,-Kč, 800,-Kč, 600,-Kč, 400,-Kč, 300,-Kč)
č.3 – 6.000,-- (2000,-Kč, 1500,-Kč, 1000,-Kč 800,-Kč, 700,-Kč)
č.4 – 3.100,-- (1000,-Kč, 800,-Kč, 600,-Kč, 400,-Kč, 300,-Kč)
č.5 – 6.000,-- (2000,-Kč, 1500,-Kč, 1000,-Kč, 800,-Kč, 700,-Kč)
č.6 – 11.000,--(3500,-Kč, 2700,-Kč, 2200,-Kč, 1500,-Kč 1000,-Kč)
Floty dle PJS.

4.1. Lékařská služba : zajistí pořadatel
4.2. Veterinární služba : zajistí pořadatel
4.3. Podkovářská služba : zajistí pořadatel

Rozpïs byl schválen OV ČJF Hradec Králové dne 15.2.2005

Václav Novotný

Alek Pejos Ivan Černoch
Předseda TJ ředitel závodů

© 2004-2011 Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast | All rights reserved! | Site engine by Andrej Ramašeuski