Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast

Závod 09.04.2005 - 10.04.2005

Pořadatel:
MF133 (TJ Hřebčín Kubišta)
Datum konání:
09.04.2005 - 10.04.2005
Místo konání:
Měník

Discipliny:

Skoky:
P70,P80,ZM,Z
Drezura:
P4-P7,Z-L

Rozpis:

TJ Hřebčín Kubišta, 503 64 MĚNÍK - MF 133

R O Z P I S

Jezdeckých závodů konaných dne 9. dubna 2005

1. Základní údaje


Pořadatel: TJ Hřebčín Kubišta, 503 64 Měník - MF 133
Datum konání: 9.4. 2005
Místo konání: Jezdecká hala v areálu ŠCHK Měník
Drezurní obdélník: Krytá hala, povrch písčitý
Opracoviště: Opracoviště za halou - drcená guma 60 m x 60 m, opracování umožněno v hale.

Funkcionáři závodů:
ředitel závodů: Kubišta Dobroslav
hlavní rozhodčí: Matoušková Ilona
sbor rozhodčích: Ing. Vondrouš Otakar
Ing. Klaus Antonín
hlasatel: Ing. Barešová Milada
technický delegát : Ing. Klaus Antonín


2.Technické údaje

2.1. Předpisy - PJS od 1.3.2004 a tento rozpis.

2.2. Drezurní soutěže:

2.2.1. Soutěž v drezuře věkové kategorie děti 8-12 let na pony kategorie S (do 120 cm KVH), a pony kategorie A (121-135 cm KVH) -drezurní úloha P 3
2.2.2. Soutěž v drezuře věkové kategorie děti 8-12 let na pony kategorie B (136-148 cm KVH) - drezurní úloha P 3
2.2.3. Soutěž v drezuře věkové kategorie děti 13-16 let na pony kategorie B (136-148 cm KVH) - drezurní úloha P 6
2.2.4. Soutěž v drezuře věkové kategorie děti 8-12 let na pony kategorie S (do 120 cm KVH), a pony kategorie A (121-135 cm KVH) - drezurní úloha P 4
2.2.5. Soutěž v drezuře věkové kategorie děti 8-12 let na pony kategorie B (136-148 cm KVH) - drezurní úloha P 4
2.2.6. Soutěž v drezuře věkové kategorie děti 13-16 let na pony kategorie B (136-148 cm KVH) - drezurní úloha P 7
2.2.7. Soutěž v drezuře pro děti a juniory do 18 let na koních bez omezení - drezurní úloha Z 3

2.3.1.Předběžný program: 9.00 - 9.45 hodin - prezentace
10.00 hodin - soutěž 2.2.1. a další následně
( časy pro jednotlivé soutěže budou upřesněny po presentaci dle počtu soutěžících)


3. Všeobecné údaje

3.1. Jmenovité přihlášky zasílejte na adresu: Kubištová Michaela, ŠCHK-KUBIŠTA s.r.o., provoz Měník 503 64, tel: 603/228475 , 737/133744. E.mail: schkkubista@quick.cz

3.2. Uzávěrka došlých přihlášek je 7.4.2005 ve 24,00 hodin.
3.3. Peněžitá plnění: startovné za každého přihlášeného koně do každé soutěže činí 200,- Kč.
3.4. Prezentace: Kancelář ŠCHK Měník
3.5. Protesty v souladu s PJS.
3.6. Ustájení a ubytování pouze na základě písemných přihlášek.
3.7. Veškeré náklady spojené s účastí hradí vysílající složka.

4. Veterinární předpisy

4.1. Koně zúčastňující se závodů budou bez klinických příznaků onemocnění a budou z chovu prostého nákaz.
Koně budou vybaveni:
a) průkazem koně řádně vyplněným nebo
b) mezinárodním pasportem koně vydaným FEI
Koně budou vyšetřeni serologicky na:
- infekční anémii
- hřebčí nákazu a budou v imunitě proti chřipce koní a tetanu
Uvedená zdravotní vyšetření a imunizace budou zaznamenány v průkazu
koně. Průkaz bude potvrzen příslušnou OVS s platností na rok 2005.

5. Poskytované služby

Lékařská: MUDr. Machačka Petr
Veterinární: MVDr. Šťásek Jiří
Podkovářská: Kubias Jiří

6. Ceny v soutěžích

6.1. Věcné ceny pro všechny umístěné.
Dekorování a floty dle PJS vždy po skončení příslušné soutěže.


ROZPIS SCHVÁLEN DNE 14.3.2005 p. Václav Novotný
TJ HŘEBČÍN KUBIŠTA, 503 64 MĚNÍK - MF 133
R O Z P I S
Jezdeckých skokových závodů konaných dne 10. dubna 2005

1. Základní údaje

1.4. Pořadatel: TJ Hřebčín Kubišta, 503 64 Měník MF 133
1.5. Datum konání: 10. dubna 2005
1.6. Místo konání: Jezdecká hala v areálu ŠCHK Měník
1.5.1. Kolbiště: Krytá hala, povrch písčitý, 22 m x 50 m
1.5.2. Opracoviště: Opracoviště za halou - drcená guma 60 m x 60 m, opracování umožněno v hale na parkuru.

1.6. Funkcionáři závodů:
ředitel závodů: Kubišta Dobroslav
hlavní rozhodčí: Matoušková Ilona
sbor rozhodčích: Ing Vondrouš Otakar
hlasatel: Ing. Barešová Milada
technický delegát: Tvarůžek Jan
stavitel parkurů: Pejřil Petr

2. Technické údaje

2.1. Předpisy - PJS od 1.3.2004 a tento rozpis

2.2. Soutěže:

2.2.1. Soutěž ve skoku pony do 70 cm, LP handicap - věková kategorie dětí 8 - 12 let - hodnocení dle čl. 238, 1.2. PJS

2.2.2. Soutěž ve skoku pony do 70 cm, LP handicap -věková kategorie dětí 13 - 16 let - hodnocení dle čl. 238, 1.2. PJS

2.2.3. Soutěž ve skoku pony do 80 cm, SP handicap - věková kategorie dětí 8 - 12 let - hodnocení dle čl. 238, 1.2. PJS

2.2.4. Soutěž ve skoku pony do 80 cm, SP handicap - věková kategorie dětí 13 - 16 let - hodnocení dle čl. 238, 1.2. PJS

2.2.5. Soutěž ve skoku pony do 90 cm, STP handicap - věková kategorie dětí 8 - 12 let - hodnocení dle čl. 238, 1.2. PJS

2.2.6. Soutěž ve skoku pony do 90 cm, STP handicap - věková kategorie dětí 13 - 16 let - hodnocení dle čl. 238, 1.2. PJS

2.2.7. Zahajovací trénink ve skoku ZM
a) pro jezdce do 18 let na koních bez omezení
b) pro jezdce a koně bez omezení hodnocení dle čl. 238, 1.2. PJS

2.2.8. Soutěž ve skoku Z
pro jezdce a koně bez omezení hodnocení dle čl. 238, 1.2. PJS

Předběžný program: 9,00 - 10,00 hodin - prezentace
10,00 hodin - soutěž 2.2.1. a další následně

časy pro jednotlivé soutěže budou upřesněny po presentaci dle počtu soutěžících)

3. Všeobecné údaje

3.1. Jmenovité přihlášky zasílejte na adresu: Kubištová Michaela, ŠCHK-KUBIŠTA s.r.o., provoz Měník 503 64, tel: 603/228475, 737/133744 E.mail: schkkubista@quick.cz

3.2. Uzávěrka došlých přihlášek je 7.4.2005 v 24,00 hodin.
3.3. Peněžitá plnění: startovné za každého přihlášeného koně do každé soutěže činí 200,- Kč.
3.4. Prezentace: Kancelář ŠCHK Měník
3.5. Protesty v souladu s PJS.
3.6. Ustájení a ubytování pouze na základě písemných přihlášek.
3.7. Veškeré náklady spojené s účastí hradí vysílající složka.

4. Veterinární předpisy

4.1. Koně zúčastňující se závodů budou bez klinických příznaků onemocnění a budou z chovu prostého nákaz.

Koně budou vybaveni:
c) průkazem koně řádně vyplněným nebo
d) mezinárodním pasportem koně vydaným FEI
Koně budou vyšetřeni serologicky na:
- infekční anémii
- hřebčí nákazu a budou v imunitě proti chřipce koní a tetanu
Uvedená zdravotní vyšetření a imunizace budou zaznamenány v průkazu
koně. Průkaz bude potvrzen příslušnou OVS s platností na rok 2005.

5. Poskytované služby

Lékařská: MUDr. Machačka Petr
Veterinární: MVDr. Šťásek Jiří
Podkovářská: Kubias Jiří

6. Ceny v soutěžích

6.1. Peněžité a věcné ceny pro všechny umístěné do 5. místa, dle čl. 128 a 129 PJS
Dekorování a floty dle PJS vždy po skončení příslušné soutěže.
ROZPIS BYL SCHVÁLEN DNE 14.3.2005. P. NOVOTNÝM

© 2004-2011 Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast | All rights reserved! | Site engine by Andrej Ramašeuski