Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast

Závod 09.04.2005

Pořadatel:
MF083 (hřebčín Suchá)
Datum konání:
09.04.2005
Místo konání:
Suchá

Discipliny:

Skoky:
ZM-L

Rozpis:

Rozpis jezdeckých závodů č. 409 F1
Krytá hala-Hřebčín Suchá

1. Základní údaje:

1.1. Pořadatel: JK Hřebčín Suchá MF 150
1.2. Datum konání: 9.dubna 2005
1.3. Místo konání: Hřebčín Suchá
1.4. Kolbiště: Krytá hala- pískové 24x60m
1.5. Opracoviště: Venkovní travnaté 100 x 30 m
1.6. Funkcináři:
Ředitel závodů: Jiří Skřivan
Hlavní rozhodčí: Jaroslav Hupka
Rozhodčí: Zdeněk Jílek, Luboš Řípa
Tech. delegát: Ladislav Novotný
Stavitel parkurů: Josef Vitásek
Hlasatel: Jindřich Kasal
2. Technické údaje:

2.1. Předpisy: PJS, jejich doplňky a ustanovení tohoto rozpisu.

2.2. Soutěže:

2.2.1. Soutěž č.1 Parkur stupně ZM
8 překážek bez kombinace.Jedno rozeskakování na čas. Koně 4-5letí startující 1.rokem - Rozhodování dle PJS čl. 238.1.2.
Startovné: 150,- Kč
Ceny: 300,- 250,- 200,- 150,- Kč


2.2.2. Soutěž č.2 Parkur stupně Z
9 překážek s jednou kombinací.Jedno rozeskakování na čas.
Rozhodování dle PJS čl.238.1.2.
Startovné: 150,- Kč
Ceny: 300,- 250,- 200,- 150,- Kč


2.2.3. Soutěž č.3 - Soutěž se stupňovanou obtížností do 110 cm
Soutěž je přístupná pro jezdce a koně bez omezení
Rozhodování dle PJSčl.269 - 9 překážek do 110 cm Startovné: 200,- Kč
Ceny: 400,- 350,- 250,- 200,-Kč


2.2.4. Soutěž č.4 Parkur stupně L*
Rozhodování PJS čl. 238.2.2.
Startovné: 250,- Kč
Ceny: 400,- 350,- 250,- 200,- Kč


2.3. Časový rozvrh:
Sobota9. dubna 2005 do 10.00 hod. ukončení prezentace, 11.00 hod. soutěž č.1,2,3 a 4.

3. Všeobecné údaje:

3.1. Jmenovité přihlášky na adresu : Jiří Skřivan, Prokešova 912, 570 01 Litomyšl, fax: 461 613 220, e-mail: manon@wo.cz, v termínu do 1.dubna 2005 !
3.2. Konečné přihlášky při prezentaci.
3.3. Peněžité plnění viz soutěže.
3.4. Prezentace: 9. dubna 2005 do 10.00 hod.
3.5. Protesty: v souladu s PJS.
3.6. Ustájení pořadatel nezajišťuje.
3.4. Veškeré náklady spojené s účastí na závodech hradí vysílající složka.

4. Veterinární předpisy:
Vedoucí transportu předloží před vyložením koní příslušné veterinární potvrzení pro přepravu, obsahující všechny náležitosti.

5. Poskytované služby:
5.1. Lékařskou službu zajišťuje pořadatel.
5.2. Veterinární službu zajistí pořadatel proti úhradě.
5.3. Podkovářskou službu zajistí pořadatel proti úhradě.


6. Ostatní ustanovení:
6.1. Ceny: viz soutěže, floty dle PJS.
6.2. Pořadatel neručí za ztráty a poškození věcí, za úrazy koní a jezdců.
6.3. Dohláška do soutěže a požadované změny v přihlášce podle PJS.
V Litomyšli 20. února 2005

rozpis byl schválen OV ČJF dne 28.2.2005

Jiří Skřivan Václav Novotný

© 2004-2011 Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast | All rights reserved! | Site engine by Andrej Ramašeuski