Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast

Závod 30.04.2005

Pořadatel:
MF071 (JK Kunčice)
Datum konání:
30.04.2005
Místo konání:
Kunčice

Discipliny:

Drezura:
Z-S

Rozpis:

ROZPIS

DREZURNÍ ZÁVODY F1430

Pořadatel: JK Kunčice F 71
Datum: 30.4.2005
Místo konání: Kunčice - Volšiny
Ředitel závodů: Volf Josef
Tajemník závodů: Šmatolánová Drahuška
Hlavní rozhodčí. Jeřábek Antonín
Sbor rozhodčích: ing. Vondrouš Otakar
Tvarůžek Jan

Předpisy:
budou řízeny v souladu s platnými pravidly JS pro rok 2005 a dle tohoto rozpisu.

Oprávněnost k účasti:Platná licence koně a jezdce pro rok 2005

Veterinární podmínky:Veterinární potvrzení o přesunu koní opatřené všemi předepsanými náležitostmi

SOUTĚŽE: 1.Drezura stupně Z-úloha Z 2 2000
Soutěž je přístupná všem koním a jezdcům
2.Drezura stupně L- úloha LO 2005
Soutěž je přístupná všem koním a jezdcům
3.Drezura stupně L- úloha L4 2000
Soutěž je přístupná všem koním a jezdcům
4.Drezura stupně S- úloha SO 2005
Soutěž je přístupná všem koním a jezdcům
Drezurní obdelník: Písčitý povrch
Opracoviště: Travnatý povrch

Umístění: čl.434

Přihlášky na adresu: Volf Josef, Kunčice 82, Nechanice 503 15
Tel: 495 441 257
Glaserová Veronika, tel: 728 317 206
Uzávěrka přihlášek. Jmenovitých do 25.4.2005

Startovné: soutěž č.1 150,- kč za start
Soutěž č.2,3 200,- kč za start
Soutěž č.4 250,- kč za start

Prezentace: V kanceláři závodů do 9.00 h.

Ustájení a ubytování pořadatel nezajišťuje.
Občerstvení zajištěno pořadatelem.

Úhrady: Veškeré náklady spojené s účastí na závodech hradí vysílací složka
Odpovědnost:Pořadatel nenese odpovědnost za úrazy jezdců, koní a diváků

Stížnosti a námitky: V souladu s PIS

Ceny: Při rozdělování čestných flotů a cen platí ustanovení všeobecných pravidel FEI čl. 128,129,130 , věcné ceny za umístění 1.-5. místo

Poskytované služby zajistí pořadatel

Předběžný program: 10.00 h. začátek drezurní soutěže Z, následně podle pokynů pořadatele.
Pořadatel si vyhrazuje právo na omezení počtů přihlášek a změny časového programu.


V Kunčicích 21.3.2005
Rozpis schválen dne: 23.3.2005 , Novotný Václav

© 2004-2011 Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast | All rights reserved! | Site engine by Andrej Ramašeuski