Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast

Závod 07.05.2005

Pořadatel:
MF075 (JK při SZeŠ Lanškroun)
Datum konání:
07.05.2005
Místo konání:
Lanškroun

Discipliny:

Skoky:
ZM-L

Rozpis:

Sportovní jezdecký klub při SZeŠ Lanškroun F 075


Rozpis jezdeckých závodů HLINĚNÝ POHÁR - 24. ročník
507F2

1. Základní údaje:

1.1. Pořadatel: SJK při SZeŠ Lanškroun
1.2. Datum konání: 7.5.2005 (sobota)
1.3. Místo konání: areál SŠ SZeŠ Lanškroun
1.4. Kolbiště: škvárová jízdárna zavlažovaná
1.5. Opracoviště: škvárová jízdárna zavlažovaná
1.6. Funkcionáři závodů
- ředitel Ing. Vlastislav Fiedler
- rozhodčí Jaroslav Hubka (hlavní), Oldřich Pilař, Marta Nováková
- parkúry Josef Vitásek
- technický delegát Ladislav Novotný
- komentář Jiří Soukup
- opracoviště Ing. Hřebíček
2 Technické údaje:

2.1. Předpisy: PJS a ustanovení tohoto rozpisu

2.2 Soutěže:

2.2.1. Soutěž ve skoku stupně ZM
Pro všechny jezdce, pro 4 nebo 5leté koně startující prvním rokem
Rozhodování podle PJS - čl. 238.1.2. jedno rozeskakování na čas

2.2.2. Dvoufázové skákání 100/110 cm
Pro všechny jezdce a koně
1. fáze - 8 překážek s jednou kombinací
2. fáze - 4 překážky bez kombinace
Rozhodování podle PJS - čl. 274.5.2 - 2 fáze, body, čas

2.2.3. Soutěž ve skoku stupně Z
a) pro děti, juniory a mladé jezdce
b) pro seniory
Rozhodování podle PJS - čl. 298.2.1 limitovaný čas

2.2.4 Viz. příloha č. 1

2.2.5 Soutěž se stupňovanou obtížností do 110 cm - Cena AGROCHEM, a.s. Lanškroun
Pro všechny jezdce a koně
Poslední překážka alternativní . Žolík
Rozhodování podle PJS č- čl. 269. bez rozeskakování na čas

2.2.6 Soutěž ve skoku stupně L* - HLINĚNÝ POHÁR
Pro všechny jezdce a koně
Rozhodování podle PJS - čl. 238.2.2. jedno rozeskakování na čas
3 Všeobecné údaje

3.1. Jmenovité přihlášky se jmény koní a jezdců zašlete na adresu Ing. Hana Stehlíková SZeŠ Dolní Třešňovec 17, 563 01 Lanškroun
Mobil: 723 491 325


3.2. Uzávěrka přihlášek: 22.4.2005

3.3. Startovné: soutěž č.1 a 3 150 Kč
soutěž č.2 a 5 200 Kč
soutěž č.4 100 Kč
soutěž č.6 250 Kč

3.4. Protesty v souladu s PJS

3.5. Veškeré náklady spojené s účastí na závodech hradí vysílající subjekt, pořadatel neručí za úrazy jezdců a koní, za nehody nebo onemocnění, za ztráty předmětů a jejich poškození.

3.6. Předběžný časový program: Prezence od 8.00 do 9.00 hod na závodišti
Ukončení prezence pro soutěže 5 a 6 do 13.00 hod
Zahájení soutěží v 10.00 hod (soutěž č.1 - ostatní návazně)


4. Veterinární předpis: Dle směrnic pro přesun koní platných pro rok 2005

5. Poskytované služby:

5.1. Lékařská: MUDr. Bohumil Skála
5.2. Veterinární MVDr. Vojtěch Švarc (za úhradu)
5.3. Podkovářská za úhradu

6. Ostatní ustanovení:

6.1. Dekorování floty dle PJS, na 1.-5. místě peněžité ceny, popř. věcné ceny v odpovídající hodnotě.
soutěž č. 1- celkem 1 550,- Kč (500,- Kč, 400,- Kč, 300,- Kč, 200,-Kč, 150,- Kč)
soutěž č. 2- celkem 2 000,- Kč (600,- Kč, 500,- Kč, 400,- Kč, 300,-Kč, 200,- Kč)
soutěž č. 3a- celkem 1 200,- Kč (400,- Kč, 300,- Kč, 200,- Kč, 150,-Kč, 150,- Kč)
soutěž č. 3b- celkem 1 350,- Kč (450,- Kč, 350,- Kč, 250,- Kč, 150,-Kč, 150,- Kč)
soutěž č. 4- celkem 1 100,- Kč (400,- Kč, 300,- Kč, 200,- Kč, 100,-Kč, 100,- Kč)
soutěž č. 5- celkem 2 400,- Kč (700,- Kč, 600,- Kč, 500,- Kč, 350,-Kč, 250,- Kč)
soutěž č. 6- celkem 5 600,- Kč (1700,- Kč, 1400,- Kč, 1100,- Kč, 800,-Kč, 600,- Kč)


Rozpis schválen dne: 17.3.2005 V. Novotný


V Lanškrouně dne 15.3.2005 ing. Hana Stehlíková

Příloha č. 1:

Sportovní jezdecký klub při SZeŠ Lanškroun F 075


Rozpis jezdeckých závodů HLINĚNÝ POHÁR - 24. ročník

1. Základní údaje:

1.1. Pořadatel: SJK při SZeŠ Lanškroun
1.2. Datum konání: 7.5.2005 (sobota)
1.3. Místo konání: areál SŠ SZeŠ Lanškroun

Soutěž 2.2.4.

Ukázka parkurového skákání pony - výsledky se nezapočítávají
Pro všechny kategorie pony, jezdci bez omezení
V přihlášce uveďte výšku koně a věk jezdce
Rozhodování podle PJS - pravidla pro pony
V Lanškrouně dne 15.3.2005 ing. Hana Stehlíková

© 2004-2011 Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast | All rights reserved! | Site engine by Andrej Ramašeuski