Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast

Závod 14.05.2005 - 15.05.2005

Pořadatel:
MF153 (Jezdecký spolek Kolesa)
Datum konání:
14.05.2005 - 15.05.2005
Místo konání:
Kolesa

Discipliny:

Všestrannost:
ZL,Z,L,Pony

Rozpis:

ROZPIS KOLESA 514 F1
2.KVĚTNOVÉ MILITARY


Základní údaje:

1.1. Pořadatel : JS Kolesa – MF 153
1.2. Datum konání : 14.-15.5.2005
1.3. Místo konání: Stáj VASURY Kolesa
1.4. Kolbiště: travnaté
1.5. Opracoviště: písčité

1.6. Funkcionáři závodů :
Ředitel : Sůra Václav
Hlavní rozhodčí : Matoušková Ilona st
Rozhodčí : Ing.Vondrouš Otakar,Matoušková Ilona ml., Ing.Klauz Antonín
Autor tratí : Kusý Zdenek
Asistent : Sůrová Pavlína
Technický delegát : Grodl Jaroslav
Hlasatel : Ing.Barešová Milada

Technické údaje :
2.1. Předpisy - Pravidla jezdeckého sportu a tento rozpis

2.2. Soutěže:

2.2.1.Soutěž všestrannosti st. Z – bez omezení
Drezúra – CIC* 2005 A
Skoková zk. – 350 – 450m, 350m/min, 100 cm, 9př./10sk.
Terénní zk. – D – 2250m, 450m/min

2.2.2.Soutěž všestrannosti st. ZK– bez omezení
Drezúra – CNC 2004
Skoková zk. 350 – 450m, 350m/min, 8-9 př./90cm
Terénní zk. 1600 m, 400 m/min.,max. 15 sk.

2.2.3.Soutěž všestrannosti Pony
Drezúra – CNC 2004
Skoková zk. – 350 – 450m,325m/min., 80 cm,9př/10sk.
Terénní zk.- 1600 m ,400m/min.,15 sk.do 70 cm

2.3. Časový rozvrh závodů:
Presentace, vet. přejímka – v pátek 13.5. 2005 od 17.00 – 18.00 hod.

-
Všeobecné údaje:

3.1. Jmenovité přihlášky se všemi předepsanými údaji na adresu :
JS Kolesa,p.Semelka, 535 01 Přelouč, fax.:466937191, tel.:466937113
do 8.5.2005- Přihlášky po termínu budou o 50 % dražší.Rozhoduje poštovní razítko.
-

3.1. Startovné : 420 Kč za každou soutěž /cena včetně DPH /
3.2. Ubytování .: dle objednávky,cca 220 – 350 Kč osoba/noc
3.3. Ustájení : dle objednávky / pouze stelivo/, patek – neděle box 500 Kč,stání 360 Kč / cena včetně DPH /

3.4. Stravování : v areálu

3.5. Úhrady : veškeré náklady spojené s účastí na závodech hradí vysílací složka

3.6. Odpovědnost : pořadatel nenese odpovědnost za úrazy jezdců , koní a diváků

3.7. Služby : Lékařskou a veterinární zajišuje pořadatel,podkovářskou zajistí pořadatel proti úhradě.

3.8. Veterinární předpis :

3.9. Před vyložením koní předloží vedoucí ekip platné veterinární osvědčení,nebo průkaz koně. Dodržení vet.podmínek pro přemisování zvířat ve znění ke dni 10.1.2005. koní.
Koně nesplňující podmínky nebudou připuštěny k soutěži.Přejímka koní po uvedeném termínu proti úhradě.

UPOZORNĚNÍ – Volný pohyb psů v areálu závodiště nebude tolerován.
Průvodce psa na vodítku předloží na požádání platný očkovací průkaz psa.

Ostatní ustanovení:

4.1. Ceny : 50 % vybraného startovného, věcné ceny od sponzorů

4.2. Kancelář závodů pod věží rozhodčí.

4.3. Pořadatel si vyhrazuje právo na omezení počtu přihlášek a změny časového programu.

Maximální počet startujících 40 koní v jedné soutěži

V Kolesách 28.3.2005 Ředitel závodů :
Václav Sůra v r.


Schválen

Novotný Václav

© 2004-2011 Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast | All rights reserved! | Site engine by Andrej Ramašeuski