Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast

Závod 28.05.2005

Pořadatel:
MF215 (JK SOU Polička)
Datum konání:
28.05.2005
Místo konání:
Koldín

Discipliny:

Skoky:
ZM-S

Rozpis:

Rozpis jezdeckých závodů
č.z. 528F2

1. Základní údaje

1.1. Pořadatel: JK SOU Polička MF 215
1.2. Datum konání: 28.5.2005
1.3. Místo konání: Farma Zámečníkova Koldín
1.4. Kolbiště: 60 x 80 - travnaté
1.5. Opracoviště: 40 x 60 - travnaté, pískové
1.6. Funkcionáři: ředitel závodů: Zdeněk Pleticha
hlavní rozhodčí: Jaroslav Hupka
sbor rozhodčích : Zdeněk Jílek, Oldřich Pilař
stavitel parkuru: Zdeněk Kusý
technický delegát: Ladislav Novotný

2. Technické údaje

2.1. Předpisy: PJS a ustanovení tohoto rozpisu

2.2. Soutěže:

č.1 Pohár mladých koní pro 4 – 5-leté startující 1. rokem kombinovaná soutěž zkrácená soutěž stupně ZK
Drezúra Z1 – klasická
Skok do 90 cm
Rozhodování PJS pro všestrannost

č. 2 skok stupně Z; rozhodování PJS čl. 238.1.2. s rozeskakováním

č. 3 skok stupně ZL rozhodování PJS čl. 238.2.1 bez rozeskakování

č. 4 skok stupně L** rozhodování PJS čl. 238.2.1 bez rozeskakování

č. 5 skok stupně „S**“ rozhodování PJS čl. 238.1.2 s rozeskakováním

2.3. Časový rozvrh:
do 8:30 hod prezentace soutěže č. 1
od 9:30 hod zahájení soutěže č. 1 – drezúra
cca od 11:00 hod pokračování soutěže č. 1 – skok
do 11:00 hod prezentace soutěže č. 2 a 3
od 12:30 hod. zahájení soutěže č. 2 a následně další
start je možno potvrdit i telefonicky: 721569514


3. Všeobecné údaje

3.1. Přihlášky: písemně na adresu: Zdeněk Kusý, Koldín 77, 565 01 Choceň;
případné dotazy na tel. 604889173

Uzávěrka přihlášek do 25.5.2005.

3.2. Startovné: soutěž č. 1 200,- Kč
soutěž č. 2 a 3 150,- Kč
soutěž č. 4 200,- Kč
soutěž č. 5 300,- Kč

3.3. Prezentace: na tribuně rozhodčích

3.4. Ubytování a ustájení: pořadatel nezajišuje
3.5. Náklady: veškeré náklady spojené s účastí na závodech hradí vysílající organizace
3.6 Veterinární předpisy: vedoucí transportu po příjezdu, před vyložením koní, předloží příslušné potvrzení pro přesun dle platných směrnic SVS a OVS

3.7. Poskytované služby: Lékařská služba je zabezpečena přítomným lékařem.
Veterinární služba je zabezpečena přítomným veterinářem proti úhradě.
Podkovářská služba nezajištěna.


4. Ostatní ustanovení
4.1. Ceny: Ve všech soutěžích budou dekorováni jezdci floty dle PJS.
Ve všech soutěžích na 1.- 5. místě obdrží věcné nebo peněžité ceny.
Soutěž č. 1 – ceny celkem 4.000,- Kč (1.200,-; 1.000,-; 800,-; 600,-; 400,-)
Soutěž č. 4 – ceny celkem 5.000,- Kč (1.600,-; 1.200,-; 1.000,-; 700,-; 500,-)
Soutěž č. 5 – ceny celkem 10.000,- Kč (3.200,-; 2.400,-; 2.000,-; 1.400,-; 1.000,-)

Převzetí cen nejpozději hodinu po oficiálním ukončení závodů proti podpisu.

4.2. Upozornění: Pořadatel neručí za ztráty a poškození věcí, za úrazy a nemoci koní a jezdců.
Při zrušení závodů bez zavinění pořadatele (nepřízeň počasí apod.) bude vráceno pouze 50 % startovného.

4.3. Protesty a námitky: v souladu s PJS

4.4. Pozdní prezentace: viz PJS
Schválení rozpisu závodu:
Za OV JS: Za JK SOU Polička:
Václav Novotný v.r. Zdeněk Pleticha v.r.

© 2004-2011 Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast | All rights reserved! | Site engine by Andrej Ramašeuski