Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast

Závod 29.05.2005

Pořadatel:
MF025 (Hradecký jezdecký klub)
Datum konání:
29.05.2005
Místo konání:
Hradec Králové

Discipliny:

Skoky:
Z-L

Rozpis:

1.1. Pořadatel : Hradecký jezdecký klub, Na Občinách 995
500 09 Hradec Králové
tel.: +420603481109, 495264095 (Po,Čt 1800-2000)
1.2. Číslo závodů : 529F1
1.3. Datum konání : 29. května 2005
1.4. Místo konání : areál HJK
1.5. Kolbiště : travnaté 90 x 90 m
1.6. Opracoviště : pískové 30 x 70 m
1.7. Funkcionáři
ředitel : MVDr. Miroslav Maleček
tajemník : Mgr. Petra Poláčková
hlavní rozhodčí : Antonín Jeřábek
rozhodčí : Jitka Doležalová, Ing.Radan Zavadil
technický delegát : Mgr. Karel Baše
stavitel parkurů : Alek Pejos


2. Technické údaje
2.1. Předpisy : Ustanovení PJS a tohoto rozpisu.

2.2. Soutěže :

2.2.1. soutěž č.1 Parkur stupně Z
Soutěž je přístupná pro všechny jezdce a koně bez omezení.
Rozhodování:
Dle tab.A PJS čl. 238.1.2 - v případě rovnosti tr.bodů na prvním místě jedno rozeskakování na čas, ostatní se umístí dle tr.bodů v základním parkuru.
Zápisné : 200,-Kč

2.2.2. soutěž č.2 Parkur stupně ZL
Soutěž je přístupná pro všechny jezdce a koně bez omezení.
Rozhodování:
Dle tab.A PJS čl. 238.2.2 - v případě rovnosti tr.bodů na prvním místě jedno rozeskakování na čas, ostatní se umístí dle tr.bodů a času v základním parkuru.
Zápisné : 200,-Kč

2.2.3. soutěž č.3 Parkur stupně L**
Soutěž je přístupná pro všechny jezdce a koně bez omezení.
Rozhodování:
Dle tab.A PJS čl. 238.2.2 - v případě rovnosti tr.bodů na prvním místě jedno rozeskakování na čas, ostatní se umístí dle tr.bodů a času v základním parkuru.
Zápisné :200,-Kč

2.3. Předběžný časový rozvrh : Neděle 29. května 2005
08,00 - 09,00 hod. prezentace v kanceláři HJK
10,00 hod. soutěž č. 1
následně soutěže č. 2 a 3

3. Všeobecné údaje
3.1. Přihlášky : zasílejte na adresu HJK (přihlášku je možno stahnout z www.hjk.hkr.web.tiscali.cz a zaslat E-mailem : hjk.hkr@tiscali.cz ),uvádějte kontaktní telefon.

3.2. Uzávěrka přihlášek : 23. května 2005 do 19,00 hod.
3.3. Uzávěrka konečných přihlášek : 1 hodinu před zahájením první soutěže!
3.4. Peněžitá plnění: Startovné je splatné v hotovosti při prezentaci.
3.5. Veškeré náklady spojené s účastí na závodech hradí vysílající složka
3.6. Ustájení : pořadatel nezajišťuje
3.7. Ubytování : pořadatel nezajišťuje

4. Veterinární předpisy :
Vedoucí transportu před vyložením koní předloží příslušná veterinární osvědčení, platná pro rok 2005, ve smyslu výnosu SVS.

5. Poskytované služby
5.1. Lékařská : zabezpečena pohotovostní lékařskou službou.
5.2. Veterinární : zabezpečena privátním veterinářem za úhradu.
5.3. Podkovářská : pořadatel nezajišťuje.

6. Ostatní ustanovení
6.1. Ceny : Ve všech soutěžích budou jezdci na 1.-6.místě dekorováni floty dle PJS.
Jezdci na 1.-5. místě obdrží věcné ceny v hodnotě:
- soutěž č.1. : 1.500,-Kč
- soutěž č.2. : 2.000,-Kč
- soutěž č.3. : 2.500,-Kč
6.2. Sekretariát závodů je umístěn v kanceláři HJK, v době soutěží na tribuně.
6.3. Pořadatel neručí za úrazy jezdců a koní, za nehody nebo onemocnění, za ztráty předmětů a jejich poškození.

MVDr. Miroslav Maleček - ředitel závodů

Schváleno OV ČJF dne: 16.03.2005

© 2004-2011 Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast | All rights reserved! | Site engine by Andrej Ramašeuski