Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast

Závod 11.06.2005 - 12.06.2005

Pořadatel:
MF016 (Stáj Manon)
Datum konání:
11.06.2005 - 12.06.2005
Místo konání:
Litomyšl

Discipliny:

Skoky:
L-T

Rozpis:


Rozpis jezdeckých závodů 611 F2


VELKÁ CENA LITOMYŠLE 2005


Základní údaje:

1.1. Pořadatel: MF 0016 Stáj MANON – Jiří Skřivan
1.2. Datum konání: 10.-12. června 2005
1.3. Místo konání: Litomyšl, areál u Primátorské hráze
1.4.1. Kolbiště: 70 x 90 m travnaté
1.4.2. Opracoviště: 40 x 60 m písčité, 20 x 80 m travnaté
1.5. Funkcionáři:
Ředitel závodů: Jiří Skřivan
Hlavní rozhodčí: Ing. Radovan Šalek
Sbor rozhodčích: Jaroslav Hupka, Zdeněk Jílek, Luboš Řípa
Tech.delegát: Vladimír Hruška
Autor parkurů: Robert Smékal
Hlasatel: Ing. Milada Barešová
Zpracování výsledků: Dalibor Prokop


Technické údaje :

2.1. Předpisy: PJS, jejich doplňky a ustanovení tohoto rozpisu.

2.2. Soutěže

Pátek 10. června 2005

2.2.1. soutěž č.1 Dvoufázové skákání 110/120 cm
Rozhodování PJS čl.274.5.2. Kvalifikace pro soutěž č. 7
Startovné 200,- Kč
Ceny 6 000,- Kč ( 1 600, 1 300, 1 100, 800, 400, 200, 200…)

2.2.2. soutěž č.2 Dvoufázové skákání 120/130 cm
Rozhodování PJS čl.274.5.2. Kvalifikace pro soutěž č. 8
Startovné 300,- Kč
Ceny 8 000,- Kč ( 2 000, 1 800, 1 500, 1 200, 900, 300, 300…)

2.2.3. soutěž č.3 Dvoufázové skákání 130/140 cm
Rozhodování PJS čl.274.5.2.
Startovné 300,- Kč
Ceny: 12 000,- Kč ( 3 200, 2 600, 2 200, 1 600, 1 000, 500, 300…)

Sobota 11. června 2005

2.2.4. soutěž č.4 Parkur st. „L**“
Rozhodování PJS čl.238.2.1. Kvalifikace pro soutěž č. 7
Startovné 300,- Kč
Ceny: 8 000,-Kč ( 2 000, 1 800, 1 500, 1 200, 900, 300, 300…)
2.2.5. soutěž č.5 Parkur st. „S**“
Rozhodování PJS čl.238.2.2. Kvalifikace pro soutěž č. 8
Startovné 400,- Kč
Ceny: 15 000,-Kč ( 4 000, 3 300, 2 600, 2 000, 1 400, 700, 400…)

Show program

2.2.6. soutěž č.6 Parkur st. ,,ST**“
Rozhodování PJS čl.238.2.2.
Startovné 500,- Kč
Ceny 25 000,- Kč ( 6 800, 5 800, 4 800, 3 800, 2 000, 800, 500…)Neděle 12. června 2OO5

2.2.7. soutěž č.7 Parkur st. „L**“
V soutěži č.7 může startovat 30 nejlepších dvojic z kvalifikačních soutěží č.1 a č.4
Finále pro 8 dvojic. Všichni přihlášení budou startovat v jedné skupině. Pořadí ve finále bude určeno podle výsledků základního kola od nejhoršího k nejlepšímu.
Rozhodování PJS čl.275.6. a 8.
Startovné 300,- Kč
Ceny 15 000,- Kč ( 4 000, 3 300, 2 600, 2 000, 1 400, 800, 300…)

2.2.8. soutěž č.8 Parkur st. „ S**“
V soutěži č.8 může startovat 30 nejlepších dvojic z kvalifikačních soutěží č.2 a č.5
Finále pro 8 dvojic. Všichni přihlášení budou startovat v jedné skupině. Pořadí ve finále bude určeno podle výsledků základního kola od nejhoršího k nejlepšímu.
Rozhodování PJS čl.275.6. a 8.
Startovné 400,- Kč
Ceny 20 000,- Kč ( 5 500, 4 500, 3 500, 2 500, 2 000, 1 000, 800…)

Show program

2.2.9. soutěž č.9 VELKÁ CENA LITOMYŠLE 2005
6. KOLO ČESKÉHO SKOKOVÉHO POHÁRU 2005
Parkur st. „T**“
Rozhodování PJS čl. 238. 2. 2.
Startovné 700,- Kč
Ceny 55 000,- Kč ( 15 000, 12 000, 10 000, 7 000, 5 000, 3 000, 800, 600…)


Časový rozvrh:
Pátek 10. června 2005 11.30 hod. ukončení prezentace, 13.00 hod. soutěž č.1, 2, 3
Sobota 11. června 2005 10.00 hod. soutěž č.4, 5, show program a soutěž č.6
Neděle 12. června 2005 10.00 hod. soutěž č.7, 8, show program a soutěž č.9
Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu časového programu v závislosti na počtu došlých přihlášek.

Všeobecné údaje:
3.1. Jmenovité přihlášky na adresu : Jiří Skřivan, Prokešova 912, 570 01 Litomyšl fax: 461 613 220, e-mail: manon@wo.cz, v termínu do 1. června 2005 !
3.2. Konečné přihlášky při prezentaci.
3.3. Peněžité plnění viz soutěže.
3.4. Prezentace: pátek 10. června 2005 do 11.30 hod. Uzávěrka konečných přihlášek pro nadcházející den bude vždy do 1 hod. po ukončení poslední soutěže.
3.5. Protesty: v souladu s PJS.
3.6. Ubytování si mohou zájemci objednat telefonicky:
Autocamping Primátor: tel. 461 612 238
Internát SPgŠ: tel. 461 654 511
Hotel Zlatá Hvězda: tel. 461 615 338
Hotel Dalibor: tel. 461 615 921

3.7. Ustájení: mobilní boxy, cena 300,-Kč /den, včetně steliva.
3.8. Veškeré náklady spojené s účastí na závodech hradí vysílající organizace.

Veterinární předpisy:
4.1. Vedoucí transportu předloží před vyložením koní příslušné veterinární potvrzení pro přepravu,obsahující všechny náležitosti.
4.2. Zahraniční účastníci musí předložit oficiální pas FEI, nebo národní pas schválený FEI.

Poskytované služby:
5.1. Lékařskou službu zajišuje pořadatel.
5.2. Veterinární službu zajistí pořadatel proti úhradě.
5.3. Podkovářsou službu zajistí pořadatel proti úhradě.

Ostatní ustanovení:
6.1. Ceny: viz soutěže, floty dle PJS.
6.2. Pořadatel neručí za ztráty a poškození věcí, za úrazy koní a jezdců.
6.3. Dohláška do soutěže a požadované změny v přihlášce podle PJS.

Rozpis závodů byl schválen
VVJS dne 24.4.2005 Jiří Skřivan Václav Novotný ředitel závodů

© 2004-2011 Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast | All rights reserved! | Site engine by Andrej Ramašeuski