Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast

Závod 17.06.2005

Pořadatel:
MF016 (Stáj Manon)
Datum konání:
17.06.2005
Místo konání:
Litomyšl

Discipliny:

Skoky:
Z-L - KMK

Rozpis:

Rozpis jezdeckých závodů 617 F1


KRITÉRIA MLADÝCH KONÍ1. Základní údaje:

1.1. Pořadatel: MF 0016 Stáj Manon
1.2. Datum konání: 17. června 2005
1.3. Místo konání: Litomyšl, areál u Primátorské hráze
1.4.1. Kolbiště: 70 x 90 m travnaté
1.4.2. 0pracoviště: 40 x 60 m písčité, 30 x 70 m travnaté
1.5. Ředitel závodů: Jiří Skřivan
Hlavní rozhodčí: Jaroslav Hupka
Sbor rozhodčích: Zdeněk Jílek, Ladislav Novotný
Komisař KMK: Jan Pellar
Autor parkurů: Zdeněk Kusý
Hlasatel: Ing. Otakar Vondrouš2. Technické údaje:

2.1. Předpisy : PJS, jejich doplňky a ustanovení tohoto rozpisu.

2.2. Soutěže:

1. Zahajovací trénink pro 4-leté klisny do 90 cm. PJS č. 101 N 1.4.
2. Zahajovací trénink pro 4-leté hřebce do 90 cm. PJS č. 101 N 1.4.
3. Skok Z KMK pro 4-leté klisny – hodnocení PJS č.298.1.4.
4. Skok Z KMK pro 4-leté hřebce – hodnocení PJS č. 298.1.4.
5. Zahajovací trénink pro 5-ti leté klisny do 100 cm. PJS č.101 N 1.4.
6. Zahajovací trénink pro 5-ti leté hřebce do 100 cm. PJS č.101 N 1.4.
7. Skok ZL KMK pro 5-ti leté klisny – hodnocení PJS č. 298.1.4.
8. Skok „ZL“ KMK pro 5-ti leté hřebce – hodnocení PJS č. 298.1.4
9. Zahajovací trénink pro 6-ti leté klisny do 110 cm. PJS č.101 N 1.4.
10. Zahajovací trénink pro 6-ti leté hřebce do 110 cm. PJS č.101N 1.4.
11. Skok L* KMK pro 6-ti leté klisny – hodnocení PJS č. 298.1.4
12. Skok L* KMK pro 6-ti leté hřebce – hodnocení PJS č. 298.1.4.
Časový rozvrh:

Pátek 17. června 2005 v 11.30 hod. ukončení prezentace. V 12.30 hod. zahajovací trénink pro KMK 4. letých klisen, následně ostatní soutěže


3. Všeobecné údaje:

3.1. Jmenovité přihlášky do 10. června 2005 na adresu:
Jiří Skřivan, Prokešova 912,570 01 Litomyšl, fax 461 613 220,
e-mail: manon@wo.cz

Rozpisy a výsledky závodů najdete na www.stajmanon.cz.
3.2. Startovné: 400,- Kč za přihlášeného koně.
3.3. Stížnosti a námitky v souladu s PJS.
3.4. Ustájení: Na základě objednávky mobilní boxy, cena 300,-Kč/den, včetně steliva.
3.5. Veškeré náklady spojené s účastí na závodech hradí vysílající organizace.

4. Veterinární předpisy:

4.1. Vedoucí transportu předloží před vyložením koní příslušné veterinární potvrzení pro přepravu, obsahující všechny náležitosti.

5. Poskytované služby:

5.1. Lékařskou službu zajišťuje pořadatel.
5.2. Veterinární službu zajistí pořadatel proti úhradě.
5.3. Podkovářskou službu zajistí pořadatel proti úhradě.

6. Ostatní ustanovení:

6.1. Ve všech soutěžích bude dekorováno stužkou minimálně ¼ startujících.
6.2. Pořadatel neručí za ztráty a poškození věcí, za úrazy koní a jezdců.
6.3. Dohláška do soutěže a požadované změny v přihlášce podle PJS.

Rozpis závodů byl schválen
VVJS dne 24.4.2005
Václav Novotný Jiří Skřivan ředitel závodů

© 2004-2011 Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast | All rights reserved! | Site engine by Andrej Ramašeuski