Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast

Závod 18.06.2005 - 19.06.2005

Pořadatel:
MF016 (Stáj Manon)
Datum konání:
18.06.2005 - 19.06.2005
Místo konání:
Litomyšl

Discipliny:

Skoky:
ZL-ST

Rozpis:

Rozpis jezdeckých závodů 618 F1

Mistrovství východočeské oblasti seniorů

Pohár mladých koní pro rok 2005 - 2. kolo


Základní údaje:

1.1. Pořadatel: MF 0016 Stáj MANON - Jiří Skřivan
1.2. Datum konání: 18.-19. června 2005
1.3. Místo konání: Litomyšl, areál u Primátorské hráze
1.4.1. Kolbiště: 70 x 90 m travnaté
1.4.2. Opracoviště: 40 x 60 m pískové, 20 x 80 m travnaté
1.5. Ředitel závodů: Jiří Skřivan
Hlavní rozhodčí: Jaroslav Hupka
Sbor rozhodčích: Zdeněk Jílek, Zdeněk Rajmont, Jiří Káva
Technický delegát: Alek Pejos
Stavitel parkurů: Zdeněk Kusý


Technické údaje:
2.1. Předpisy: PJS, jejich doplňky a ustanovení tohoto rozpisu.

2.2. Soutěže:
Sobota 18. června 2005

2.2.1. Soutěž č.1 Pohár mladých koní pro rok 2005 – 2. kolo
Kombinovaná soutěž, zkrácená soutěž stupně ZK
Pro 4 a 5-ti leté koně startující prvním rokem
Drezura Z1 - klasická
Skok do 90 cm
Rozhodování PJS pro všestrannost
Startovné 200,-
Ceny: 4 000,-Kč ( 1 200, 1 000, 800, 600, 400 )

2.2.2. Soutěž č.2 Soutěž se stupňovanou obtížností do 100 cm
Rozhodování PJS čl.269
Startovné 150,- Kč
Ceny: 2 000,- Kč (600, 500, 400, 300, 200)

2.2.3. Soutěž č.3 Parkur st. ZL
Rozhodování PJS čl.238.2.2.
Startovné 200,-
Ceny: 2 500,- Kč (700, 600, 500, 400, 300)

2.2.4. Soutěž č.4 Parkur st. L**
Rozhodování PJS čl.238.2.2.
Startovné 250,- Kč
Ceny: 3 000,- Kč ( 1 000, 800, 600, 400, 300 )

Neděle 19. června 2005

2.2.5. Soutěž č.5 Parkur st. ZL
Rozhodování PJS čl.238.2.2.
Startovné 200,- Kč
Ceny: 2 500,- Kč (700, 600, 500, 400, 300)


2.2.6. Soutěž č.6 Parkur st. L**
Rozhodování PJS čl.238.2.2.
Startovné 250,- Kč
Ceny 3 000,- Kč ( 1 000, 800, 600, 400, 300 )

2.2.7. Soutěž č.7 Parkur st. S*
Mistrovská soutěž východočeské oblasti seniorů - ženy
Rozhodování PJS čl.238.2.2.
Startovné: 0
Ceny 6 000,- Kč (2000, 1500, 1000,800,700)

2.2.8. Soutěž č.8 Parkur st. S**
Mistrovská soutěž východočeské oblasti seniorů - muži
Startovné: 0
Ceny 9 000,- Kč (3000,2500,1500,1200,800)

Otevřená soutěž. Rozhodování PJS čl.238.2.2.
Startovné 300,- Kč
Ceny 6 000,- Kč ( 2 000, 1500, 1000, 800, 400, 300 )


Časový rozvrh:
Sobota 18. 6. 2005 do 8.30 hod. ukončení prezentace.
Sobota 18. 6. 2005 9.30 hod. soutěž č.1, následně č.2, č.3, č.4
Neděle 19. 6. 2005 11.00 hod. soutěž č.5, následně č.6, č.7 a č.8
Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu časového programu v závislosti na počtu došlých přihlášek.

Všeobecné údaje:

3.1. Jmenovité přihlášky na adresu: Jiří Skřivan, Prokešova 912, 570 01 Litomyšl
fax 461 613 220, e-mail manon@wo.cz v termínu do 11. června 2005!
Rozpisy a výsledky závodů najdete také na www.stajmanon.cz
3.2. Peněžité plnění viz soutěže.
3.3. Protesty: v souladu s PJS.
3.4. Veškeré náklady spojené s účastí na závodech hradí vysílající složka.
3.5. Ustájení: mobilní boxy, cena 300,- Kč za každý započatý den, včetně steliva.

Veterinární předpisy:

Vedoucí transportu hned po příjezdu a před vyložením koní předloží příslušné potvrzení pro přesun, opatřené všemi potřebnými náležitostmi.

Poskytované služby:

5.1. Lékařská služba je zabezpečena pohotovostní službou.
5.2. Veterinární službu zajistí pořadatel proti úhradě.
5.3. Podkovářskou službu zajistí pořadatel proti úhradě.

Ostatní ustanovení:

6.1. Ceny: viz soutěže, floty dle PJS.
6.2. Pořadatel neručí za úrazy a nemoci koní a jezdců.
6.3. Dohláška do soutěže a požadované změny v přihlášce podle PJS.

Rozpis závodů byl schválen
VVJS dne 27.4.2005 Jiří Skřivan
Václav Novotný ředitel závodů


© 2004-2011 Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast | All rights reserved! | Site engine by Andrej Ramašeuski