Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast

Závod 19.06.2005

Pořadatel:
MF023 (Stáj Malý - Praskačka )
Datum konání:
19.06.2005
Místo konání:
Praskačka

Discipliny:

Skoky:
ZM-L, ter.do 90, do 100

Rozpis:

Jezdecké závody v Praskačce

Pořadatel: Stáj Malý Praskačka F023
Číslo závodů: 619F1
Místo konání: Praskačka - písník
Datum konání: 19.6.2005
Kolbiště: písčité 90 x 60 m.
Opracoviště: písčité 80 x 40 m.

Adresa pro přihlášky: Ing. Jaroslav Malý, 503 33, Praskačka 32
tel.:495 588 228-večer
Uzávěrka přihlášek: 17.6.2005,
konečných přihl.- 1 hod. před zahájením 1. soutěže

Prezentace: 9.00 - 10.00 hod.
Časový rozvrh: 11.00. hod.-začátek 1. soutěže, ostatní následně

Předpisy: platná PJS + rozpis závodů + platné licence pro r. 2005
Veterinární podmínky: vedoucí transportu před vyložením koní předloží příslušná veterinární osvědčení pro sport. koně, platná pro r.2005

Kancelář závodů: věž rozhodčích
Ředitel závodů: Ing. Jaroslav Malý
Tajemník: Hana Pázlerová
Hlavní rozhodčí: Ing. Otakar Vondrouš
Rozhodčí: Josef Volf, Jan Tvarůžek
Technický delegát: Oldřich Pilař
Stavitel parkurů: Josef Mošner

Pořadatel neručí za úrazy jezdců a koní, za nehody nebo onemocnění, za ztráty věcí a jejich poškození!

Soutěže:
1. Parkur stupně Z pro všechny jezdce a koně bez omezení
Rozhodování: dle tab. A PJS čl. 238.1.2
Startovné: 100,- Kč

2. Parkur stupně ZL pro všechny jezdce a koně bez omezení
Rozhodování: dle tab. A PJS čl. 238.2.2
Startovné: 150,- Kč

3. Terénní parkur do 90 cm. pro všechny jezdce a koně bez omezení
Rozhodování: dle tab. C PJS čl. 239
Startovné: 100,- Kč

4. Terénní parkur do 100 cm. pro všechny jezdce a koně bez omezení
Rozhodování: dle tab. C PJS čl. 239
Startovné: 150,- Kč

CENY: Ve všech soutěžích budou jezdci dekorováni floty dle PJS.
V každé soutěži bude rozděleno 50% z částky vybraného startovného mezi prvních 5 jezdců
V poměru: 30%, 25%, 20%, 15%, 10%.

Lékařská služba: MUDr. Havlíček Karel
Veterinární služba: MVDr. Novák Michal

Ostatní služby pořadatel nezajišťuje!

Schváleno OV ČJF dne: Ing. Jaroslav Malý

© 2004-2011 Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast | All rights reserved! | Site engine by Andrej Ramašeuski