Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast

Závod 26.06.2005

Pořadatel:
MF060 (TJ Krakonoš Trutnov)
Datum konání:
26.06.2005
Místo konání:
Svoboda nad Úpou

Discipliny:

Skoky:
ZL-ST

Rozpis:

Rozpis jezdeckých závodů

Mistrovství východočeské oblasti v parkurovém skákání dětí, juniorů a mladých jezdců pro rok 2005

1.1.Pořadatel : TJ Krakonoš Trutnov
1.2.Datum konání : 26.června 2005
1.3.Místo konání : areál TJ Krakonoš Trutnov ve Svobodě n/Ú
1.4.Kolbiště : travnaté 50 x 90 m
1.5.Opracoviště : písek, hlína 60 x 70 m
1.6.Funkcionáři závodů :
- ředitel : Ing Jiří Doležel
- hlavní rozhodčí : Václav Novotný
- rozhodčí : Mgr. Svatava Juhazsová
- rozhodčí : Jaroslav Hupka
- autor parkurů : Alek Pejos
- tech. delegát : Zdeněk Kusý
- hlasatel : Milada Barešová
- komisař na opracovišti: Václav Novotný ml.

Technické údaje:

2.1. Předpisy: PJS, skoková pravidla a tento rozpis
2.2. Soutěže:
č.1.Zahajovací tréning pro jezdce startující v mistrovství VČO dětí
9 překážek do 110 cm.
Rozhodování PJS 101 N.1.4. časový limit 60 s

č.2. A) Soutěž ve skoku stupně ZL
Rozhodování podle stupnice A článek 238.2.1. Na čas bez rozeskakování. Soutěž je přístupná pro všechny jezdce a koně.

B) Soutěž ve skoku stupně ZL
Mistrovství Kralovéhradeckého kraje dětí pro rok 2005.
Rozhodování podle stupnice A článek 238.2.2. Základní parkur rozhodují body a čas. Na medailových místech jedno rozeskakování na čas. V této soutěži může mít každý jezdec maximálně 2 koně.

č.3. A) Soutěž ve skoku stupně L**
Rozhodování podle stupnice A článek 238.2.2. Základní parkur rozhodují body a čas. V případě stejného počtu trestných bodů na prvním místě jedno rozeskakování na čas. Soutěž je přístupná pro všechny jezdce a koně.


B) Soutěž ve skoku stupně L**
Mistrovství Kralovéhradeckého kraje juniorů pro rok 2005.
Rozhodování podle stupnice A článek 238.2.2. Základní parkur rozhodují body a čas. Na medailových místech jedno rozeskakování na čas. V této soutěži může mít každý jezdec maximálně 2 koně.č.4. A) Soutěž ve skoku stupně S**
Rozhodování podle stupnice A článek 238.2.2. Základní parkur rozhodují body a čas. V případě stejného počtu trestných bodů na prvním místě jedno rozeskakování na čas. Soutěž je přístupná pro všechny jezdce a koně.

B) Soutěž ve skoku stupně S**
Mistrovství Kralovéhradeckého kraje mladých jezdců pro rok 2005.
Rozhodování podle stupnice A článek 238.2.2. Základní parkur rozhodují body a čas. Na medailových místech jedno rozeskakování na čas. V této soutěži může mít každý jezdec maximálně 2 koně.

č. 5 Soutěž ve skoku stupně ST**
Rozhodování podle stupnice A článek 238.2.2. Základní parkur rozhodují body a čas. V případě stejného počtu trestných bodů na prvním místě jedno rozeskakování na čas. Soutěž je přístupná pro všechny jezdce a koně.


2.3. Předběžný časový rozvrh závodů:
9.00 hod. ukončení prezentace pro soutěž č.1. na věži rozhodčích.
10.00 hod. soutěž č.1, následně č. 2,

Časový program soutěží bude upraven a upřesněn podle počtu přihlášek do jednotlivých soutěží. Případné změny budou oznámeny při prezentaci.

3.1. Přihlášky : na adresu Jana Pejosová, ul. 5. května 512,
Svoboda nad Úpou, 542 24, tel. 499 871 204
605 502 725
e-mail: dolezel@redas.cz

3.2. Uzávěrka přihlášek: 20.června 2005 (pondělí)
3.3. Peněžitá plnění:
Startovné za přihlášeného koně do soutěže č.2 200,-Kč,
soutěž č.3 250,-Kč,č.4 300,-Kč,č.5 350,-Kč účastníci mistrovských soutěží startovné neplatí.
3.4.Prezentace : od 8.00 hod na věži rozhodčích
3.5.Protesty : v souladu s PJS "Stížnosti a námitky"
3.6.Ustájení : pořadatel nezajišťuje
3.7.Pořadatel neodpovídá za poškození a ztráty věcí, za úrazy jezdců a koní.
3.8. Účastníci závodů jsou povinni se řídit pokyny pořadatelů při pohybu v areálu.
3.9. Ceny : Účastníci mistrovských soutěží dle PJS obdrží stužky, medaile a věcné ceny ; jezdecké potřeby v celkové hodnotě 20.000,-Kč.
3.10. Ceny : č.2A) (1000,-Kč, 800,-Kč, 600,-Kč, 400,-Kč, 300,-Kč)
č.3A) (1500,-Kč, 1200,-Kč 800,-Kč 600,-Kč, 400,-Kč)
č.4A) (2200,-Kč, 1500,-Kč, 1000,-Kč, 800,-Kč 600,-Kč)
č.5 (2500,-Kč, 1700,-Kč, 1200,-Kč, 1000,-Kč, 800,-Kč)

Rozpïs byl schválen OV ČJF Hradec Králové dne Václav Novotný

Alek Pejos Ing. Jiří Doležel
Předseda TJ ředitel závodů

© 2004-2011 Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast | All rights reserved! | Site engine by Andrej Ramašeuski