Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast

Závod 01.07.2005 - 03.07.2005

Pořadatel:
MF153 (Jezdecký spolek Kolesa)
Datum konání:
01.07.2005 - 03.07.2005
Místo konání:
Kolesa

Discipliny:

Všestrannost:
CNC, Zlatá podkova

Rozpis:

ZLATÁ PODKOVA
KOLESA 701 F1

1.Základní údaje
1.1.Pořadatel : ČJF, Soutěže podkovy o.p.s. OJeS Hradec Králové
1.2.Technické zajištění : JS Kolesa – MF 153
1.3.Termín : 1.7. – 3.7. 2005
1.4.Místo konání : Kolesa
1.5.Kolbiště : travnaté,terén – rovina
1.6.Opracoviště : písčité

1.7.Funkcionáři závodů
Ředitel závodů – Václav Sůra
Tajemník závodů – Ing.Karel Regner
Hlavní rozhodčí – Ilona Matoušková st.
Sbor rozhodčí – Ing.Ota Vondrouš,Jan Tvarůžek,Ilona Matoušková ml.,PhDr.Joanne Dominová, Ing.Miloš Mentlík
Technický delegát – Ing.Antonín Klauz
Autor tratí – Zdeněk Kusý
Asistent – Sůrová Pavlína

2.Technické údaje
2.1.Předpisy : PJS,jejich doplňky a ustanovení tohoto rozpisu
2.2.Soutěže
2.2.1. Zlatá podkova
2.2.2. Stříbrná podkova
2.2.3. Bronzová podkova
2.2.4. Soutěž nadějí
2.2.5. Soutěž pony

3.Všeobecné údaje
3.1.Přihlášky : JS Kolesa, 53501, p.Semelka,tel.466937113, fax. 466937191
3.2.Uzávěrka přihlášek: jmenovitých 24.6.2005
konečných při prezentaci
Přihlášky které přijdou po termínu budou o 50 % dražší.Rozhoduje poštovní razítko na obálce..

3.3.Prezentace : Čtvrtek 30.6. 2005 – 16.00 – 18.00 hod.
3.4.Technická porada: Čtvrtek 30.6.2005– 19.00 hod.
3.5.Ustájení / dle závazné přihlášky / od 30.6. do 3.7. 2005
stání 450 Kč/ kůň a pobyt box 900-Kč/kůň a pobyt / omezený počet /, ceny včetně DPH. Krmivo není v ceně ustájení.

3.6.Ubytování: Dle objednávky ,cca 220 až 350 Kč osoba/noc
3.7.Stravování: v areálu
3.8.Úhrady:Veškeré náklady spojené s účasti na závodech hradí vysílací složka.
3.9.Odpovědnost:Pořadatel nenese odpovědnost za úrazy jezdců,koní a diváků.
3.10.Stížnost a námitky : V souladu s PJS
3.11.Kancelář závodů : ředitelství Elektrovasury, při závodech věž rozhodčích


4. Veterinární předpisy

4.1.Před vyložením koní předloží vedoucí ekip platné veterinární doklady v souladu s Metodickým návodem SVS ČR č.3/2004, RED 147/04 ze dne 26.1.2004,kterým se stanoví vet.podmínky pro přemisování zvířat ,ve znění ke dni 10.1.2005.

4.2.Přejímka koní /čl.519.1 / čtvrtek 30.6.2005 od 16.00 do 18.00 hod. Veterinární lékař provede přejímku všech koní,kontrolu průkazů a záznamů o předepsané vakcinaci a vyšetření.Koně nesplňující podmínky nebudou připuštěny k soutěži.Přejímka koní po uvedeném termínu – pouze proti úhradě.

UPOZORNĚNÍ – Volný pohyb psů v areálu závodiště nebude tolerován.Průvodce psa na vodítku předloží na požádání platný očkovací průkaz psa.


5.Poskytované služby:

5.1.Lékařská služba – Záchranná služba Přelouč
5.2.Veterinární dozor – OVS Pardubice
5.3.Veterinární služba – MVDr.Pavel Jadrníček – proti úhradě
5.4.Podkovářská služba – František Vavřínek – proti úhradě


6.Ostatní ustanovení

Peněžité ceny do soutěží :
ZP – 8 000Kč
SP – 7 000Kč
BP – 4 000Kč
SN – 4 000Kč
Pony – Fi.Jamenská a.s.

Pořadatel si vyhrazuje právo na omezení počtu přihlášek a změny časového programu.Dekorování a předání cen vždy po ukončení příslušné soutěže.Každý účastník bude mít svoji sadu identifikačních čísel na koně.

V Kolesách12.12.2005
Ředitel závodů: Sůra Václav

© 2004-2011 Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast | All rights reserved! | Site engine by Andrej Ramašeuski