Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast

Závod 02.07.2005

Pořadatel:
MF112 (J + M Čánka)
Datum konání:
02.07.2005
Místo konání:
Letohrad

Discipliny:

Skoky:
ZM-ZL

Rozpis:

Rozpis jezdeckých závodů

JK J+M Letohrad MF 112 č. z.

Základní údaje


Pořadatel: Jezdecký klub J+M Letohrad
Podměstí 219
561 51 Letohrad
č. reg. ČJF MF 112

Datum konání: 2. 7. 2005

Místo konání: Letohrad - areál za Primonou

Kolbiště: travnaté
Opracoviště: travnaté

Sbor rozhodčích: Hupka, Řípa, Jílek
Hlasatel: Jílek Zdeněk
Stavitel parkuru: Kusý Zdeněk
Technický delegát: Novotný Ladislav

Technické údaje
Předpisy: pravidla jezdeckého sportu ČJF v platném znění a ustanovení tohoto rozpisu

Soutěže:
1 - Dvoufázové skákání 90/100 cm
pro seniory na koních startující ve skokových soutěží 1. a 2. rokem, nebo pro děti, juniory a mladé jezdce na starších koní bez omezení.
Rozhodování dle PJS č. 274.5.3. – první fáze (8 překážek), druhá fáze na čas (4 překážky).

2 - Dvoufázové skákání 100/110 cm
pro koně a jezdce bez omezení
Rozhodování dle PJS č. 274.5.3. – první fáze (8 překážek), druhá fáze na čas (4 překážky).

3 - Parkur st. ZL
Pro koně a jezdce bez omezení.
Rozhodování dle PJS č. 238.2.2. – ( jedno rozeskakování na čas).

Ceny: ve všech soutěžích floty dle PJS, do třetího místa plakety a poháry.

Časový rozvrh. 2. 7. 2005
Prezentace 1. 2. soutěže 7.30 - 8.15 hod., ostatní do 12.00 hod.
Začátek 1. soutěže v 9.30 hod., 2. soutěž následně. Začátek 3. soutěže 13.00 hod.


Všeobecné údaje
Jmenovité přihlášky: písemně ( jména koní a jezdců, č. licencí, č. stáje a název.) na adresu pořadatele, nebo tel.: 731106887, e-mail – jm.letohrad@tiscali.cz, v termínu do 29. 6. 2005


Peněžíté plnění: startovné soutěž č.1 - 150,- Kč
soutěž č.2 - 200,- Kč
soutěž č.3 - 250,- Kč

Prezentace: na tribuně rozhodčích

Protesty v souladu PJS

Veškeré náklady spojené s účastí na závodech hradí vysílající složka

Veterinární předpisy: vedoucí transportu předloží před vyložením koní příslušná veterinární potvrzení dle platných směrnic SVS ČR.

Služby: lékařská služba zabezpečena lékařem, veterinární a podkovářské služby za úhradu.

Pořadatel si vyhrazuje právo omezit počet startujících ve všech soutěžích.

Pořadatel neručí za ztrátu a poškození věcí, za úrazy koní a jezdců. Při zružení závodů bez zavinění pořadatele (nepřízeň počasí a jiné) bude vráceno pouze 50% startovného.


Rozpis byl schválen OVV ČJF v Hradci Králové:


Za JK J+M Letohrad: Motyčková Svatava

© 2004-2011 Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast | All rights reserved! | Site engine by Andrej Ramašeuski