Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast

Závod 23.07.2005

Pořadatel:
MF007 (JK Janov u Litomyšle)
Datum konání:
23.07.2005
Místo konání:
Janov

Discipliny:

Skoky:
ZM-L, ter.Z

Rozpis:

Rozpis jezdeckých závodů

č.z. 723F21. Základní údaje

1.1. Pořadatel: JK Janov MF 007
1.2. Datum konání: 23.7.2005
1.3. Místo konání: Jezdecký areál Janov
1.4. Kolbiště: 60 x 80 - pískotravnaté
1.5. Opracoviště: 40 x 60 - travnaté

1.6. Funkcionáři:
ředitel závodů: Zdeněk Kusý
hlavní rozhodčí: Jaroslav Hupka
sbor rozhodčích : Zdeněk Jílek, Zdeněk Kusý
stavitel parkuru: Tomáš Lesák
technický delegát: Ladislav Novotný2. Technické údaje

2.1. Předpisy: PJS a ustanovení tohoto rozpisu

2.2. Soutěže:
č. 1 skok stupně Z; rozhodování PJS čl. 238.1.2. s rozeskakováním
č. 2 skok stupně ZL; rozhodování PJS čl. 238.1.2 bez rozeskakováním
č. 3 skok stupně L* - Cena obce Janov; rozhodování PJS čl. 238.2.3
č. 4 Janovské derby - délka dráhy cca 1.000m, pevné překážky do 90 cm, shoditelné do 100 cm - rozhodování dle PJS čl. 239 tabulka C

2.3. Časový rozvrh:
prezentace - pro 1. a 2. soutěž do 9:00 hod., pro 3. a 4. soutěž do 12:00 hod.
od 10:00 hod. zahájení soutěže č. 1 a následně další
start je možno potvrdit i telefonicky: 721569514


3. Všeobecné údaje

3.1. Přihlášky: písemně na adresu: Zdeněk Kusý, Koldín 77, 565 01 Choceň;
případné dotazy na tel. 604889173
Uzávěrka přihlášek do 20.7.2005.

3.2. Startovné:
soutěž č. 1 a 2 150,- Kč
soutěž č. 3 a 4 200,- Kč

3.3. Prezentace: na tribuně rozhodčích

3.4. Ubytování a ustájení: pořadatel nezajišťuje
3.5. Náklady: veškeré náklady spojené s účastí na závodech hradí vysílající organizace
3.6 Veterinární předpisy: vedoucí transportu po příjezdu, před vyložením koní, předloží příslušné potvrzení pro přesun dle platných směrnic SVS a OVS

3.7. Poskytované služby: Lékařská služba je zabezpečena přítomným lékařem.
Veterinární služba je zabezpečena přítomným veterinářem proti úhradě.
Podkovářská služba nezajištěna.4. Ostatní ustanovení
4.1. Ceny: Ve všech soutěžích budou dekorováni jezdci floty dle PJS.
Ve všech soutěžích na 1.- 5. místě obdrží věcné nebo peněžité ceny.
Soutěž č. 3 - ceny celkem 5.000,- Kč v poměru 1.500,- ; 1.250,-; 1.000,-; 750,- a 500,-

Převzetí cen nejpozději hodinu po oficiálním ukončení závodů proti podpisu.

4.2. Upozornění: Pořadatel neručí za ztráty a poškození věcí, za úrazy a nemoci koní a jezdců.
Při zrušení závodů bez zavinění pořadatele (nepřízeň počasí apod.) bude vráceno pouze 50 % startovného.

4.3. Protesty a námitky: v souladu s PJS

4.4. Pozdní prezentace: viz PJS
Schválení rozpisu závodu:
Za OV JS: Za JK Janov:
Václav Novotný v.r. Zdeněk Kusý v.r.


© 2004-2011 Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast | All rights reserved! | Site engine by Andrej Ramašeuski