Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast

Závod 30.07.2005 - 31.07.2005

Pořadatel:
MF016 (Stáj Manon)
Datum konání:
30.07.2005 - 31.07.2005
Místo konání:
Litomyšl

Discipliny:

Skoky:
ZM-S

Rozpis:

Rozpis jezdeckých závodů 730 F1

MALÁ CENA LITOMYŠLE 2005

Základní údaje:

1.1. Pořadatel: MF 0016 Stáj MANON - Jiří Skřivan
1.2. Datum konání: 30.-31. července 2005
1.3. Místo konání: Litomyšl, areál u Primátorské hráze
1.4.1. Kolbiště: 70 x 90 m travnaté
1.4.2. Opracoviště: 40 x 60 m pískové, 20 x 80 m travnaté
1.5. Ředitel závodů: Jiří Skřivan
Hlavní rozhodčí: Jaroslav Hupka
Sbor rozhodčích: Zdeněk Jílek, Luboš Řípa
Technický delegát: Ladislav Novotný
Stavitel parkurů: Zdeněk Kusý

Technické údaje:
2.1. Předpisy: PJS, jejich doplňky a ustanovení tohoto rozpisu.

2.2. Soutěže:
Sobota 30. července 2005
2.2.1. Soutěž č.1 Soutěž se stupňovanou obtížností do 100 cm
Rozhodování PJS čl.269
Startovné 150,- Kč
Ceny: na 1.- 3. místě obdrží jezdci věcné ceny.

2.2.2. Soutěž č.2 Parkur st. Z
Rozhodování PJS čl.238.1.2.
Startovné 200,-
Ceny 2 000,- Kč ( 600, 500, 400, 300, 200 )

2.2.3. Soutěž č.3 Postupná obtížnost do 110 cm
Rozhodování PJS čl.269
Startovné 200,-
Ceny: 2 500,-Kč ( 700, 600, 500, 400, 300 )

2.2.4. Soutěž č.4 Parkur st. L**
Rozhodování PJS čl.238.2.2.
Startovné 250,- Kč
Ceny 3 000,- Kč ( 1 000, 800, 600, 400, 300 )

Neděle 31. července 2005
2.2.5. Soutěž č.5 Parkur st. ZL
Rozhodování PJS čl.238.2.2.
Startovné 200,- Kč
Ceny: 2 500,- Kč ( 700, 600, 500, 400, 300)

2.2.6. Soutěž č.6 Parkur st. L**
Rozhodování PJS čl.238.2.2.
Startovné 250,- Kč
Ceny 3 000,- Kč ( 1 000, 800, 600, 400, 300 )

2.2.7. Soutěž č.7 Parkur st. S*
Rozhodování PJS čl.238.2.2.
Startovné 300,- Kč
Ceny 6 000,- Kč ( 2 000, 1 500, 1 000, 800, 400, 300 )

Časový rozvrh:

Sobota 30. 7. 2005 do 9.00 hod. ukončení prezentace.
Sobota 30. 7. 2005 10.00 hod. soutěž č.1, následně č.2, č.3, č.4
Neděle 31. 7. 2005 11.00 hod. soutěž č.5, následně č.6, č.7
Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu časového programu v závislosti na počtu došlých přihlášek.

Všeobecné údaje:

3.1. Jmenovité přihlášky na adresu: Jiří Skřivan, Prokešova 912, 570 01 Litomyšl
fax 461 613 220, e-mail manon@wo.cz, v termínu do 22. července 2005!
Rozpisy a výsledky závodů najdete také na www.stajmanon.cz
3.2. Peněžité plnění viz soutěže.
3.3. Protesty: v souladu s PJS.
3.4. Veškeré náklady spojené s účastí na závodech hradí vysílající složka.
3.5. Ustájení: mobilní boxy, cena 300,- Kč za každý započatý den, včetně steliva.

Veterinární předpisy:

Vedoucí transportu hned po příjezdu a před vyložením koní předloží příslušné potvrzení pro přesun, opatřené všemi potřebnými náležitostmi.

Poskytované služby:

5.1. Lékařská služba je zabezpečena pohotovostní službou.
5.2. Veterinární službu zajistí pořadatel proti úhradě.
5.3. Podkovářskou službu zajistí pořadatel proti úhradě.

Ostatní ustanovení:

6.1. Ceny: viz soutěže, floty dle PJS.
6.2. Pořadatel neručí za úrazy a nemoci koní a jezdců.
6.3. Dohláška do soutěže a požadované změny v přihlášce podle PJS.


Rozpis závodů byl schválen
VVJS dne 24.4.2005 Jiří Skřivan
Václav Novotný ředitel závodů

© 2004-2011 Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast | All rights reserved! | Site engine by Andrej Ramašeuski