Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast

Závod 22.07.2005 - 24.07.2005

Pořadatel:
MF053 (stáj ADAM Deštné v OH)
Datum konání:
22.07.2005 - 24.07.2005
Místo konání:
Deštné v Orlických Horách

Discipliny:

Skoky:
Pony

Rozpis:

R o z p i s V. m i s t r o v s t v í v č o b l a s t i
v s o u t ě ž í c h p o n y

A. V š e o b e c n á u s t a n o v e n í

Pořadatel: MF 0053 Jezdecký klub ADAM Deštné v Orlických horách
Datum konání : 22.-24.července 2005
Místo konání: kolbiště j. klubu v Deštném v Orlických horách
Kolbiště: písčité, drezúrní obdélník písčitý dle pravidel ČJF
Opracoviště: travnaté

Funkcionáři závodů:
Ředitel závodů: Jiří Kotyza
Tajemník: Ing. Eva Kotyzová
Tech. zabezpečení: Jiří Kotyza

Hlavní rozhodčí :
Rozhodčí: Marek Gajewski(Polsko)
Technický delegát:
Stavitel parkurů: Jiří Kotyza
Lékařská služba: MUDr.Jan Šnajdr
Veterinární služba: MVDr.Jaroslav Šedivý

B. T e c h n i c k á u s t a n o v e n í
1. Předpis: PJS, sportovně technické podmínky ČJF, rozpis závodů.

S K O K O V É S O U T Ě Ž E :

Pátek 22.července 2005
2.1. Zahajovací skákání pro jezdce 8 - 16 let na pony všech kategorií
Pony handicap ZLP - skoková soutěž s obtížností dle výškových kategorií pony. Soutěž hodnocena jedním rozhodčím dle čl. 298.1.5. Věcné ceny. Zápisné 150,-Kč.

Sobota 23.července 2005
2.2. Skoková soutěž pro jezdce 8 - 12 let na pony kategorie S
Parkur stupně LPS . Hodnocení dle st.A 273.3.3.

2.3. Skoková soutěž pro jezdce 8 - 12 let na pony kategorie A
Parkur stupně LPA.Hodnocení dle st. A 273.3.3.

2.4. Skoková soutěž pro jezdce 8 - 12 let na pony kategorie B
Parkur stupně LPB, hodnocení dle st. A 273.3.3.

2.5. Skoková soutěž pro jezdce 13-16 let na pony kategorie B
Parkur stupně LPB, hodnocení dle st.A 273.3.3.

Neděle 24.července 2005
2.6. Mistrovství vč oblasti, skoková soutěž pro jezdce 8-12 let na pony kategorie S
Parkur stupně LPS.Hodnocení dle st.A 273.3.3.Otevřená soutěž. Rozeskakování na medailových pozicích.

2.7. Mistrovství vč oblasti pro jezdce 8-12 let na pony kategorie A
Parkur stupně LPA.Hodnocení dle st.A 273.3.3.Otevřená soutěž. Rozeskakování na medailových pozicích.

2.8. Mistrovství vč oblasti pro jezdce 8-12 let na pony kategorie B
Parkur stupně LPB.Hodnocení dle st.A 273.3.3.Otevřená soutěž. Rozeskakování na medailových pozicích.

2.9. Mistrovství vč oblasti pro jezdce 13-16 let na pony kategorie B
Parkur stupně SPB. Hodnocení dle st.A 273.3.3.Otevřená soutěž. Rozeskakování na medailových pozicích.
Zápisné pro skokové soutěže 150,-Kč.


2.10. Cena Akita consulting M.Sehnala
Skoková soutěž pro jezdce 8-12 let na pony S
Parkur st. SPS, hodnocení st.A 238.1.2., věcné ceny, zápisné 150,-Kč.

2.11. Cena hřebčína Radost manželů Štěpanovských
Skoková soutěž pro jezdce 8-12 let na pony A
Parkur st. SPA, hodnocení st. A 238.1.2., věcné ceny, zápisné 150,-Kč

2.12. Cena Color studia Letohrad M.Plundry
Skoková soutěž pro jezdce 8-12 let na pony B
Parkur st. SPB, hodnocení st. A 238.1.2., věcné ceny, zápisné 150,-Kč.

2.13. Cena Zemědělských služeb Běstovice
Skoková soutěž pro jezdce 13-16 let na pony B
Parkur st. STPB, hodnocení st. A 238.1.2., věcné ceny, zápisné 150,-Kč.

V případě malého počtu startujících v soutěžích budou soutěže sloučeny v pony handicap SPP.

2.14. Cena útěchy - Cena hodných maminek
Pony handicap ZLP - skoková soutěž s obtížností dle výškových kategorií pony. Soutěž hodnocena jedním rozhodčím dle čl. 298.1.5. Sladké ceny. Zápisné 150,-Kč.


DREZURNÍ SOUTĚŽE

Pátek 22.7.2005

2.15.Soutěž v drezúře pro jezdce 8-16 let na pony všech kategorií.Drezúrní úloha P4.
Věcné ceny,zápisné 150,-Kč.

2.16.Soutěž v drezúře pro jezdce 8-16 let na pony všech kategorií.Drezúrní úloha P5.
Věcné ceny, zápisné 150,-Kč.

2.17.Soutěž v drezúře pro jezdce 8-16 let na pony všech kategorií.Drezúrní úloha P6.
Věcné ceny,zápisné 150,-Kč.

Sobota 23.7.2005

2.18. Mistrovská soutěž v drezúře pro jezdce 8-12 let na pony kategorie S a A
Drezúrní úloha P4, otevřená soutěž,zápisné 150,-Kč.

2.19. Mistrovská soutěž v drezúře pro jezdce 8-12 let na pony kategorie B
Drezúrní úloha P5,otevřená soutěž,zápisné 150,-Kč.

2.20. Mistrovská soutěž v drezúře pro jezdce 13-16 let na pony kategorie B
Drezúrní úloha P6,otevřená soutěž,zápisné 150,-Kč.C. O s t a t n í u s t a n o v e n í:

1. Předběžný časový program: pátek 22.7. do 8 hod. - prezentace pro drezúrní soutěže
9 hod.- začátek soutěže č. 2.15., do 14 hod. prezentace pro skokové soutěže, 15 hod. - soutěž č. 2.1.
sobota 23.7. do 8 hod. prezentace pro drezúrní soutěže, 9 hod. soutěž č. 2.18., ostatní následují do 12 hod. prezentace pro skokové soutěže, 13 hodin soutěž č. 2.2., ostatní soutěže následují
neděle 31.7. do 8 hod. prezentace pro nedělní soutěže, 9 hod. začátek soutěže č. 2.6., ostatní následují.
Jezdec se smí oblastního mistrovství účastnit maximálně se 2 koňmi.

Jmenovité přihlášky s čísly licencí jezdců a koní zasílejte na adresu:
Eva Kotyzová, Na staré cestě 424, 517 91 Deštné v Orlických horách, e-mailem: adam.kotyza@tiscali.cz tel. 494 663 218 večer, 737 981705. Uvádějte vaše telefonní číslo.

Uzávěrka přihlášek 18. července 2005 !!!

Licence: Platné licence jezdců a koní pro rok 2005.
Účastníci mistrovství nehradí startovné v mistrovských soutěžích.
Námitky a stížnosti, odvolání dle čl. 167-168.

Každý startující si zajistí svého čtenáře pro drezúrní úlohy.

Ceny: Čestné floty dle PJS. Jezdci umístění na 1.-3. místě v každé vypsané soutěži obdrží čestné ceny, vítězové jednotlivých kategorií mistrovství vč oblasti budou vyhlášeni mistry vč oblasti ve své kategorii.

Ustájení zajistí pořadatel na základě písemného požadavku uvedeného v přihlášce. Boxové ustájení v ceně 200.-Kč za 1 koně a den, vazné ustájení v ceně 100,-Kč na 1 koně a den.V ceně ustájení je zahrnuto stelivo a seno.Objednávky na ustájení budou přijímány v pořadí došlých přihlášek. Boxy budou vráceny vymístované oproti vrácení veterinárních průkazů.

Ubytování je možné zajistit si telefonicky ( tel. informační centrum Deštné - 494 663 289, chata Orličan 494 663 311, autokemp Zákoutí 494 663 335, penzion Liebich 494 534 338).

Občerstvení bude zajištěno na závodišti.
Veškeré náklady spojené s účastí na závodech hradí vysílající složka.
Veterinární předpisy: dle platných směrnic o přesunu sportovních koní.
Pořadatel neručí za ztráty a poškození věcí, za úrazy jezdců a koní, rovněž si vymezuje právo změny programu.

Tento rozpis byl schválen dne :

Za JK v Deštné v O.h. Za ČJF-vč oblastní výbor
Eva Kotyzová Václav Novotný

© 2004-2011 Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast | All rights reserved! | Site engine by Andrej Ramašeuski