Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast

Závod 12.08.2005 - 14.08.2005

Pořadatel:
MF140 (Národní hřebčín Kladruby n/L.s.p.)
Datum konání:
12.08.2005 - 14.08.2005
Místo konání:
Kladruby nad Labem

Discipliny:

Spřežení:
A/1/2/4

Rozpis:

ROZPIS
Mistrovství České republiky v jízdě spřežení v Kladrubech nad Labem CAN – 1, 2, 4, 1P, 2P


Pořadatel: JK Národní hřebčín Kladruby nad Labem
Místo konání: Kladruby nad Labem
Datum konání: 12. – 14. 8. 2005
Uzávěrka přihlášek: 29. 7. 2005
Adresa pro přihlášky: Hana Mocková, Národní hřebčín Kladruby nad Labem, s.p. 533 14 Kladruby nad Labem
tel. č.: 466 933 832 (denně od 7.00 hod. do 15.30 hod.),
fax: 466 932 374, e-mail: chovkoni@nhkladruby.cz

Oprávněnost k účasti: jezdci, přísedící a koně s platnými licencemi pro rok 2005 + splnění kvalifikačních podmínek

Veterinární podmínky: vedoucí transportu předloží před vyložením koní veterinární potvrzení o přesunu koní, opatřené všemi předepsanými náležitostmi platnými v roce 2005 pro sportovní koně

Prezentace: 11.8.2005 od 11.00 do 16.00 hod.v kanceláři chovu koní NH
Technická porada: 11. 8. 2005 v 20.00 hod. v zasedací místnosti administrativní budovy NH

Prohlídka maratónu: 11. 8. v 17.00 hod. z parkoviště před zámkem NH
Kancelář závodů: kancelář chovu koní
Ředitel závodů: Ing. Milan Vítek
Hlavní rozhodčí: Stefan Keszycki
Sbor rozhodčích: Renate Schröder, Reiner Wannenwetsch, Rischard Szimoniak, Ing. Jiří Kunát
Technický delegát: Ing. Karel Regner
Hlavní komisař: Heřman Hrdlička
Hlasatel: Ing. František Petřík
Autor tratí: František Slavík
Časomíra: Rastislav Mašlonka
Kolbiště: travnaté 120 m x 80 m
Opracoviště: travnaté 100 m x 100 m
Drezúrní obdélník: písčitý 100 m x 40 m

Ustájení: pořadatel zajišťuje na základě objednávky: ustájení boxové
za poplatek 250,- Kč za 1 koně/den,
ustájení na stání za poplatek 200,- Kč za 1 koně/den (v omezeném počtu)
Krmivo: pořadatel nezajišťuje, zajistí pouze stelivo
Ubytování: v Národním hřebčíně Kladruby nad Labem, s.p.(tel. č.: 466 933 832) a v SOUZ Kladruby nad Labem (tel. č.: 466 933 829) zajistí pořadatel na základě písemné nebo telefonické objednávky (nejpozději do 10. 8. 2005) v ceně 200,- Kč za osobu/noc

Stravování: zajištěno po celou dobu konání závodů v areálu NH
Lékařská služba: MUDr. Petr Licek
Veterinární služba: MVDr. Vladimír Rejnek (proti úhradě za provedené výkony)
Podkovářská služba: Miloš Wimmer (proti úhradě za provedené výkony)
Předpisy: platná PJS a rozpis závodů
Odpovědnost a záruka: námitky a stížnosti dle PJS

Pořadatel nenese odpovědnost za úrazy jezdců a koní po dobu konání závodů, nehradí případné ztráty nebo škody.
Veškeré náklady spojené s účastí hradí vysílající složka.

Zápisné: soutěžící MČR neplatí, v soutěži č.4 je zápisné 400,- Kč
startovné pro zahraniční účastníky je 900,- Kč v soutěži č. 1,2,3 a 400,- Kč v soutěži č. 4, 5

Ceny: medaile umístěným na 1. – 3. místě v mistrovství ČR, čestné floty dle PJS,
peněžité ceny pro umístěné na 1. - 5. místě
soutěž č. 1, 2, 3 – Kč 12 000,-
(4 000,- Kč, 3 000,- Kč, 2 300,- Kč, 1 700,- Kč, 1 000,- Kč)
soutěž č. 4, 5 – 6 000,- Kč
(2 000,- Kč, 1 500,- Kč, 1 200,- Kč, 800,- Kč, 500,- Kč)

S o u t ě ž e:
1. Mistrovství České republiky jednospřeží
(kompletní soutěž jednospřeží zařazená do Českého poháru v jízdě spřežení 2005)

Drezúra: drezurní úloha FEI č.7

Maraton: úsek A libovolný chod 4 000 m, rychl. 15 km/hod.
úsek D krok 933 m, rychl. 7 km/hod.
úsek E libovolný chod 8 000 m, rychl. 14 km/hod.
8 překážek

Parkur: 20 překážek, rychl. 250 m/min., stopa kol 138 + 20 cm
rozjížďka – stopa kol 138 + 20 cm

2. Mistrovství České republiky dvojspřeží
(kompletní soutěž dvojspřeží zařazená do Českého poháru v jízdě spřežení 2005)

Drezúra: drezurní úloha FEI č. 8

Maraton: úsek A libovolný chod 4 000 m, rychl. 15 km/hod.
úsek D krok 933 m, rychl. 7 km/hod.
úsek E libovolný chod 8 000 m, rychl. 14 km/hod.
8 překážek

Parkur: 20 překážek, rychl. 250 m/min., stopa kol 148 + 20 cm, rozjížďka – stopa kol 148 + 20 cm

3. Mistrovství České republiky čtyřspřeží
(kompletní soutěž čtyřspřeží zařazená do Českého poháru v jízdě spřežení 2005)

Drezúra: drezurní úloha FEI č. 8

Maraton: úsek A libovolný chod 4 000 m, rychl. 15 km/hod.
úsek D krok 933 m, rychl. 7 km/hod.
úsek E libovolný chod 8 000 m, rychl. 14 km/hod.
8 překážek

Parkur: 20 překážek, rychl. 230 m/min., stopa kol 158 + 30 cm, rozjížďka – stopa kol 158 + 30 cm
4. Soutěž pony jednospřeží - přátelská

Drezúra: drezurní úloha FEI č. 3

Maraton: úsek A libovolný chod 3 500 m, rychl. 14 km/hod.
úsek D krok 933 m, rychl. 6 km/hod.
úsek E libovolný chod 6 000 m, rychl. 13 km/hod.
6 překážek

Parkur: 20 překážek, rychl. 250 m/min., stopa kol 138 + 20 cm, rozjížďka – stopa kol 138 + 20 cm
5. Mistrovství České republiky pony dvojspřeží
(kompletní soutěž pony dvojspřeží zařazená do Českého poháru v jízdě spřežení 2005)

Drezúra: drezurní úloha FEI č. 3

Maraton: úsek A libovolný chod 3 500 m, rychl. 14 km/hod.
úsek D krok 933 m, rychl. 6 km/hod.
úsek E libovolný chod 6 000 m, rychl. 13 km/hod.
6 překážek

Parkur: 20 překážek, rychl. 250 m/min., stopa kol 138 + 20 cm, rozjížďka – stopa kol 138 + 20 cm

Časový rozvrh:
Čtvrtek 11. 8. 2005
prezentace od 11.00 hod. do 16.00 hod.
prohlídka maratonu v 17.00 hod.
technická porada ve 20.00 hod.

Pátek 12. 8. 2005
8.00 hod. inspekce koní
10.00 hod. drezúrní zkouška jednospřeží pony, dvojspřeží pony, jednospřeží, dvojspřeží, čtyřspřeží

Sobota 13. 8. 2005
10.00 hod. maraton jednospřeží pony, dvojspřeží pony, jednospřeží, dvojspřeží, čtyřspřeží
vyhodnocení drezury a maratonu na spol. večeru ve 20.00 hod. v zasedací místnosti administrativní budovy NH

Neděle 14. 8. 2005
10.00 hod. překážková jízda jednospřeží pony, dvojspřeží pony,
13.00 hod. - nástup, vyhodnocení, dekorování
následně jednospřeží, dvojspřeží, čtyřspřeží

Pořadatel si vyhrazuje právo změny programu.
Aktuální informace na internetové adrese: www.nhkladruby.cz

Ing. Lenka Gotthardová, CSc., ředitelka
Národní hřebčín Kladruby nad Labem, s.p.

Rozpis schválen manažerem komise spřežení Ing. J. Kunátem.

Rozpis schválen VV ČJF v Praze dne 8. 6. 2005.

© 2004-2011 Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast | All rights reserved! | Site engine by Andrej Ramašeuski