Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast

Závod 21.08.2005

Pořadatel:
MF071 (JK Kunčice)
Datum konání:
21.08.2005
Místo konání:
Kunčice

Discipliny:

Drezura:
Z-S

Rozpis:

ROZPIS

DREZURNÍ ZÁVODY
C 820 F1


Pořadatel: JK Kunčice F 71
Datum: 21.8.2005
Místo konání: Kunčice - Volšiny
Ředitel závodů: Volf Josef
Tajemník závodů: Šmatolánová Drahuška
Hlavní rozhodčí: Jeřábek Antonín
Sbor rozhodčích: ing. Vondrouš Otakar
Tvarůžek Jan

Předpisy: závody budou řízeny v souladu s platnými pravidly JS pro rok 2005 a dle tohoto rozpisu.

Oprávněnost k účasti: Platná licence koně a jezdce pro rok 2005
Veterinární podmínky: Veterinární potvrzení o přesunu koní opatřené všemi předepsanými náležitostmi pro rok 2005.

SOUTĚŽE: 1.Drezura stupně Z - úloha Z2 2000
Soutěž je veřejný trénink pro koně a jezdce s licencí i bez licence.

2.Drezura stupně Z - úloha DU 2003
Soutež je přístupná všem koním a jezdcům.

3. Drezura stupně L - úloha LO 2005
Soutež je přístupná všem koním a jezdcům.

4. Drezura stupně L - úloha L4 2000
Soutěž je přístupná všem koním a jezdcům.

5.Drezura stupně S - úloha SO 2005
Soutěž je přístupná všem koním a jezdcům

Drezurní obdelník: Písčitý povrch
Opracoviště: Travnatý povrch

Umístění: čl.434

Přihlášky na adresu:Volf,Kunčice 82, Nechanice 503 15 tel: 495 441 257
Glaserová Veronika, tel: 728 317 206

Uzávěrka přihlášek: Jmenovitých do 19.8.2005

Startovné:
soutěž č1. 100,- kč
soutěž č2. 150,- kč
soutěž č 3,4 200,- kč
soutěž č 5. 250,- kč

Prezentace: V kanceláři závodů do 9,00 h.

Ustájení a ubytování pořadatel nezajišťuje:

Občerstvení zajištěno pořadatelem.

Úhrady: Veškeré náklady spojené s účastí na závodech hradí vysílací složka .

Odpovědnost: Pořadatel nenese odpovědnost za úrazy jezdců,koní a diváků

Lékařskou službu zajistí pořadatel, veterinární proti úhradě.

Stížnosti a námitky: V souladu s PJS

Ceny: Rozdělování čestných flotů a cen platí ustanovení všeobecných pravidel FEI čl.128,129,130, věcné ceny za umístění 1.-3. místo

Předběžný program:10,00 h. začátek drezurní soutěže č.1 , následně podle pokynů pořadatele

Pořadatel si vyhrazuje právo na omezení počtů přihlášek a změn časového programu.V Kunčicích 15.7.2005
Rozpis schválen dne: 20.7.2005
Novotný Václav

© 2004-2011 Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast | All rights reserved! | Site engine by Andrej Ramašeuski