Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast

Závod 20.08.2005

Pořadatel:
MF080 (JTJ Podorlicko Letohrad)
Datum konání:
20.08.2005
Místo konání:
Letohrad

Discipliny:

Skoky:
ZM-L

Rozpis:

JEZDECKÁ TĚLOVÝCHOVNÁ
JEDNOTA PODORLICKO LETOHRAD
Rozpis jezdeckých závodů v Letohradě
820F3

Základní údaje:
Pořadatel: Jezdecká TJ Podorlicko Letohrad MF 080
Datum: 20. srpna 2005
Místo: Letohrad - kolbiště za pilou
Kolbiště: travnaté
Opracoviště: travnaté

Funkcionáři:
ředitel: Tomek Vladimír
tajemník a hospodář: Jansa Pavel
hlasatel: Jílek Zdeněk
autor parkuru: Fendrich Bohuslav
správce parkuru: Šrefl Jaromír
zdravotní služba: zabezpečena pohotovostní lékařskou službou
veter. služba: zabezpečena přítomným lékařem
podkovář: Slavík Josef
Technický delegát: Novotný Ladislav

rozhodčí:
hlavní: Tomášek Zdeněk
Balážová Dana
Káva Jiří

Technické údaje:
Předpis: Ustanovení PJS a tohoto rozpisu
Soutěže:
č.1 Zahajovací tréning st. ZM pro koně nestartující v soutěži č. 3 a 4
Hodnocení dle 238 1.2

č.2 Skok st. Z pro všechny koně a jezdce.
Hodnocení podle 238 1.2. s rozeskakováním

č.3 Skok st. ZL pro všechny koně a jezdce.
Hodnocení podle 238 2.2. s rozeskakováním

č.4 Skok st. L* pro všechny koně a jezdce.
Hodnocení podle 238 2.2. s rozeskakováním

Upozornění: Přihláška po uzávěrce, změna jezdce nebo koně se postupuje podle PJS. Příloha 1. správní poplatky.Časový program: 9,00 prezentace na závodišti pro soutěž č. 1
10,00 pro ostatní soutěže
10,00 začátek soutěže č.1 a návazně ostatní
Dekorování po ukončení každé soutěže.

Ceny: Ve všech soutěžích budou odměněni jezdci dle PJS stužkami, ceny peněžité na prvních 5-ti místech
Převzetí cen nejpozději hodinu po oficiálním ukončení závodů proti podpisu.

Všeobecné údaje
Přihlášky: Jmenovité přihlášky na připojeném formuláři zasílejte na adresu:
Boháč Pavel
Orlice 204
561 51 Letohrad
bohac@iol.cz
nebo tel.: 732 484 379
Na nedostatečně vyplněné přihlášky nebude brán zřetel!!!

Uzávěrka: 15. srpna 2005

Startovné: Splatné při prezentaci na závodišti.

Startovné Výhry
soutěž č.1 150.- Kč věcné ceny do pátého místa
soutěž č.2 150.- Kč 600, 500, 400, 300, 200
soutěž č.3 200.- Kč 700, 600, 500, 400, 300
soutěž č.4 250.- Kč 900, 700, 600, 500, 400

Protesty: Opodstatněné námitky lze podat v souladu s PJS.

Veterinární předpisy: Vedoucí transportu před vyložením koní předloží příslušné potvrzení pro přesun, opatřené všemi potřebnými náležitostmi.

Sekretariát závodů je umístěn na závodišti na tribuně rozhodčích.

Pořadatel neručí za úrazy jezdců a koní, za nehody nebo onemocnění, za ztráty předmětů a jejich poškození.

Změna programu Vyhrazena!


Rozpis byl schválen dne:
Za ředitelství závodů:

Tomek Vladimír v.r.

© 2004-2011 Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast | All rights reserved! | Site engine by Andrej Ramašeuski