Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast

Nominace na volební konferenci 5.3.2011 Smiřice, Kulturní středisko Dvorana

2011-03-02 // Na tomto místě budou zveřejněny nominace na předsedu oblasti, členy výborů a i nominace do ostatních orgánů federace tak, jak budou přicházet. Viz níže ... Doplněny prezentace kandidátů na předsedu oblasti (25.2.2011,28.02.2011,02.03.2011)

Nominace na předsedu oblasti:
Alek Pejos - nominuje JK TJ Jeřice       kliknutím na tento odkaz se vám zobrazí prezentace pana Pejose
Jaroslav Hupka - nominuje JPS Borovinka   kliknutím na tento odkaz se vám zobrazí prezentace pana Hupky
Jiří Skřivan - nominuje JK Hřebčín Suchá
Ing. Lenka Gotthardová - nominuje JS Kolesa    kliknutím na tento odkaz se zobrazí prezentace Ing. Gotthardové
Marek Holub - nominuje Slavoj Pardubice SK  kliknutím na tento odkaz se vám zobrazí prezentace pana Holuba


Nominace na členy oblastního výboru:
Alek Pejos - nominuje Stáj Malý Praskačka
Jaromír Pour - nominuje Stáj Malý Praskačka
Josef Kupka - nominuje JK Šmaspol
Václav Novotný st. - nominuje JK Šmaspol
Jaroslav Hupka - nominuje JPS Borovinka
Roman Falta - nominuje JK Hippos Lozice
Oldřich Sojka - nominuje JK Hippos Lozice
Ladislav Hroneš - nominuje Hradecký jezdecký klub
Ing. Markéta Kvapilová - nominuje TJ Hřebčín Kubišta
Zdeněk Bittl - nominuje JK Česká Třebová
Jiří Skřivan - nominuje JK Hřebčín Suchá
Jiří Tměj  - nominuje JK Hřebčín Suchá
Michal Mundil - nominuje JK Hřebčín Suchá
Miroslav Fiala - nominuje JK Boharyně
Ing. Lenka Gotthardová - nominuje JS Kolesa
MVDr. Ivan Borský - nominuje JS Kolesa
Pavlína Sůrová - nominuje JS Kolesa
Ing. Vladimír Zvěřina - nominuje JK MHF
Ing. Jiří Kunát - nominuje Dostihový spolek a.s.
Marek Holub - nominuje Slavoj Pardubice SK


Ostatní nominace:

Disciplinární komise: 
JUDr. Petr Toman - nominuje Stáj Manon 

Nominace  na prezidenta České jezdecké federace

Václav Drbal - nominuje Stáj Manon
Ing. Jaroslav Pecháček - nominuje Dostihový spolek a.s.

Nominace na členy Výkonného výboru ČJF
Jiří Skřivan - nominuje Stáj Manon 
Ing. Jan Šíma - nominuje Stáj Manon
Ing. Jan Metelka - nominuje stáj Manon
Ing. Milan Theimer - viceprezident pro sport - nominuje JK Sanbugaro

© 2004-2011 Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast | All rights reserved! | Site engine by Andrej Ramašeuski